četvrtak, listopada 22, 2009

Compendium Eucharisticum

Jučer je kardinal Cañizares uručio Svetom Ocu Compendium Eucharisticum. Na Biskupskoj sinodi iz 2005. predloženo je da se sastavi kompendij nauka i tekstova o Euharistiji. Papa je tu izradu najavio u apostolskoj pobudnici Sacramentum Caritatis, kako bi kršćanski narod potpunije vjerovao, slavio i živio Euharistiju. Za sada je tiskan na latinskom i bit će poslan svim biskupima, među prvima će ga dobiti sudionici Sinode za Afriku. Uskoro slijede prijevodi na razne jezike, nadam se da nećemo morati dugo čekati na hrvatski prijevod. Kompendij jasno odražava Papinu "hermeneutiku kontinuiteta" jer se u njemu osim novog reda mise, nalazi ravnopravno i klasični oblik rimske mise. Sadrži sve za "ispravno razumijevanje, slavljenje i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu". Fr. Z donosi prvi pogled u Euharistijski kompendij.

"1. Tri su dijela- doktrinalni, liturgijski i devocionalni.

2. Ima brojne dodatke: IV. knjigu iz Nasljeduj Krista, dio Zakonika kanonskog prava iz 1983.i dio Zakonika za istočne crkve iz 1990. o Euharistiji

3. Predgovor prefekta Kongregacije za bogoštovlje, kardinala Cañizaresa. Jasno govori o oba oblika rimskog obreda koji su od jednake važnosti.

4. Doktrinalni dio sadrži odlomke dekreta o euharistiji Tridentskoga koncila , II. vatikanskog, Kompendija katekizma, komentar četiriju euharistijskih molitava.

5. U liturgijskom se dijelu nalazi novi red mise, red mise iz Rimskog misala iz 1962., oficij Tijelova iz časoslova, kompletan oficij za Tijelovo iz Rimskog brevijara iz 1961., dvije zavjetne mise Presv. Euhar., red blagoslova Presvetim sakramentom, sedam litanija i brojni euharistijski himni.

6. Dio s pobožnostima sadrži molitve prije mise, poslije mise, molitve kod oblačenja svećenika i biskupa i mnoge druge."

Izvor: WDTPRS

Nema komentara:

Objavi komentar