utorak, kolovoza 04, 2009

Sv. Ivan M. Vianney

Nisam do sada objavljivao molitve, zato danas na 150. obljetnicu rođenja za nebo sv. župnika arškog donosim litanije njemu na čast koje je sastavio o. Mark (Vultus Christi). Vidimo da je nedavno neke zaboljelo Papino citiranje sv. Ivana Vianneya u pismu uz proglašenje Svećeničke godine: "Bez sakramenta reda ne bismo imali Gospodina. Tko ga je stavio u svetohranište? Svećenik. Tko je primio vašu dušu pri dolasku na svijet? Svećenik. Tko je hrani da ima snage dovršiti svoje hodočašće? Svećenik. Tko će je pripraviti da se pojavi pred Gospodinom, perući je zadnji put u Krvi Isusa Krista? Svećenik, uvijek svećenik..." Papin je postupak proglašen "antimodernizmom XIX. stoljeća". Budući da je za nekoliko dana i blagdan sv. Filomene koju je sv. Ivan Marija Vianney posebno štovao donosim i litanije koje je on sam sastavio njoj na čast.

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas
Sveta Marijo, odvjetnice svećenika,
Sveta Marijo, majko Crkve,

Sv. Ivane Vianneyu,
Sv. Ivane Vianneyu, kojega je Bog obdario milostima od djetinjstva,
Sv. Ivane Vianneyu, blagoslove svojim roditeljima i obitelji,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si se hranio Tijelom i Krvlju Kristovom,
Sv. Ivane Vianneyu, najdraži sine Marije Bezgrješne,
Sv. Ivane Vianneyu, siromašan duhom,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si suze lio nad okorjelošću srca grješnika,
Sv. Ivane Vianneyu, krotka i ponizna srca,
Sv. Ivane Vianneyu, milosrdan i spreman na opraštanje,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si zračio čistoćom srca svoga,
Sv. Ivane Vianneyu, mirotvorče i pomiritelju zavađenih,
Sv. Ivane Vianneyu, progonjen zbog pravednosti,
Sv. Ivane Vianneyu, soli zemlje i sjajna svjetiljko Crkve,
Sv. Ivane Vianneyu, nagrađen od Oca koji vidi u tajnosti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si nam pokazao uska vrata koja vode spasenju,
Sv. Ivane Vianneyu, liječniče bolesnih duša,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si hrlio grješnicima,
Sv. Ivane Vianneyu, ozdravitelju od nemoći i bolesti,
Sv. Ivane Vianneyu, kojemu je Otac otkrio otajstva Kraljevstva,
Sv. Ivane Vianneyu, nježan sa slomljenom trskom i tinjajućim stijenjom,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si se odrekao sebe, uzeo križ svoj i pošao za Isusom,
Sv. Ivane Vianneyu, izabran da prinosiš svetu žrtvu,
Sv. Ivane Vianneyu, obogaćen sedmerim darovima Duha Svetoga,
Sv. Ivane Vianneyu, revan za ljepotu doma Gospodnjega,
Sv. Ivane Vianneyu, ispunjen pobožnošću kod oltara,
Sv. Ivane Vianneyu, blagi oče siromaha,
Sv. Ivane Vianneyu, koji razumiješ naše slaboće,
Sv. Ivane Vianneyu, neustrašiv u propovijedanju istine,
Sv. Ivane Vianneyu, hranitelju duša čistim duhovnim mlijekom,
Sv. Ivane Vianneyu, obdaren darom proroštva,
Sv. Ivane Vianneyu, propovjedniče Riječi u zgodno i nezgodno vrijeme,
Sv. Ivane Vianneyu, neustrašiv da uvjeriš, ukoriš i opomeneš,
Sv. Ivane Vianneyu, vjerni djelitelju božanskih otajstava,
Sv. Ivane Vianneyu, ustrajan u molitvi noću i danju,
Sv. Ivane Vianneyu, vjerni klanjatelju Presvetom Sakramentu,
Sv. Ivane Vianneyu, povlašteni prijatelju svete Filomene, djevice i mučenice,
Sv. Ivane Vianneyu, prožet strahom od Božjega suda,
Sv. Ivane Vianneyu, koga je đavao okrutno mučio,
Sv. Ivane Vianneyu, sjajna sliko svećeničke svetosti,
Sv. Ivane Vianneyu, ražaren svećeničkom revnošću,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si suosjećao s bolesnima,
Sv. Ivane Vianneyu, vjeroučitelju djece i učitelju cijele svoje župe,
Sv. Ivane Vianneyu, mudri i razboriti oče duša,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si dnevice provodio sate u ispovijedaonici,
Sv. Ivane Vianneyu, prosvijetljen Duhom Svetim,
Sv. Ivane Vianneyu, strašni neprijatelju Sotonina carstva,
Sv. Ivane Vianneyu, meka srca na svaku patnju,
Sv. Ivane Vianneyu, providnosti siromašne siročadi,
Sv. Ivane Vianneyu, povlašten karizmom čudesa,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si mnoštvo grešnika s Bogom pomirio,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si pomogao bezbrojnim dušama na putu svetosti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si okusio božansku slatkoću na čas smrti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji se raduješ u slavi nebeskoj,
Sv. Ivane Vianneyu, koji veseliš sve koji te zazivaju,
Sv. Ivane Vianneyu, zagovorniče sjemeništaraca u borbama,
Sv. Ivane Vianneyu, zaštitniče župnika,
Sv. Ivane Vianneyu, tješitelju biskupa,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Moli za nas sv. Ivane Marijo Vianneyu,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih

Pomolimo se.
Svemogući i milosrdni Bože koji si učinio sv. Ivana Mariju Vianneya čudesnim u njegovu pastirskom radu, daj, molimo, da po njegovu primjeru i zagovoru pridobijemo svoju braću i sestre za Tebe u ljubavi Kristovoj, i s njima postignemo vječnu slavu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Vultus Christi
Slika: Vultus Christi


Litanije svete Filomene

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Kraljice djevica, moli za nas
Sveta Filomeno,
Sveta Filomeno, ispunjena preobiljem milosti već od rođenja,
Sveta Filomeno, vjerna nasljedovateljice Marijina,
Sveta Filomeno, uzoru djevičanstva,
Sveta Filomeno, hrame najsavršenije poniznosti,
Sveta Filomeno, gorljiva revnošću za slavu Božju,
Sveta Filomeno, žrtvo ljubavi prema Isusu,
Sveta Filomeno, primjeru snage i ustrajnosti,
Sveta Filomeno, nepobjediva prvakinjo u djevičanstvu,
Sveta Filomeno, zrcalo najjunačkijih krjeposti,
Sveta Filomeno, čvrsta i neustrašiva pred mukama,
Sveta Filomeno, bičevana poput svoga Božanskoga Zaručnika,
Sveta Filomeno, ranjena kišom strijela,
Sveta Filomeno, u verigama po Majci Božjoj utješena,
Sveta Filomeno, čudotvorno ozdravljena u zatvoru,
Sveta Filomeno, u mukama od anđela ohrabrena,
Sveta Filomeno, koja si pretpostavila muku i smrt sjaju prijestolja,
Sveta Filomeno, koja si obratila svjedoke svojega mučeništva,
Sveta Filomeno, koja si podnijela bijes svojih pogubitelja,
Sveta Filomeno, zaštito nevinih,
Sveta Filomeno, zaštitnice mladeži,
Sveta Filomeno, utočište nesretnih,
Sveta Filomeno, zdravlje bolesnih i slabih,
Sveta Filomeno, novo svjetlo vojujuće Crkve,
Sveta Filomeno, koja zbunjuješ bezbožnost svijeta,
Sveta Filomeno, koja potičeš vjeru i hrabrost vjernika,
Sveta Filomeno, čije je ime slavno u nebu i zastrašujuće u paklu,
Sveta Filomeno, postala glasovita po najizvanrednijim čudesima,
Sveta Filomeno, svemoćna u Bogu,
Sveta Filomeno, koja vladaš u slavi,

Moli za nas, sv. Filomeno,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Molimo Te Gospodine po zagovoru svete Filomene, djevice i mučenice, koja je uvijek bila ugodna pred Tvojim očima svojom uzornom čistoćom i izvršavanjem svih krjeposti, oprosti nam naše grijehe i daj nam milosti za koje molimo ___. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: HOLY PRAYERS AND DEVOTIONS
Slika: Catholic Tradition

Nema komentara:

Objavi komentar