srijeda, listopada 21, 2009

Snaga molitve

21. veljače ove godine, tada svećenik, podtajnik Kongregacije za nauk vjere, a danas nadbiskup Augustine Di Noia OP, tajnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, uputio je hitan poziv na molitvu mnogim dominikancima od 22. veljače (Katedra sv. Petra) do 25. ožujka (Navještenje), na nakanu koju tada nije otkrio. Danas je uputio novi e-mail svojoj subraći u kojem otkriva da je molitva Litanija dominikanskih svetaca bila na nakanu koja se tiče personalnih ordinarijata, o čemu se jučer govorilo na novinskim konferencijama u Rimu i u Londonu. Pismo možete pročitati na blogu Dominikanske provincije sv. Josipa.

1 komentar: