nedjelja, travnja 16, 2017

Prima vidit

Vidit ergo Maria reſurrectionem Domini, & prima vidit, & credidit.
(sv. Ambrozije, De virginitate)


O Presveta Djevice i Majko, Tvoju je dušu za muke Tvoga božanskoga Sina mač boli probo, no za Njegova slavnog uskrsnuća naužila si se neprolazne trijumfalne radosti. Zadobij nam po našim prošnjama da tako prisno udjelujemo u nedaćama svete Crkve i u trpljenju njezina vrhovnog pastira, da s njima zavrijedimo biti okrijepljeni željenim utjehama, u ljubavi i miru istoga Gospodina našega Isusa Krista. Amen.
(200 dana oprosta. München, [s. a.], J. Neudecker, gen. vikar)


petak, travnja 14, 2017

COMMEMORATIO EXPIRATIONIS DOMINI

Svi crkveni vojni redovi na svom ruhu imaju znak svetoga križa, svaki u drugoj boji ili izvedbi. Odnosi se to i na neke druge redove nastale u to vrijeme kao što su trinitarci (crveno-plavi križ na bijeloj podlozi) i augustinski kanonici Reda sv. križa bl. Teodor(ik)a od Cellesa. Križ spomenutih redokanonika je crveno-bijele boje koje simboliziraju krv i vodu potekle iz boka Isusova.


U tom je redu bio običaj da svakoga dana imaju spomen Isusove muke i preminuća na križu. Najprije su tu kratku molitvu molili u podne, a kad se u taj sat ustalila molitva Angelusa, spomen Isusova preminuća su imali upravo u tri sata poslije podne. Zajednica je molila:

℣. Ti koji si trpio za nas, smiluj nam se.
℞. Pogledaj na nas poradi imena svojega.


Pogledaj, prosimo Te, Gospodine, na ovu svoju obitelj zbog koje se Gospodin naš Isus Krist nije oklijevao izručiti u ruke grješnika i podnijeti muku križa. Koji živiš i kraljuješ...

Litanije koje slijede napisao je 1621. kanonik Reda sv. križa G. de Groot. Nalaze se u knjizi M. Vinkena, Duhovnost otaca sv. križa.Litanije sv. križa

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Križu,  vizijo patrijarha i proroka, obrani nas
    glasniče apostola,
    kruno mučenika,
    slasti svećenika,
    sjaju djevica,
Križu,  snago kraljeva, očuvaj nas
    uresu Crkve,
    ufanje kršćana,
    žrtveniče Kristovih vjernika,
    slavo svih pravovjernih kršćana,
Križu,  kruno naša, zaštiti nas
    temelju mira,
    koji si nam otvorio raj,
    štape Božjih čudesa,
    bedeme naše vjere,
Križu,  živote pravednika, pomozi nam
    uskrsnuće mrtvih,
    ključe Kraljevstva nebeskoga,
    pomoći siromašnih,
    luko brodolomaca,
Križu,  pečate nevinosti, prosvijetli nas
    učitelju svetosti,
    pomoćniče čistoće,
    palmo besmrtnosti,
    riznico svega dobra,
Križu,  utjeho nesretnih, pomozi nam
    spase očajnih,
    pobjedniče krivovjeraca,
    odgonitelju napasti,
    pobjedniče naših neprijatelja,
Križu,  spasenje vjernika, usliši nas
    urešeno Tijelom Kristovim,
    oplemenjeno Krvlju Kristovom,
    posvećeno dodirom Kristova Tijela,
    životvorni znače Sina Božjega,
Križu,  udjelitelju zdravlja, utješi nas
    saveze mira,
    uzvišenosti nebeska,
    dubino zemaljska,
    punino svjetska,
Križu,  pobjedniče zloduhâ, oslobodi nas
    razoritelju grijeha,
    pobjedniče svijeta,
    porazitelju smrti,
    prospasti pakla,
Od svakoga zla, oslobodi nas križu sveti
Od svakoga grijeha,
Od vlasti đavolske,
Od nagovaranja i zlih djela zloduha,
Od zamka svih neprijatelja,
Od kuge, glada i rata,
Od svake bolesti,
Od munja i oluja,
Od straha smrtnoga,
Od nagle i nepripravne smrti,
Od zle i vječne smrti,
Na čas smrti,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, spasi nas.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

℣. Krjepošću znaka križa.
℞. Od neprijatelja naših oslobodi nas Bože.

Pomolimo se. Molimo Te, Gospodine, daruj vječni mir nama koje si se udostojao otkupiti svojim svetim križem. Pomozi nam, Gospodine, Bože naš, da mi koji se radujemo u slavi svetoga križa iskusimo njegovu trajnu zaštitu.

Bože, koji nas veseliš trajnim spomenom svetoga križa, udijeli nam, prosimo Te, da mi koji ispovijedamo otajstvo svetoga križa ovdje na zemlji, u nebu zadobijemo nagradu otkupljenja onoga kojega smo otajstvo upoznali na zemlji. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Slike; Orbis Catholicus, Facebook/CanReg
Izvor: M. Vinken, OSC, Duhovnost otaca sv. križa, Syracuse, 1958.

srijeda, travnja 05, 2017

Pax in Maria

Blagdan sv. Benedikta 21. ožujka ove godine posebno je bio radostan u Villatalli. Benediktinci Bezgrješne (1, 2) postali su ustanova posvećenog života dijecezanskog prava. 

Prije dvije godine Sveta Stolica odobrila je njihove konstitucije, što je preduvjet za priznanje na biskupijskoj razinim, no dokument je stigao u biskupiju nakon što je prethodni vrijedni biskup Oliveri na zahtjev pape Franje svoje ovlasti morao predati koadjutoru (3, 4, 5). Tako se očekivanje priznanja oteglo sve do prošloga mjeseca. 

Na svečanosti je uz biskupa Borghettija bilo još petnaest svećenika, građanski dužnosnici i uglednici te oblati i ostali vjernici. Otac Jehan, pokretač samostana, i brat Antun toga su dana obnovili svoje vječne zavjete, a brat Marijan na tri je godine obećao posluh, conversio morum (čistoću i siromaštvo) i stabilitas loci (stalnost mjesta).

Tradicionalnu je misu služio bivši generalni vikar biskupa Oliverija. Biskup je u propovijedi protumačio vjernicima Benediktovu definiciju koludra kao bogotražitelja; tražitelja Boga koji je apsolut monahova života: "Pojam 'monah' po svom postanju označava onoga koji je 'sâm'. S pravom se pitamo zašto bi Katolička Crkva podržala izbor onoga koji želi 'ostati sâm'? Ne bi li bilo korisnije usmjeriti zvanja prema životu koji je sličniji župnom? Nadasve danas kad su svećenici sve malobrojniji?  

No, kad se bolje promotri koludarski život, onda se vidi da on ima posebnu važnost u životu Crkve, kako je to papinsko Učiteljstvo uvijek isticalo. Čovjek po naravi ima religioznu dimenziju koja se ne može potisnuti i koja usmjeruje njegovo srce k traženju Aposluta, Boga, za kojim osjeća više ili manje jasnu ili nejasnu neutaživu potrebu.

Kad tijekom života ta potreba postane sve jasnija, to čovjeka čini bogotražiteljem. Za svetog Benedikta to je temeljni znak i kriterij autentičnoga monaškoga zvanja. U kršćanstvu je ta potraga postala 'sequela Christi', tj. 'put koji vodi k Bogu' u poslušnosti njegovoj riječi milosti, istine i života. 

Tako monah nije osamljeni čovjek, nego je čovjek koji, preko samoće svoga načina života, u središte svega stavlja Boga, izvor milosti koji daje smisao sadašnjemu i budućemu životu. Budućem životu koji se nastavlja nakon smrti i raspada smrtnoga tijela. Život i smrt se prihvaćaju u nadi u Kraljevstvo Božje. To je puno značenje glasovite vizije sv. Benedikta kad je motrio sav svijet sabran u jednoj zraci svjetla koja ga spaja s Bogom; u njihovoj intimnoj povezanosti s Bogom se stvari ovoga svijeta prihvaćaju i preoblikuju.

Traženje Boga je, dakle, ono što definira monaha i tvori os na kojoj počiva njegov život molitve, rada i primjera za sve nas koji smo u ovom svijetu, ali nismo od svijeta"

Treba spomenuti da je od osnutka samostana 2008. mnogo vjernika izrazilo želju da se kao oblati pridruže samostanu benediktinaca Bezgrješne. Oblati su iz Italije, Švicarske, Francuske pa i iz Australije. Mala se samostanska zajednica oslanja i na pomoć dobročinitelja za koje svakog mjeseca služe tradicionalnu svetu misu. Njihovim zalaganjem dovršili su vanjsko uređenje zgrade u kojoj žive, a sada je na redu izgradnja još triju ćelija, refektorija, kapitularne dvorane.

Benediktinci Bezgrješne u kanonskom priznanju vide zaštitu za svoju karizmu od eventualnih osporavanja kojih se treba bojati u sadašnjem vremenu previranja i nesigurnosti u Crkvi, a drže i da će ono dati veće povjerenje u opstojnost zajednice budućim kandidatima koji bi htjeli stupiti u tradicionalni benediktinski samostan. 

Sastavljeno prema/screenshot: Benediktinci Bezgrješne

ponedjeljak, ožujka 06, 2017

NON NISI TE, DOMINE

Dobro si pisao o meni, Toma. Što želiš za nagradu?
Ništa osim Tebe, Gospodine.
[vidi 1, 2, 3, 4]


Litanije sv. Tome Akvinskoga, crkvenog naučitelja

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas
Slavna majko Kralja kraljeva,

Sveti Toma Akvinski,
Dostojno dijete Kraljice djevica,
Sveti Toma najčistiji,
Sveti Toma najstrpljiviji,
Čudo znanosti,
U šutljivosti rječiti,
Prijekore častohleplja,
Ljubitelju života skrivena u Kristu,
Mirisni cvijete u vrtu svetog Dominika,
Slavo braće propovjednika,
Odozgor prosvijetljeni,
Anđele škola,
Proroče Crkve,
Neusporedivi pišče o Bogočovjeku,
Mirisima Njegovim natopljeni,
U školi križa Njegova savršeni,
Snažnim vinom ljubavi Njegove opijeni,
Sjajni dragulju riznice Gospodinove,
Uzore savršena posluha,
Pravim duhom svetoga siromaštva obdareni,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.


O, kako je lijep čist naraštaj u svojoj slavi,
besmrtan je spomen na njega.
Jer u Boga je poznat i u ljudi,
i slavi okrunjen uvijeke.

℣. Koga ja imam u nebu ili što želim na zemlji!
℞. Ti si Bog srca mojega i baština moja zanavijek.

Pomolimo se.

O, Bože koji si odredio da blaženi Toma prosvijetli Crkvu Tvoju, daj da po njegovim molitvama provodimo što je on naučavao. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: institute-christ-king.org
Slike: WIKIMEDIA COMMONS (1, 2)

petak, veljače 17, 2017

Nazaretski život

Godine 2015. na blogu Rorate caeli predstavljene su dvije tradicijske zajednice u nastajanju. Ropkinje nadoknaditeljice Svete Obitelji bile su jedna od njih. Sada, gotovo dvije godine nakon početka, tri su sestre primile redovničko ruho.


Nastale su u Kolumbiji uz pomoć dobro nam poznate Ustanove Dobrog Pastira koja će svoj apostolat uskoro proširiti i na Sjevernu Ameriku. Na svetoj misi u kapelici Ustanove u Bogoti, tri su sestre primile habit, bijeli veo i krunicu kao znak posvete Presvetoj Djevici Mariji i kao svjedočanstvo nježne pobožnosti koju trebaš imati prema svojoj Bezgrješnoj Majci.

Izraz ropkinje preuzet je iz španjolskog prijevoda poslanice Galaćanima 5,13 (postanite robovi jedni drugima iz ljubavi), ali povezan je i sa svetim ropstvom ljubavi jer se nadahnjuju i na montfortskoj duhovnosti i pravilu koje je sveti Ljudevit napisao svojim Kćerima mudrosti. Poslušne žele biti također poukama sv. Franju Saleškog iz Uvoda u pobožan život i Traktata o Božjoj ljubavi

Redovnice teže živjeti u duhu Nazaretske Obitelji i od Presvetoga Trojstva isprositi da se kršćanske obitelji obnove po uzoru na zemaljsko trojstvo, tj. Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa. Međutim, znajući da su posveta i spasenje kršćanskih obitelji nadnaravni pothvat za koji se ne osjećaju sposobne, po primjeru sv. Terezije od Malog Isusa prinose se kao žrtve Božjoj milosrdnoj ljubavi da Presveto Srce trijumfira u obiteljima čitavoga svijeta. Iz takvih će obitelji doći bračna, redovnička i svećenička zvanja.


Dakle, vanjski cilj ove zajednice je obiteljski apostolat u svim njegovim dimenzijama. Sestre svakodnevno slušaju klasičnu misu, obavljaju usmenu i mislenu molitvu, postove, predviđena je tjedna ispovijed, duhovne vježbe sv. Ignacija itd.

Na prvom im je mjestu prikazivanje vlastita života u molitvi i pokori za socijalno kraljevstvo Presvetog Srca Isusova u obiteljima, a zatim posvećivanje različitim crkvenim zadaćama kao suradnica u apostolatu svećenika, rad na formaciji katoličkih žena, katehiziranje, promicanje poznavanja života svetaca i svetih obitelji.

Prema: ibpamericalatina.org
Slike: Facebook/Reparadoras

petak, veljače 10, 2017

Sancti Benedicti ſoror gemella

Noſtra converſatio in cœlis eſt (Phil 3, 20)


Litanije sv. Skolastike, sestre sv. Benedikta

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Marijo Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,

Sveta Skolastiko,
Sveta Skolastiko, sestro blizanko sv. Benedikta,
Sveta Skolastiko, koju je Bog odvijeka odabrao,
Sveta Skolastiko, pretečena milošću Krista Gospodina Našega,
Sveta Skolastiko, od djetinjstva Bogu posvećena,
Sveta Skolastiko, neokaljana djevičanstva,
Sveta Skolastiko, zaručena za Isusa Krista,
Sveta Skolastiko, učenice Duha Svetoga,
Sveta Skolastiko, zrcalo nevinosti,
Sveta Skolastiko, pravilo savršenosti,
Sveta Skolastiko, uzore krjeposti,
Sveta Skolastiko, uresu monaškoga života,
Sveta Skolastiko, majko nebrojenih djevica,
Sveta Skolastiko, nasljedovateljice anđeoskog života,
Sveta Skolastiko, puna vjere u Boga,
Sveta Skolastiko, ispunjena ufanjem u nebeska dobra,
Sveta Skolastiko, vazda ražarena ljubavlju za svoga božanskog Zaručnika,
Sveta Skolastiko, koja blistaš poniznošću,
Sveta Skolastiko, djetinjeg povjerenja u Gospodina,
Sveta Skolastiko, pozorna na molitvu,
Sveta Skolastiko, koju Gospodin brzo uslišava,
Sveta Skolastiko, slavna zbog ustrajnosti,
Sveta Skolastiko, koja si u obliku golubice ušla u nebo,
Sveta Skolastiko, koja slijediš Jaganjca kamo god ide,
Sveta Skolastiko, koja se raduješ zauvijek u svom Zaručniku,
Sveta Skolastiko, urešena krunom slave,
Sveta Skolastiko, zagovornice pred Bogom onih koji te zazivaju,
Sveta Skolastiko, velikodušna zaštitnice onih koji te nasljeduju,
Sveta Skolastiko, sveta i nevina djevice,


Mi grješnici, molimo te: sveta Skolastiko čuj nas
Da se dostojiš pomoći nam svojim presvetim i premoćnim molitvama kod Gospodina,
Da se dostojiš krijepiti i čuvati svojom zaštitom Red i ovaj samostan i sve koji u njemu prebivaju,
Da se dostojiš ubrojiti nas među svoju djecu,
Da se dostojiš gajiti, povećati i očuvati našu pobožnost prema tebi,
Da se dostojiš očuvati nas u savršenu opsluživanju pravila presvetoga brata tvojega i oca našega Benedikta,
Da se dostojiš svojom molitvom orositi suhoću naših srdaca nebeskom milošću,
Da se dostojiš svojim zagovorom zauvijek sjediniti nas s Kristom, zaručnikom naših duša,
Da nas povedeš k vječnim radostima i Isusu našem slatkom zaručniku,
Da se dostojiš čuti nas,


Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.


℣. Moli za nas sveta djevice Skolastiko.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Pomolimo se.

Bože, koji si dao da se duša blažene djevice tvoje Skolastike vine u liku golubice u nebo, da tako očituješ nevinost njena života, daj nam po njezinim zaslugama i molitvama tako nevino živjeti da zavrijedimo doći do vječnih radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Izvor: lat., eng., fra.
Slike: newtheologicalmovement (1), ea (2), marianistadventures (3, 6), orbiscatholicus (4, 5)

srijeda, siječnja 25, 2017

Alpium domitor

Nakon što smo se upoznali s dva velikana (1, 2) Hospitalne kongregacije sv. Nikole i Bernarda regularnih kanonika sv. Augustina i usput s njihovim utemeljiteljem sv. Bernardom Mentonskim koji je u snježnim Alpama podigao gostinjac za putnike preko planinskih vrleti, podijelit ću s vama i litanije na njegovu čast. Blagdan začetnika ove redokanoničke obitelji slavi se u svibnju i(li) lipnju, ali i ovo zimsko doba godine lijepa je prilika da ga se sjetimo, tim više što u Hrvatskoj ima svoje štovatelje pa čak i bratovštinu. Kako je ranije spomenuto, papa Pio XI. proglasio je Bernarda Mentonskog zaštitnikom planinara. Litanije koje slijede odobrio je 1853. Ljudevit Rendu, biskup Annecyja, također geolog i glaciolog.


Litanije sv. Bernarda Mentonskog


Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas
Sveta Ano, majko Blažene Djevice Marije,

Sveti Bernarde,
Božanskim blagoslovima pretečeni,
Koji si se velikodušno odrekao slave i slasti zemaljskih,
Slavni pobjedniče nad svim strastima,
Zrcalo djevičanstva,
Zrcalo prave pobožnosti,
Predostojni Kristov svećeniče,
Tješitelju ožalošćenih,
Utočište bijednih,
Obrano i zdravlje bolesnih,
Svjetlo slijepih,
Noge hromih,
Koji oživljuješ mrtve,
Sigurna luko protiv nevremena,
Čije samo ime gasi pogubni oganj,
Preblagi pripitomitelju Alpa,
Biču zloduhâ,
Strahu pakla,
Na zemlji omiljeni,
U nebu moćni,
Uzore svih krjeposti,
Čudotvorče za života i poslije smrti,
Uresu i sjaju svoje domovine,
Slavo naša,
Radosti naša,
Mire i utjeho naša,
Zaštitniče naš preslatki,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

℣. Moli za nas sveti Bernarde.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Pomolimo se. Ispruži, molimo, Gospodine nad puk svoj desnicu nebeske pomoći i zagovorom svetoga Bernarda, ispovjednika svojega, odagnaj od nas zasjede pakosti; i silno umnoži porast krjeposti u srcima našim, da se s onim čijoj se zaštiti radujemo na zemlji, zavrijedimo vječno radovati u nebu. Po Kristu.

Imprimatur: Ljudevit, biskup Annecyja
Annecy, 14. svibnja 1853.

Izvor: eBay
Slike: parrocchiadiabbadialariana.it, WIKIMEDIA COMMONS, Facebook/Can. Regularium