nedjelja, veljače 15, 2015

Posjeti

Dominikanke Presvetog Imena Isusova iz Fanjeauxa (1, 2), povezane s Piovim bratstvom, organizirale su od 9 do 14. veljače 2015. zahvalno hodočašće u Rim povodom četrdesete obljetnice svoje družbe. Sudjelovalo je 1500 hodočasnika od čega oko 200 sestara koje imaju više škola u Francuskoj, SAD-u i Njemačkoj. U Papinskoj lateranskoj bazilici otpjevali su Credo, molili za Papu i obavili pobožnost križnog puta. Međutim, iako svećenici Bratstva često služe mise i u Bazilici sv. Petra, ovaj put su za misu morali iznajmiti dvoranu. Tako se nastavlja sad topao, sad hladan odnos prema piovcima. U pozitivniju sliku spadaju pohodi kardinala i biskupa ustanovama najveće tradicijske zajednice u Crkvi. 

"Biskup A. Schneider, ORC, pomoćni biskup Astane u Kazahstanu, 11. veljače 2015. susreo se s biskupom B. Fellayem, poglavarom Piova bratstva, te s nekolicinom svećenika Bratstva u sjemeništu Sv. Tome Akvinskog u Winoni u SAD-u [hr].


To je bio drugi posjet msgr. Schneidera jednom od sjemeništa Bratstva. U Flavignyju u Francuskoj, 16. siječnja 2015. posjetio je sjemenište Sv. Župnika Arškog. Oba susreta odnosila su se na pitanje liturgijske reforme Pavla VI. i doktrinarnih pretpostavaka novoga misnog reda.

Umirovljeni predsjednik Papinskog vijeća za povijesne znanosti, W. kard. Brandmüller, posjetio je 5. prosinca 2014. sjemenište Presvetog Srca Isusova u Zaitzkofenu u Njemačkoj, gdje se diskusija bila usredotočila na učiteljski auktoritet II. vatikanskog koncila. 


Ti su susreti način nastavljanja doktrinarnih diskusija između Piova bratstva i rimskih auktoriteta 'u širem i manje formalnom kontekstu od prethodnih susreta', u skladu s odlukom donesenom tijekom susreta biskupa Fellaya s G. kard. Müllerom, prefektom Kongregacije za nauk vjere, 23. rujna 2014.

To su također prigode da se posjetitelji pobliže upoznaju sa Svećeničkim bratstvom sv. Pija X. i doznaju što se postiže s djelima Tradicije.

Posjet Winoni poklapa se s godišnjim susretom svećenika kada se 80 svećenika iz američkog distrikta okuplja u dotičnom sjemeništu na studijskom tjednu."

Izvor: DICI
Slike: DICI (1, 2)

Nema komentara:

Objavi komentar