subota, svibnja 23, 2020

Misao i vjera

Početkom mjeseca, 4. svibnja 2020., u 92. godini umrla je A. v. Stockhausen, njemačka filozofkinja i osnivačica Akademije "Gustav Siewerth" koju je papa Benedikt XVI. godine 2007., zbog revnosti u obrani katoličke vjere, uvrstio među dame Reda sv. Grgura Velikog.


Bila je učenica Martina Heideggera, ali pravog je učitelja našla u Gustavu Siewerthu čija se metafizika oslanjala na sv. Tomu Akvinskog (1). Od 1962. predavala je na Sveučilištu u Freiburgu. Za vrijeme studentskih nemira njezina su predavanja neprestano prekidali i bio joj je onemogućen rad. Ipak, stupila je rasprave s marksistima i neke od njih obratila. Svoju je akademiju i osnovala da bi se suprotstavila neomarksizmu Frankfurtske škole i neprijateljstvu prema vjeri. Važni predavači i suradnici Akademije "Gustav Siewerth" bili su R. Bäumer, T. Beer, L. kard. Scheffczyk, J. kard. Ratzinger...

U čestitci povodom 90. rođendana gospođe od Stockhausena 2017., papa Benedikt XVI. prisjetio se njihovih zajedničkih razgovora "u kojima ste razvijali svoju filozofijsku viziju koja u konačnici seže do tajne živoga Boga, koja čini vidljivom razumnost vjere kao ploda napora mišljenja. Tako je u Bierbronnenu nastala Akademija "Gustav Siewerth" koja je mnogim mladim ljudima postala putokaz i koja usprkos svim teškoćama još pruža važnu službu za zajedništvo misli i vjere" (2). Zadnji je put posjetila Benedikta XVI. u svibnju 2019.

Poznata istraživačica i kritičarka dijalektičkoga načina mišljenja M. Luthera, G. W. F. Hegela, M. Heideggera i evolucionističkih ideologa svoje misli nije ostavila samo u knjigama, nego i u nizu intervjua koji se mogu pogledati na portalima Gloria.tv i Youtube.com. Kathnews.de povodom njezine smrti piše: "Jedan je glas utihnuo, ali životno djelo jedne misliteljice i vjernice i dalje djeluje za sve koji se s time žele suočiti" (3). 

Više o njoj pročitajte u postu iz 2015., a ovdje barem još nekoliko riječi o njezinoj najvažnijoj knjizi.

"Djelo odgovara visokom zahtjevu znanstvenosti. Dokumentira povijest misli čovječanstva od njezinih početaka (kozmogonijskih mitova) preko Tome Akvinskoga, Ivana Dunsa Škota, Kanta, Hegela, Nietzschea sve do neodarvinista naših dana. Daljnje su važne teme Heideggerova fundamentalna ontologija, kao i kritika Heideggera koju je dala Edith Stein. Ovo bogato djelo u XIV. poglavlju vodi do misaonog sustava Teilharda de Chardina i Karla Rahnera da bi odatle ukazalo na pribjegavanje Hegelu. Djelo A. v. Stockhausen može se smatrati njezinim glavnim djelom koje potpuno vjerno odražava njezin misaoni pristup. Držim da je ova publikacija jedinstvena zato što je gospođi v. Stockhausen uspjelo obuhvatiti i kritički sagledati cjelokupnu povijest ljudske misli. Uspjelo joj je - na izvrstan način - učiniti svijet 'razumljivim' i otuda se ovo djelo može motriti kao takvo koje "daje smisao" - u pravom smislu riječi. Prema tomu, ova knjiga nije samo značajna za filozofiju (kao i za antropologiju te znanost o prirodi), nego se, daleko više od toga, pokazuje kao djelo koje može biti od velikoga značenja upravo za odgojne znanosti; pruža jedan od priloga (da ne kažem jedini (!) prilog) za orijentiranje u svijetu. Ovo djelo mogu staviti na srce svakomu koji se želi ozbiljno pozabaviti poviješću misli čovječanstva. Sâm ga smatram pravim životnim djelom A. v. Stockhausen i zahvalan sam što mi je u pravom smislu riječi stavljeno 'na srce'. (dr. J. J. Lechner)"

Izvor: Sarto
Slike: Youtube.com, Sarto

subota, travnja 25, 2020

...vigili custodia...


Subota prije nedjelje Dobrog Pastira posvećena je Blaženoj Djevici Mariji pod naslovom Majke Božanskog Pastira (litanije). Pobožnost koja je nastala među kapucinima prihvatile su i druge franjevačke grane, posebno alkantarinci, a kako pokazuje donja sličica, i reformati. Tiskana je sedam godina prije Lavove unije.


Strjelovite molitve Presvetoj Mariji
pod naslovom 
Nebeske Pastirice
koja se časti u crkvi
otaca reformata u Parmi

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja nježno ljubiš svoje ovčice, ljubi i mene. Zdravo Marijo...

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja od paklenoga vuka braniš svoje ovčice, brani i mene. Zdravo Marijo...

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja si tolikim svojim ovčicama isprosila vječno spasenje, isprosi ga i meni. Zdravo Marijo...

℣. Moli za nas Sveta Bogorodice.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Bože, koji nepogrješivom Providnošću čitavim svijetom kraljuješ i upravljaš; podaj nama slugama svojim da po zagovoru Marije vazda Djevice, koja nas s budnom skrbi napasa, budemo oslobođeni od neprijatelja i, plodovima tvoje slatkoće nasićeni, sigurni prispijemo u vječnu domovinu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

nedjelja, travnja 12, 2020

Et ecce terræmotus factus est magnus (Mt 28,2)

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs! Slavimo ga u okolnostima suspenzije javnih misa, ispovijedanja i zajedničkih pobožnosti zbog pošasti koronavirusa.

O nevjerojatnom stanju u kojem se nalazimo piše R. de Mattei.

"Uskrs 2020. po svojoj će iznimnosti ući u povijest, kao i onaj dan u veljači 2013. kada je Benedikt XVI. najavio svoje odreknuće od pontifikata. Čini se da misteriozna nit povezuje ta dva događaja. Spaja ih isti osjećaj praznine. 

Benedikt XVI. formalnopravno se odrekao petrovske službe ne objasnivši legitimne moralne motive koji bi mogli baciti svjetlo na taj ekstremni čin. Papa Franjo, sa svoje strane, pravno se drži te službe, ali je ne izvršava i čak se čini da se želi lišiti najvišeg naslova koji nosi, Namjesnika Kristova, koji je u zadnjem izdanju 'Papinskoga godišnjaka' otisnut kao povijesna titula, a ne konstitutivna. Ako se Benedikt XVI. pravno odrekao juridičkog izvršavanja namjesništva Kristova, gotovo se čini da se papa Franjo odrekao moralnoga izvršavanja svoje misije. Obustava vjerskih ceremonija diljem svijeta, pogođenim koronavirusom, izgleda da je simbolički, ali realni, izraz situacije bez presedana u kojoj je božanska Providnost pastirima oduzela puk koji su napustili.

Ne znamo koje će biti političke, ekonomske i socijalne posljedice koronavirusa, ali možemo očitati njegove posljedice na Crkvu danas. Čini se da je podignut veo: čas je praznine, stada koje je lišeno svojih pastira'. Trg sv. Petra, prazan na Cvjetnicu, bit će prazan i na Uskrs. 'Sveti Otac' - priopćio je Vatikan - 'celebrirat će obrede Velikoga tjedna bez puka, zbog izvanredne situacije koja je nastala širenjem pandemije virusa COVID-19'.

'Natura abhors a vacuum' ('natura abhorret a vacuo'), kaže 'philosophia perennis'. U vrijeme duhovne praznine duše onih koji imaju vjere instinktivno se okreću Onoj koja nikada nije prazna - jer je ispunjena svim milostima - Blaženoj Djevici Mariji. Samo u njoj duša može pronaći duhovnu i moralnu puninu koju sada više ne nude Trg sv. Petra i bezbrojne zatvorene crkve. Internetski prijenos mise može zadovoljiti oči, ali ne ispunjava dušu. Papa Franjo umjesto da promiče čašćenje i pobožnost prema Mariji, i nju želi lišiti naslova koji joj pripadaju. Papa je 12. prosinca 2019. eliminirao mogućnost novih marijanskih dogma, poput one o Mariji suotkupiteljici, izjavivši: 'kad dolaze priče prema kojima bi se trebalo proglasiti ovo ili ono, ovu ili onu dogmu, nemojmo se gubiti u budalaštinama'. Ponovio je 3. travnja 2020. da Gospa 'nije tražila da bude kvaziotkupiteljica ili suotkupiteljica. Ne. Samo je jedan Otkupitelj. Ona je samo učenica i majka'. 

Te su riječi bile izrečene na vigiliju Velikoga tjedna, vrijeme kada je Gospa ispunila svoju misiju kao suotkupiteljica i posrednica svih milosti. Papa Benedikt XV. ovako je to objasnio: 'Onako kako je patila i gotovo umrla sa svojim trpećim i umirućim Sinom, tako se za spasenje ljudi odrekla svojih majčinskih prava na svoga Sina i žrtvovala ga da ublaži božansku pravdu, pa se s pravom može reći da je s Kristom otkupila ljudski rod. Očito se zato sve različite milosti iz blaga otkupljenja dijele i po rukama Žalosne Gospe' (Apostolsko pismo 'Inter sodalitia', 22. ožujka 1918.).

Prema nekim teolozima, riječ suotkupiteljica apsorbira riječ posrednica; prema nekima drugima, kao što je Manfred Hauke, pojam univerzalno posredništvo Marijino ima sveobuhvatnije značenje od pojma suotkupiteljstvo, uključujući njegov sadržaj ('Introduzione alla Mariologia', Eupress FTL, Lugano, 2008., str. 275 - 277). Integrira 'silazni' aspekt, po kojem milosti dolaze ljudima, s 'uzlaznim' aspektom izraženim u suotkupljenju, preko kojega se Gospa sjedinjuje s Kristovom žrtvom. Ta su dva naslova svakako komplementarna, kako poučava msgr. Brunero Gherardini u svojoj knjizi 'La corredentrice nel mistero di Cristo e della Chiesa' (Viverein, Roma, 1998.), i povezana su s naslovom kraljica neba i zemlje.

Trebamo li nastaviti? Sveti Bernard kaže: 'De Maria numquam satis' ('Sermo de Nativitate Mariae, Patrologia Latina, vol. 183, col. 437D) i sv. Alfonz Marija de Liguori tvrdi: 'Kada jedno mišljenje na neki način časti Svetu Djevicu, ima čvrst temelj i nema ništa protivnoga ni protiv vjere, niti protiv crkvenih dekreta, niti protiv istine, odbaciti ga ili mu se protiviti, jer bi i protivno mišljenje također moglo biti istinito, ukazuje na malu pobožnost prema Majci Božjoj. Ja ne želim biti pribrojen tim malo pobožnima, niti bih želio da im bude pribrojen moj čitatelj, nego želim biti pribrojen među one koji potpuno i čvrsto vjeruju sve što se bez zablude može vjerovati o veličinama Marijinim' ('Le glorie di Maria, Cap. V, § 1).

Marijini su pobožnici duhovna obitelj koja svoj prototip i zaštitnika ima u sv. Ivanu Evanđelistu, ljubljenom učeniku, koji je od Isusa na Kalvariji primio neizmjernu baštinu. Sve je sažeto u Isusovim riječima kad je na križu 'videći svoju majku i učenika kojega je ljubio, rekao svojoj majci: 'Ženo, evo ti sina' i obrativši se svetom Ivanu: 'Evo ti majke' (Iv 19, 26-27). Tim je riječima Isus ustanovio božansku i nerazrješivu vezu ne samo između Presvete Marije i sv. Ivana, koji je predstavljao ljudski rod, nego između nje i svih duša koje nasljeduju primjer Ivanove vjere i vjernosti. Sveti je Ivan uzor onih koji u času izdaje i odricanja ostaju vjerni Isusu, po Mariji. 'Bog Duh Sveti želi u njoj i po njoj oblikovati izabrane i govori joj: 'In electis meis mitte radices' (Sir 24, 12), piše sv. Ljudevit Grignion Montfortski ('Rasprava o pravoj pobožnosti prema Svetoj Djevici', br. 34), uvjeravajući nas da će njezini pobožnici primiti čvrstu i nepokolebljivu vjeru po kojoj će biti postojani i ustrajni usred oluja (isto, br. 214).

Plinio Corrêa de Oliveira pokazao je kako je marijanska pobožnost - ne vanjska i nestalna, već čvrsta i ustrajna - odlučujući faktor u sukobu između revolucije i kontrarevolucije koji će se sve više pojačavati u mračnim vremenima koja nas očekuju. Marija, sveopća posrednica, zapravo je kanal kojim prolaze sve milosti i u obilju će padati na one koji joj se mole i za nju se bore ('Revolucija i kontrarevolucija', tal. prijevod, Sugarco, Milano, 2009., str. 319 - 332).

Veliki arhiđakon Évreuxa Henri-Marie Boudon, na čijoj se duhovnosti formirao sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski, pisao je da u javnim nevoljama, poput ratova i pošasti, pokazujemo na druge, a trebali bismo kriviti same sebe i svoje grijehe: 'Bog nas udara s ciljem da ga kontempliramo, a mi, umjesto toga, ne dižemo oči sa stvorenja' ('La dévotion aux saints anges', Clovis, Condé-su-Noireau, 1998, str. 265).

U ove nemirne dane ne zamarajmo se tražeći ljudsku ruku iza pandemije. Budimo zadovoljni time da vidimo Božju ruku. A budući da je Gospa - osim što je suotkupiteljica i posrednica - također kraljica svijeta, ne zaboravimo da joj je Bog dodijelio zadaću da intervenira u povijesti suprotstavljajući se djelovanju demona. Zato je Marija jedino utočište kada Gospodin bičuje čovječanstvo. Od nje svoju snagu crpi onaj koji ne napušta svoj položaj, nego ostaje na bojištu da se bori u posljednjoj bitci: onoj za trijumf njezina Bezgrješnoga Srca."

Izvor: CORRISPONDENZA ROMANA
Slike: splendor, Sr. Veronica

četvrtak, travnja 02, 2020

Ordinavit in me charitatem (Can 2,4)


U ovo vrijeme pošasti, osim internetskih prijenosa sv. misa, Gospina krunica mnogima je najčešći pratitelj u duhovnom životu. Na današnji blagdan sv. Franje Paulskog prenosim dvije crtice o ovom velikom pokorniku i krunici.

"U duhovnosti Franje Paulskog velik je dio imala pobožnost prema Majci Božjoj. Odbivši iz poniznosti svećeničko ređenje koje mu je predložio papa, zatražio je i dobio samo ovlast da može blagoslivljati krunice. Blagoslovio ih je i podijelio vrlo mnogo tijekom svoga dugoga života.


Čudotvorčeva krunica danas se čuva u njegovu svetištu u Pauli. Ima 63 zrna podijeljena u šest dijelova od kojih svaki sadrži devet zrna. Pet velikih zrna stoji između tih dijelova i na kraju, kod križa koji nedostaje, nalaze se tri zrna, i još jedno prazno mjesto koje dade pretpostaviti postojanje daljnjega zrna koje je izgubljeno."*


Nakon osnutka minimâ (1, 2, 3), i neke su pobožne žene u Španjolskoj zatražile od sv. Franje Paulskog da i one uđu u ovaj red kako bi se posvetile molitvi i pokori. Utemeljitelj im je napisao pismo, prihvatio njihovu molbu i poslao im naputke za život. Osim toga, svetac je svakoj od njih poslao i krunicu. *

Slike: splendor (1), YouTube/Svetište sv. Franje Paulskoga (2, 3 - screenshot)

Quis es tu?

Ovako je izgledala stranica Papinskoga godišnjaka s imenom vladajućeg prvosvećenika prošle godine:


Odgovarajuća stranica u tek tiskanom Papinskom godišnjaku izgleda ovako:


JURAJ MARIO BERGOGLIO

rođen u Buenos Airesu 17. prosinca 1936., zaređen za svećenika u Družbi Isusovoj 13. prosinca 1969., izabran za naslovnu Crkvu u Auci 20. svibnja 1992. i posvećen 27. lipnja 1992.; promaknut u koadjutora Buenos Airesa 3. lipnja 1997., kao koadjutor naslijedio 28. veljače 1998. Kreiran i obznanjen kardinalom na konzistoriju 21. veljače 2001.

Slijedili su u Rimu 2013.

Njegov izbor za pontifikat: 13. ožujka

svečani početak Njegove službe kao
Pastira sveopće Crkve: 19. ožujka

___

Povijesni naslovi:

NAMJESNIK ISUSA KRISTA

NASLJEDNIK PRVAKA APOSTOLSKOGA
VRHOVNI SVEĆENIK SVEOPĆE CRKVE
PRIMAS ITALIJE
NADBISKUP I METROPOLIT RIMSKE PROVINCIJE
SUVEREN DRŽAVE VATIKANSKOGA GRADA

SLUGA SLUGU BOŽJIH

Dok je prije naslov NAMJESNIK ISUSA KRISTA zauzimao prvo i glavno mjesto, danas je odbačen u povijesne titule i sitno naveden u donjem dijelu. Ime Jurja Bergoglija, pak, pisano velikim tiskanim slovima, krasi početak stranice. 

O ovom bizarnom slučaju socijalnog distanciranja - do kojeg je vjerojatno došlo žarom kojeg dodvorice, ali sasvim na liniji koju možemo jasno pratiti otpočetka ovog pontifikata - čitamo kod M. Tosattija:

Prema njemu, otpraviti naslov Namjesnik Isusa Krista među povijesne, znači zapravo relativizaciju, "nešto što zapravo pripada davnim vremenima i što može, a i ne mora, imati značenja za današnji svijet.

I to bi bilo u skladu s hipotezama i teorijama koje su se godinama širile među isusovcima, a posebno na Sveučilištu Gregoriana, nadahnutima Karlom Rahnerom, koje su baš te papinske atribute smještale u prošla stoljeća, i u biti stavljale u sumnju njihovo značenje u svijetu i u suvremenoj Crkvi. Na taj se način implicitno niječe teološka vrijednost te definicije...


Ali ako i ne damo za pravo takvom tipu interpretacija, čini se da je sadašnji raspored [naslovâ] plod izvanrednog napora u dodvoravanju".

Izvor i slike: STILVM CVRIÆ

ponedjeljak, ožujka 23, 2020

Sancte Æmygdi longe repelle turbines terræ


Sveti Emigdije, daleko otjeraj potrese zemlje!

U jučerašnjem prijenosu tradicionalne sv. mise svećenik nas je upoznao sa sv. Emigdijem iz Ascolija i preporučio da tražimo njegov zagovor, kako se čini u Dubrovniku i u Virovitici (1, 2). Među raznim molitvama koje se nalaze na internetskim prostranstvima izabrao sam ovu molitvicu s jedne pobožne sličice.


Molitva sv. Emigdiju
biskupu i mučeniku

Moćni sveti Emigdije, preljubljeni moj zaštitniče, ponizno te zazivam. Zahvaljujem Presvetom Trojstvu koje te izabralo za svoga vjernog slugu te učinilo tako slavnim na zemlji tvoje ime i tako učinkovitim na nebu tvoj zagovor. 
Preslavni sv. Emigdije, po onim čudesima kojima si krijepio vjeru te po svim svojim trijumfima i zaslugama, primi me pod svoju zaštitu i oslobodi me od bičeva koje sam zaslužio svojim grijesima, a osobito od kuge, glada i potresa. Također mi zadobij kratku i mirnu agoniju te mi podaj svoju vjeru i svoje milosrđe u zadnjem času za dobru smrt. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

(S crkvenim dopuštenjem)

nedjelja, ožujka 22, 2020

Flagella Domini

Bičevima Gospodinovim iz razmatranja R. de Matteija možemo sada dodati i bič potresa koji nas je jutros iznenadio.


Novi scenariji u eri koronavirusa.

Je li koronavirus kazna Božja?

Politička, povijesna i bogoslovna razmatranja

12. ožujka 2020.

Tema je mojega prikaza: 'Novi scenariji u Italiji i u Europi tijekom i nakon koronavirusa'. Neću govoriti o tomu s medicinske ili sa znanstvene točke gledišta. Za to nemam kompetencija. Umjesto toga ću se baviti temom pod tri ostala aspekta: s točke gledišta znanstvenika političkih i društvenih znanosti, s točke gledišta povjesničara i s točke gledišta filozofa povijesti.

- Kao znanstvenik društvenih znanosti

Političke i društvene znanosti one su koje proučavaju ponašanje čovjeka u njegovu društvenom, političkom i geopolitičkom kontekstu. S te se točke gledišta ne pitam o izvorima koronavirusa i o njegovoj naravi, nego radije o društvenim posljedicama koje se događaju i događat će se. 

Epidemija je širenje infektivne bolesti na nacionalnoj ili na globalnoj razini (u tom se slučaju naziva pandemijom) koja pogađa velik broj pojedinaca određene populacije u kratkom vremenu.

Koronavirus, koji je preimenovan u Covid-19, zarazna je bolest koja se počela širiti iz Kine. Italija je najpogođenija zapadna zemlja. 


Zašto je Italija danas u karanteni? Kako su najpozorniji promatrači otpočetka shvatili, problem koronavirusa nije stopa smrtnosti, nego brzina kojom se zaraza širi među stanovništvom. Svi se slažu s činjenicom da sama bolest nije vrlo smrtna. Bolesnik, ako se o njemu brine specijalizirano osoblje u dobro opremljenim zdravstvenim ustanovama, može se oporaviti. No, ako se zbog vrlo brzog širenja zaraze, koja može istodobno zahvatiti milijune ljudi, poveća broj oboljelih, nedostaju strukture i osoblje; bolesnici umiru jer bivaju lišeni nužne skrbi. Za liječenje teških slučajeva nužna je pomoć intenzivne terapije da bi se ventilirala pluća. Nedostaje li ta pomoć, pacijenti umiru. Poraste li broj bolesnih, zdravstvene strukture nisu sposobne ponuditi intenzivnu terapiju svima i potom sve više pacijenata podlegne bolesti. 

Epidemiološke su projekcije neumoljive i opravdavaju poduzete mjere opreza. 'Ako se ne kontrolira, koronavirus bi mogao pogoditi čitavu talijansku populaciju, no pretpostavimo da na koncu bude inficirano samo 30 %, oko 20 milijuna. Ako 10 % njih završi u krizi, to znači da će podleći bez intenzivne terapije. To bi značilo da izravno umire 2 milijuna ljudi, plus svi oni koji će neizravno umrijeti zbog kolapsa sustava zdravstvene skrbi te društvenoga i ekonomskog reda.'[1]


Kolaps zdravstvenog sustava sa sobom nosi druge posljedice. Prva je propast sustava proizvodnje neke zemlje.

Ekonomske krize obično nastaju zbog nedostatka potražnje ili ponude. Ali, ako oni koji žele konzumirati, moraju ostati doma i dućani su zatvoreni, a oni koji bi mogli ponuditi, ne uspijevaju isporučiti svoje proizvode klijentima, zato što su logistika, transport robe i prodajna mjesta zapali u krizu, opskrbni će lanac propasti. Središnje banke ne mogu spasiti situaciju: 'kriza nakon koronavirusa nema monetarnoga rješenja', piše Maurizio Ricci u listu La Repubblica od 28. veljače. Stefano Feltri sa svoje strane zapaža: 'Tipični keynesovski recept - stvoriti radna mjesta i umjetnu potražnju javnim novcem - nije provodljiv kada radnici ne izlaze iz kuće, kamioni ne kruže, zatvoreni su stadioni, ljudi ne planiraju godišnji odmor ni poslovna putovanja jer su bolesni kod kuće ili zato što se boje zaraze. Osim izbjegavanja krize likvidnosti poduzeća, obustavljanjem plaćanja poreza i kamata bankama, politika je nemoćna. Vladin ukaz nije dovoljan da se opskrbni lanac nanovo organizira.'[2]

Izraz 'savršena oluja' skovao je prije nekoliko godina ekonomist Nouriel Roubini da bi naznačio mješavinu financijskih uvjeta koji su takvi da vode prema kolapsu tržišta. 'Zbog koronavirusa nastat će globalna recesija', tvrdi Nouriel Roubini koji dodaje: 'kriza će eksplodirati i vodit će u katastrofu'. Roubinijeva su se predviđanja potvrdila padom cijene nafte nakon neuspjeha dogovora OPEC-a sa Saudijskom Arabijom koja je odlučila povećati proizvodnju i sniziti cijene, izazivajući Rusiju, a vjerojatno će potvrdu naći daljnjim razvojem situacije. 

Slaba je točka globalizacije 'interkonekcija', riječ-talisman našega vremena, od ekonomije do religije. 'Draga Amazona' pape Franje himna je 'međupovezanosti'. No, globali je sustav krhak jer je previše povezan, a sustav distribucije proizvoda jedan je od lanaca te ekonomske umreženosti.

Ne radi se o problemu tržišta, nego o realnoj ekonomiji. Ne samo financije, nego i industrija, trgovina i poljoprivreda, to znači stupovi gospodarstva jedne zemlje, mogu propasti ako sustav proizvodnje i distribucije upadne u krizu. 

Međutim, postoji još jedna točka koja se počinje nazirati: ne samo propast zdravstvenog sustava, ne samo mogućnost kraha ekonomije, nego može doći i do kolapsa države i javnoga auktoriteta, jednom riječju društvenoga bezvlađa. Pobune u talijanskim zatvorima upućuju u tom smjeru.

Epidemije imaju psihološke i društvene posljedice zbog panike koju mogu izazvati. Krajem XIX. i početkom XX. st. rođena je socijalna psihologija. Jedan od njezinih prvih predstavnika je Gustave Le Bon (1841.-1931.), auktor slavne knjige naslova 'Psihologija masa' (1895.). 

Analizirajući kolektivno ponašanje, tumači kako se u masi pojedinac podvrgava psihološkoj promjeni u kojoj se osjećaji i strasti prenose s jednoga pojedinca na drugoga 'zarazom', kako se zbiva s infektivnim bolestima. Moderna teorija društvene zaraze, koja se nadahnjuje Le Bonom, tumači da, zaštićen anonimnošću mase, i najmirniji pojedinac može postati agresivan, djelujući oponašanjem ili preko sugestije. Panika je jedan od onih osjećaja koji se prenosi društvenom zarazom, kao što se dogodilo tijekom Francuske revolucije u razdoblju koje je nazvano 'veliki strah'.[4]

Ako se zdravstvenoj krizi pridoda ekonomska kriza, nekontrolirani val panike može izazvati nasilne impulse mase. Državu onda zamjenjuju plemena, bande, posebno na periferijama velikih gradskih središta. Anarhija ima svoje agente, a društveni rat o kojem se teoretiziralo na Forumu u São Paulu, konferenciji organizacija krajnje ljevice Latinske Amerike, već je prakticiran od Bolivije do Čilea, od Venezuele do Ekvadora, i uskoro bi se mogao proširiti u Europu.

Ovaj revolucionarni proces sigurno korespondira projektu globalističkoga lobija, 'gospodarima kaosa', kako ih definira profesor Renato Cristin. Ako je to istina, također je istina da će iz ove krize poražena izaći upravo utopija globalizacije, koja se predstavljala kao magistralni put određen da vodi k ujedinjenju ljudskoga roda. Globalizacija zapravo uništava prostor i uništava udaljenosti: danas je pravilo za izbjegavanje epidemiji društvena udaljenost, izolacija pojedinca. Karantena je dijametralno suprotna 'otvorenom društvu' koje zastupa G. Soros. Koncepcija čovjeka kao odnosa koja je tako tipična za određeni filozofijski personalizam, nalazi se u opadanju.

Nakon promašaja 'Drage Amazone', papa Franjo se snažno usredotočio na konfereciju usmjerenu na 'global impact', koja je predviđena za 14. svibanj u Vatikanu. Konferencija ne samo da je odgođena, nego nestaju i njezine ideološke pretpostavke. Koronavirus nas vraća u stvarnost. Padom Berlinskoga zida nije naviješten kraj granica, nego više kraj svijeta bez granica. Ne trijumf novog svjetskog reda, nego trijumf novog svjetskog nereda. Politički i društveni scenarij rastakanja i raspadanja društva. Je li sve to organizirano? Moguće je. Međutim, povijest nije deterministički slijed događaja. Gospodar je povijesti Bog, a ne gospodari kaosa. To je kraj 'globalnoga sela'. Ubojica globalizacije je globalni virus nazvan koronavirus.

- Kao povjesničar

Sada će političkoga promatrača zamijeniti povjesničar, nastojeći vidjeti stvari iz perspektive veće udaljenosti. Epidemije su pratile povijest čovječanstva od početka do XX. st. i uvijek su bile isprepletene s druga dva biča: ratovima i ekonomskim krizama. Zadnja velika epidemija, španjolska gripa iz 1920-ih, bila je blisko povezana s I. svjetskim ratom i s Velikom depresijom iz 1929., poznatom i kao 'Great Crash', gospodarskom i financijskom krizom koja je potresla svjetsku ekonomiju krajem dvadesetih godina, s velikim posljedicama također tijekom sljedećega desetljeća. Nakon tih događaja nastupio je II. svjetski rat.

Laura Spinnay engleska je novinarka i znanstvenica koja je napisala knjigu naslovljenu'Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World'. Prevedena je na talijanski kao '1918. Španjolska gripa. Pandemija koja je promijenila svijet'. Njezina nas knjiga informira da je između 1918. i 1920. virus koji je počeo u Španjolskoj inficirao približno 500 milijuna ljudi, uključujući čak stanovnike udaljenih otoka Tihog oceana i ledenoga Arktičkoga mora, prouzročivši smrt 50 - 100 milijuna ljudi, deset puta više od I. svjetskog rata.

I. svjetski rat pridonio je širenju virusa čitavim globusom. Laura Spinnay piše: 'Teško je zamisliti učinkovitiji zarazni mehanizam od mobilizacije enormne množine trupa na vrhuncu jesenskog vala [povratak trupa Antante iz rata 1918.] koje su potom stigle na sve četiri strane svijeta gdje ih je dočekalo slavljeničko mnoštvo. Španjolska nas je gripa u biti naučila da je neizbježna sljedeća pandemija gripe, ali hoće li prouzročiti deset ili stotine milijuna žrtava, ovisi samo o tomu kako će izgledati svijet u kojem će izbiti'.[6]

U svijetu povezanom globalizacijom jednostavnost zaraze je zasigurno veća nego što je bila stoljeće prije. Tko to može zanijekati?

No, pogled povjesničara ide još dalje u prošlost. Najstrašnije je u povijesti bilo XX. st., ali bilo je još jedno strašno stoljeće koje povjesničarka Barbara Tuchman u svojoj knjizi 'A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century' naziva 'porazno XIV. st'.

Želim se zadržati na onom povijesnom razdoblju koje označava kraj srednjega i početak modernoga vijeka. Činim to na temelju ne katoličkih povijesnih djela, ali ozbiljnih i objektivnih u svom istraživanju.

Rogacije su procesije koje Crkva saziva da bi se isprosila pomoć Neba protiv nedaća. Rogacije sadrže molitvu 'A fame, peste et bello libera nos, Domine' - od glada, kuge i rata, oslobodi nas, Gospodine. Kršćanski je narod glad, kugu i rat uvijek smatrao kaznama Božjim. Liturgijski zaziv prisutan u ceremoniji rogacija, piše povjesničar Roberti Lopez, 'tijekom XIV. je st. ponovo zadobio svu svoju dramatičnu aktualnost'. 'Između X. i XII. st. - primjećuje Lopez - nijedan od velikih bičeva koji su kosili čovječanstvo čini se da nije bjesnio u velikoj mjeri; ni kuga, o kojoj nema spomena tijekom toga razdoblja, niti glad, niti rat od kojeg je stradao vrlo ograničen broj ljudi. Štoviše, širili su se horizonti poljoprivrede zbog postupnog ublaženja klime. O tom imamo dokaz u povlačenju ledenjaka u planinama, santi leda u sjevernim morima, u proširenju uzgajanja vinove loze u regijama poput Engleske gdje to danas nije više praktično, i u obilju vode u saharskim regijama koje je kasnije osvojila pustinja.'[9]

Slika XIV. st. bila je puno, puno drukčija. Ispreplitale su se prirodne katastrofe i veliki vjerski i politički preokreti. 

Četrnaesto je stoljeće bilo stoljeće duboke vjerske krize: počelo je pljuskom u Anagniju (1303.), jednim od najvećih poniženja papinstva u povijesti. Zatim su se pape na šezdeset godina (1308. - 1378.) preselili u Avignon u Francuskoj. Završilo se između 1378. i 1417. s četrdesetogodišnjim Zapadnim raskolom u kojem se katolička Europa podijelila između dvaju i triju suprotstavljenih papa. Stoljeće potom, 1517., počeo je protestantski prevrat koji je ranio jedinstvo vjere kršćanskoga svijeta. 

Ako je XIII. st. bilo razdoblje mira u Europi, XIV. je bilo epoha trajnoga rata. Dovoljno je pomisliti na Stogodišnji rat između Francuske i Engleske (1339. - 1452.) i na upad Turaka u Bizantsko Carstvo s osvajanjem Hadrijanopola 1362.

U tom je stoljeću Europa doživjela gospodarsku krizu zbog promjene klime koju nisu izazvali ljudi, nego zaleđenje. Klima visokoga srednjeg vijeka bila je blaga i ugodna, kao običaji ljudi. Naprotiv, XIV. je st. doživjelo naglo pogoršanje klimatskih uvjeta. 

Kiše i poplave u proljeće 1315. prouzročile su smrt milijuna ljudi. Glad se širila posvuda. Stariji su svojevoljno odbijali hranu u nadi da će omogućiti mladima da prežive, a povjesničari toga vremena pišu o mnogim slučajevima ljudožderstva.

Jedna od glavnih posljedica gladi bilo je destrukturiranje poljoprivrede. Tijekom toga razdoblja bilo je velikih pokreta poljoprivredne depopulacije karakterizirane bijegom sa zemlje i napuštanjem sela; šuma je osvojila polja i vinograde. Kao posljedica napuštanja sela, došlo je do jake redukcije produktivnosti tla i do osiromašenja resursa stoke.

Ako loše vrijeme uzrokuje glad, to ne slabi samo tijelo stanovništva, nego i otvara vrata bolestima. Povjesničari Ruggero Romano i Alberto Tenenti pokazuju kako se u XIV. st. intenzivirao periodični ciklus između gladi i epidemija.[10] Zadnja velika kuga bila je izbila između 747. i 750. Pojavila se gotovo šesto godina kasnije, ponavljajući se četiri puta u razdoblju od deset godina. 


Kuga je došla s istoka i ujesen 1347. zahvatila Carigrad. Tijekom sljedeće tri godine zarazila je cijelu Europu sve do Skandinavije i Poljske. Bila je to crna kuga o kojoj je Boccaccio govorio u 'Dekameronu'. Italija je izgubila oko pola svoga stanovništva. Agnolo di Tura, sienski kroničar, tužio se da nema nikoga tko bi mogao pokapati mrtve i da je svojim rukama morao pokopati petero svoje djece. Giovannija Villanija, firentinskoga kroničara, kuga je pogodila na tako nagao način da se njegova kronika prekida usred rečenice.

Europsko stanovništvo koje je na početku XIV. st. doseglo više od 70 milijuna ljudi, nakon jednoga stoljeća ratova, epidemija i gladi, došlo je na 40 milijuna; dakle, bilo je smanjeno za više od trećine. 

Glad, kugu i ratove XIV. st. kršćanski je puk tumačio kao znake kazne Božje. 

'Tria sunt flagella quibus Dominus castigat': tri su biča kojima Gospodin kažnjava narode: rat, kuga i glad, opominjao je sv. Bernardin Sienski (1380. - 1444.). Sveti Bernardin iz Siene spada među one svetce, poput Katarine Sienske, Brigite Švedske, Vinka Ferrerskoga, Ljudevita Marije Grigniona Montfortskoga, koji su objašnjavali da su prirodne katastrofe u povijesti uvijek pratile nevjernost i apostaziju naroda. Dogodilo se na kraju kršćanskoga srednjeg vijeka, a čini se da se događa i danas. Svetci poput Bernardina Sienskoga nisu te događaje pripisivali djelovanju agenata zla, nego grijesima ljudi koji su to teži ako su kolektivni grijesi, i još teži ako ih toleriraju ili promiču vladari naroda i oni koji upravljaju Crkvom.

- Kao filozof povijesti

Ova razmatranja vode do treće točke na kojoj ću razmatrati događaje ne kao sociolog ili kao povjesničar, nego kao filozof povijesti.


Teologija i filozofija povijesti polja su intelektualne spekulacije koja na povjesne događaje primjenjuju teološka i filozofska načela. Teolog povijesti je kao orao koji s visine prosuđuje ljudske događaje. Veliki teolozi povijesti bili su sv. Augustin (354. - 430.), Jacques Bénigne Bossuet (1627. - 1704.) koji nazvan orlom iz Meauxa, po imenu biskupije gdje je bio biskupom, grof Joseph de Maistre (1753. - 1821.), markiz Juan Donoso Cortés (1809. - 1853.), opat Solesmesa dom Guéranger (1805. - 1875.), profesor Plinio Correa de Oliveira (1908. - 1995.) i mnogi drugi.

Postoji biblijska izreka koja kaže: 'Judicia Dei abyssus multa' (Ps 35,7) - Sudovi su Božji veliki bezdan. Teolog povijesti podlaže se tim sudovima i pokušava shvatiti razlog.

Sveti Grgur Veliki, pozivajući nas da istražujemo razloge božanskih djela, tvrdi: 'Tko u djelima Božjim ne otkrije razlog zašto ih Bog čini, naći će u svojoj sitničavosti i nedostojnosti dovoljan razlog da objasni zašto su njegova istraživanja uzaludna'. [12]

Filozofija i moderna teologija pod utjecajem prvenstveno Hegela, nadomjestila je sudove Božje sudovima povijesti. Načelo prema kojemu Crkva sudi povijest preokrenuto je. Prema novoj teologiji [Nouvelle théologie], nije Crkva ta koja sudi povijest, nego je povijest ta koja sudi Crkvu; jer, prema novoj teologiji, Crkva ne transcendira povijest, nego je imanentna, interna povijesti. 

Kad je kardinal Carlo M. Martini u svom zadnjem intervjuu ustvrdio da 'Crkva zaostaje 200 godina' u odnosu na povijest, uzeo je povijest kao kriterij prosuđivanja Crkve. A kad je papa Franjo u svom božićnom govoru, 21. prosinca 2019. usvojio riječi kardinala Martinija, sudio je Crkvu u ime povijesti, preokrećući kriterij katoličkog prosuđivanja u njegovu suprotnost. 


Povijest je zapravo stvorenje Božje, kao priroda, kao sve što postoji jer ništa od onoga što postoji nije izuzeto od Boga. Sve što se događa u povijesti Bog je predvidio, regulirao i uredio od vječnosti. 

Otuda za filozofa povijesti svaki diskurs može započeti samo Bogom i završtiti s Bogom. Bog ne samo da postoji, nego se bavi stvorenjima i ona razumna nagrađuje ili kažnjava prema zaslugama i krivici svakoga pojedinog. Katekizam sv. Pija X. poučava: 'Bog nagrađuje dobre i kažnjava zle jer je pravednost beskrajna.'

Pravednost, tumače teolozi, jedna je od Božjih savršenstava. Beskrajno milosrđe Božje pretpostavlja njegovu beskrajnu pravednost.

Među katolicima je ideja pravednosti, kao i ideja božanskoga suda, često ukonjena. Ipak, crkveni nauk naučava postojanje posebnoga suda koji slijedi po svačijoj smrti, s neposrednom plaćom duši, i općega suda na kojem će biti suđeni anđeli i ljudi za misli, riječi, djela...

Teologija povijesti tvrdi da Bog nagrađuje i kažnjava ne samo ljude, nego i zajednice i socijalne skupine: obitelji, nacije, civilizacije. No, dočim ljudi imaju svoju nagradu ili kaznu katkad na zemlji, ali uvijek u vječnosti, nacije, lišene života vječnoga, bivaju kažnjene ili nagrađene samo na zemlji.

Bog je pravedan te nagrađuje i daje svakomu svoje: ne samo da kažnjava pojedine osobe, nego šalje patnje obiteljima, gradovima, nacijama za grijehe koje čine. Potresi, glad, epidemije, ratovi i revolucije uvijek su se smatrali božanskim kaznama. Kako je pisao o. Pedro de Ribadaneira (1527. - 1611.) piše: 'ratovi i kuga, suše i gladi, požari i sve druge strašne nevolje kazna su za grijehe naroda'.

Petoga je ožujka biskup jedne važne talijanske dijeceze, kojem ne želim kazati ime, izjavio: 'Jedna je stvar sigurna: ovaj virus nije poslao Bog da kazni grješno čovječanstvo. On je učinak prirode koja se maćehinski ponaša. Ali Bog se s nama suočava s tim fenomenom i vjerojatno će nas dovesti do shvaćanja, na koncu, da je čovječanstvo jedno jedino selo.' Talijanski se biskup ne odriče mita o jednom selu niti religije prirode Pachamame i Grete Thurnberg, čak i ako za njega 'Velika Majka' može postati 'maćeha'. Ali spomenuti biskup iznad svega snažno odbacuje ideju da epidemija konornavirusa, ili bilo koja druga kolektivna katastrofa, može biti kazna za čovječanstvo. Virus, vjeruje biskup, samo je učinak prirode. No, tko je taj koji je stvorio i uredio prirodu i njome upravlja? Bog je auktor prirode s njezinim silama i njezinim zakonima, i ima moć da uredi  mehanizme sila i prirodne zakone na takav način da proizvede fenomen prema potrebama svoje pravde ili svoga milosrđa. Bog koji je prvi uzrok iznad svega što postoji, uvijek se služi drugotnim uzrocima za provođenje svojih planova. Onaj tko ima nadnaravni duh ne zaustavlja se na površnoj razini stvari, nego nastoji shvatiti Božji plan skriven pod naizgled slijepom prirodnom silom.

Veliki suvremeni grijeh je gubitak vjere kod crkvenih ljudi: ne ovoga ili onoga crkvenog čovjeka, nego crkvenih ljudi u cjelini, osim kojeg izuzetka zbog kojeg Crkva ne gubi svoju vidljivost. Ta nevjera proizvodi sljepilo uma i otvrdnuće srca, indiferentnost pred kršenjem božanskoga reda univerzuma. 

To je ravnodušnost koja skriva mržnju prema Bogu. Kako se očituje? Ne izravno. Takvi crkveni ljudi su prevelike kukavice da izravno izazivaju Boga; preferiraju izražavati svoju mržnju prema onima koji se usuđuju govoriti o Bogu. Tko se usudi govoriti o kazni Božjoj, biva kamenovan: rijeka mržnje poteče protiv njega. 

Ti crkveni ljudi dok riječima ispovijedaju da vjeruju u Boga, u praksi žive uronjeni u praktični ateizam. Lišavaju Boga svih njegovih atributa, svodeći ga na puko 'biće', tj. na ništa. Sve što se zbiva za njih je plod prirode, emancipirane od svoga auktora, i samo je znanost, a ne Crkva, u stanju dešifrirati njezine zakone.

Ne samo zdrava teologija, nego i 'sensus fidei' poučavaju da sva fizička i materijalna zla koja ne dolaze od ljudske volje, ovise o Božjoj volji. Sveti Alfonz de Liguori piše: 'Sve ono što se događa ovdje protiv naše volje, znaj da se ne događa drugačije osim voljom Božjom, kako kaže sv. Augustin.'[15]

Crkva se 19. srpnja spominje sv. Vuka, biskupa Troyesa (383. - 478.). Bio je brat sv. Vinka Lerinskoga, šurjak sv. Hilarija iz Arlesa, pripadao je obitelji staroga senatorskog plemstva, no iznad svega velike svetosti. 


Tijekom njegova dugoga biskupovanja (52 godine) Huni su napali Galiju. Atila je na čelu vojske od 400 000 ljudi prešao Rajnu, uništavajući sve što mu se našlo na putu. Kada je došao pred grad Troyes, biskup Vuk, odjeven u pontifikalno ruho s klerom u procesiji, došao je u susret Atili i pitao: 'Tko si ti da prijetiš ovom gradu?' Odgovor je bio: 'Ne znaš tko sam? Atila, kralj Huna, zvan Bič Božji.' Na to je Vuk odvratio: 'Onda budi dobrodošao biču Božji, jer mi zaslužujemo bičeve Božje zbog naših grijeha. Ali ako je moguće, neka se tvoji udarci sruče samo na moju osobu, a ne na čitav grad.'

Huni su ušli u grad Troyes, ali po božanskoj volji bili su zaslijepljeni i nesvjesno su ga prešli nikoga ne ozlijedivši.

Biskupi danas ne samo da ne govore o bičevima Božjim, nego niti ne pozivaju vjernike da mole kako bi ih Bog oslobodio od epidemije. Postoji koherentnost u tomu. Onaj tko moli zapravo traži od Boga da intervenira u njegov život, i time u stvari ovoga svijeta, kako bi bio zaštićen od zla i da zadobije duhovna i materijalna dobra. No, zašto bi Bog trebao slušati naše molitve ako je on nezainteresiran za univerzum koji je stvorio?

Ako, naprotiv, Bog može svojim čudima mijenjati naravne zakone, da se izbjegnu patnje i smrt kojeg čovjeka ili masakr jednoga grada, može također odlučiti kazniti grad ili narod jer kolektivni grijesi zahtijevaju kolektivnu kaznu. 'Zbog grijeha - kaže sv. Karlo Boromejski - dopustio je Bog da plamen kuge napadne svaki dio Milana'. I sveti Toma Akvinski objašnjava: 'Kad griješi čitav narod, osveta mora pasti na sav narod, kao što su u moru bili potopljeni Egipćani koji su progonili sinove Izraelove, i kao što su zajedno bili udareni stanovnici Sodome; ili jedan značajan broj ljudi, kako se dogodilo kod kažnjavanja zbog klanjanja zlatnom teletu.'[17]

Večer prije druge sjednice I. vatikanskoga koncila, 6. siječnja 1870., sveti je Ivan Bosco imao viziju u kojoj mu je bilo objavljeno da su 'rat, kuga, glad bičevi kojima će biti udarena ljudska oholost i zloba.' Gospodin se ovako izrazio: 'Vi, svećenici, zašto ne žurite da plačete između trijema i žrtvenika zazivajući kraj bičevima? Zašto ne uzmete štit vjere i ne idete na krovove, u kuće, na ulice, na trgove, na svako pristupačno mjesto da nosite sjeme moje riječi? Ne znate li da je ona strašan dvosjekli mač koji obara moje neprijatelje i koji prekida srdžbu Božju i ljudi?'[18]

Danas svećenici šute, biskupi šute, Papa šuti. Približavamo se Velikom tjednu i svetom Uskrsu. Ipak, po prvi put nakon mnogo stoljeća, crkve su u Italiji zatvorene, mise su prekinute, a čak je i Petrova bazilika zatvorena. Uskrsne službe i Urbi et orbi neće okupiti hodočasnike iz čitavoga svijeta. Bog kažnjava i 'oduzimanjem', kaže sv. Bernardin Sienski. Danas se čini da je Bog oduzeo crkve, majku svih crkava od vrhovnog pastira, dok katolički puk dezorijentirano tapka u mraku, lišen svjetla istine koje bi od Petrove bazilike trebalo obasjavati svijet. Kako u onomu do čega je koronavirus doveo ne bismo mogli vidjeti simboličnu posljedicu autodestrukcije Crkve?

'Judicia Dei abyssus multa'. Trebamo biti sigurni da ono što se događa ne naznačuje uspjeh sinova tame, nego njihov poraz jer, kako tumači o. Carlo Ambrogio Cattaneo iz Družbe Isusove (1645. - 1705.), izbrojen je broj grijeha jednoga čovjeka ili jednoga naroda.[19] 'Venit dies iniquitate praefinita', kaže prorok Ezekijel (21,2): Bog je milosrdan, no postoji zadnji grijeh koji Bog ne podnosi i koji traži izaziva njegovu kaznu.

Uostalom, prema načelu kršćanske teologije povijesti, središte povijesti nisu neprijatelji Crkve, nego sveti. 'Omnia sustineo propter electos' (2 Tim 2,10), veli sveti Pavao. Povijest se vrti oko izabranih i povijest ovisi o nedokučivim planovima božanske Providnosti.

U povijesti rade ljudi, skupine, organizirana društva, javna ili tajna, koja se opiru zakonu Božjemu, koja se trude uništiti sve što je Bog uredio. Mogu postići prividan uspjeh, no uvijek će biti pobijeđeni. 

Apokaliptičan je scenarij koji imamo pred sobom, ali Pio XII. podsjeća da u Otkrivenju (6, 2) sv. Ivan 'nije gledao samo ruševine izazvane grijehom, ratom, glađu i smrću: on je u prvom redu vidio pobjedu Kristovu. Doista, put Crkve kroz stoljeća put je križa, ali je u svako vrijeme trijumfalni marš. Crkva Kristova, ljudi vjere i kršćanske ljubavi, uvijek su oni koji u čovječanstvo bez nade unose svjetlo, otkupljenje i mir. 'Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula' (Hebr. 13,8). Krist je vaš vođa, od pobjede do pobjede. Slijedite ga.'

Gospa nam je u Fatimi otkrila scenarij našega vremena i uvjerila nas u svoj trijumf. S poniznošću onih koji su svjesni da ništa ne mogu vlastitim snagama, ali i vjerom onih koji znaju da je sve moguće uz pomoć Božju, ne povlačimo se i predajemo se Mariji u tragičnom času događaja prednaviještenih u fatimskoj poruci.

[1] Francesco Sisci, Il Sussidiario.net, 9 March 2020.
[2] Stefano Feltri, Il Fatto quotidiano, 4 March 2020.
[3] https://www.cnbc.com/video/2020/03/09/there-will-be-a-recession-due-to-coronavirus-says-nouriel-roubini.html
[4] Pierre Gaxotte, La Révolution française, Complexe, Paris 1988, pp. 93-128.
[5] Laura Spinney, 1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo, Italian translation: Marsilio, Venice 2018.
[6] Ibid., p. 187.
[7] Barbara Tuchman, A Distant Mirror. The Calamitous Fourteenth Century, Macmillan Publishers, London 1995.
[8] Roberto S. Lopez, La nascita dell’Europa. Secoli V-XIV, Einaudi, Turin 1966, p. 427.
[9] Ibid., p. 133.
[10] Ruggero Romano-Alberto Tenenti, Alle origini del mondo moderno 1350-1550, Feltrinelli, Milan 1967, pp. 16-26.
[11] San Bernardino, Opera omnia, Sermo 46, Feria quinta post dominicam de Passione, vol. II, pp. 84-85.
[12] St. Gregory the great, Moralia, Lib. IX, cap. I.
[13] Réginald  Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, Beauchesne, Paris 1950, pp. 440-463.
[14] Pietro Ribadaneira, La tribolazione e i suoi conforti, Civiltà Cattolica, Rome 1914, p. 207.
[15] St. Alphonsus Maria de’ Liguori, Uniformità alla volontà di Dio, Francavilla, Paoline 1968, p. 33.
[16] St. Charles Borromeo, Memoriale al suo diletto popolo della città di Milano, Stamperia Michele Tini, Rome 1579, p. 44.
[17] S. Thomas Aquinas, Summa Theologica, IIª-IIae q. 108 a. 1 ad 5.
[18] Cfr. Memorie biografiche del venerabile don Giovanni Bosco. Raccolte del sac. Salesiano Giovanni Battista Lemoyne, edizione extra commerciale, vol. IX, Tipografia S.A.I.D. “Buona Stampa”, Turin 1917, p. 782.
[19] Carlo Ambrogio Cattaneo s.j., L’esercizio della buona morte, in Opere, vol. II, Boniardi, Milan 1867, pp. 169-170.
[20] Pius XII, Speech 12 september 1948 in Discorsi e Radiomessaggi, X (1948-1949), p. 212.

Slike: WIKIMEDIA COMMONS (1, 2, 4, 5, 6, 7), SEMINAIRE SAINT-PIERRE (3)