petak, srpnja 12, 2013

Paragrafi

Personalni ordinarijat Gospe od Walsinghama objavio je na svojoj stranici, 9. srpnja 2013. da je papa Franjo izmijenio i dopunio Dopunske norme koje prate apostolsku konstituciju pape Benedikta XVI., Anglicanorum coetibus. Ovim izmjenama Papa proširuje djelokrug rada personalnih ordinarijata (1, 2, 3) jer su im do sada članovi mogli biti samo bivši anglikanci i članovi njihovih obitelji, dok im se sada mogu priključiti i odlutali katolici, tj. oni koji nemaju sve sakramente kršćanske inicijacije. 


"Sveti Otac je 31. svibnja 2013. izmijenio čl. 5 navedenih norma kako bi jasnijim učinio prinos personalnih ordinarijata djelu nove evangelizacije.

Sljedeći je paragraf pridodan Dopunskim normama kao čl. 5 §2:

'Osoba koja je krštena u Katoličkoj crkvi, ali nije dovršila sakramente inicijacije, a kasnije se vratila vjeri i praksi Crkve kao rezultat evangelizacijske misije Ordinarijata, može se pripustiti članstvu u Ordinarijatu i primiti sakrament potvrde ili sakrament euharistije ili oba.'

Ovo potvrđuje mjesto personalnih ordinarijata unutar misije u širem okviru Katoličke crkve, ne samo kao jurisdikcije za one iz anglikanske tradicije, nego kao pridonositelja žurnom djelu nove evangelizacije."

U istom je članku izmijenjen §1 u kojem je do sada stajalo da oni koji su ranije kršteni kao katolici izvan Ordinarijata ne mogu redovito postati njegovim članovima, osim ako nisu članovi obitelji koje mu pripadaju. Sada umjesto toga stoji da članovima ne mogu postati oni koji su primili "sve sakramente inicijacije izvan Ordinarijata". Dakle, ulazak u neki od anglokatoličkih personalnih ordinarijata prema Kongregaciji za nauk vjere "ostaje povezan s objektivnim kriterijem nedovršene inicijacije [...], što znači da katolici ne mogu postati članovi personalnog ordinarijata 'iz čisto subjektivnih motiva ili osobnih sklonosti'."

Protivnici anglokatoličkih ordinarijata rado su isticali izjavu tada kardinala Bergoglija kako je ta struktura zapravo suvišna. Sada se događa da papa Franjo osnažuje apostolsku konstituciju svog predšasnika.

Izvor i slika: ordinariate.org.uk

Nema komentara:

Objavi komentar