četvrtak, ožujka 07, 2013

Palica

Na snimci pečaćenja papinskih prostorija nakon nastupa sedisvakancije, vidi se kako nadbiskup vicekomornik na ulazu u Apostolsku komoru predaje kardinalu komorniku palicu presvučenu velurom s pozlaćenim krajevima.


Tu je palicu Sveti Otac kardinalu Bertoneu predao kad ga je imenovao komornikom Svete rimske crkve riječima: Accipe baculum in signum iurisdictionis et auctoritatis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen (Primi palicu kao znak svoje jurisdikcije i auktoriteta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen).

Neposredno nakon te ceremonije kardinal ju je predao svom zamjeniku- vicekomorniku Svete rimske crkve koji ju je čuvao do kraja pontifikata.

Palicu koja se naziva baculum ili virga rubea u vrijeme ispražnjene apostolske stolice komornik nosi o svim važnim događajima, kao što je spomenuti. Među njegove dužnosti spada i ustanoviti papinu smrt te o njoj obavijestiti kardinala vikara grada Rima, odnosno u ovom slučaju o papinom odreknuću, razbiti ribarov prsten, današnji samo oštetiti... Palica označuje vlast i skrb koju kardinal komornik ima nad svjetovnim dobrima Svete Stolice, a također je odgovoran za pripremu i nadziranje urednog odvijanja konklava.

Prema: kath.net, Sacris Solemniis, zenit.org
Slika: Youtube

Nema komentara:

Objavi komentar