srijeda, veljače 08, 2012

24

Za dva dana je spomen bl. Alojzija Stepinca koji je mučenički završio ovozemaljski život 1960. godine. Prilika je to da se sjetimo progona Crkve koji se događaju i danas. Prenosim kratku životnu priču jednoga suvremenog prelata, preminulog prije nekoliko dana.

"U dobi od 92 godine umro je otac L. Džang Venčang. Apostolski administrator dijeceze Kunming proveo je 24 godine u komunističkim koncentracijskim logorima. Umro je 5. veljače, a pokop će mu, po svemu sudeći, biti 12. veljače 2012.

O. L. Džang koji je umro u svom rodnom mjestu Šilinu, od 2000. je bio apostolski administrator triju okruga južnog Junana: Kunminga, Dalija i Džaotonga.

Komunistički režim je 2006. okrenuo smjerom konfrontacije s Vatikanom, što povremeno i dalje čini, te samovoljno i bez Papine suglasnosti imenovao režimu vjernog biskupa Kunminga. Nezakonito posvećeni Ma Jinglin je tako automatski upao u izopćenje. Usprkos tomu, Kineska komunistička partija ga je imenovala predsjednikom Vijeća kineskih biskupa. To vijeće, koje Rim ne priznaje, predstavlja režimu vjerni nadomjestak za biskupsku konferenciju.

Usprkos potpori režima i režimu bliskog Patriotskog udruženja, Ma Jinglina katolički vjernici izbjegavaju, a kada javno nastupa, katolici se skanjuju od njega primati sakramente.

Otac L. Džang je pripadao podzemnoj crkvi. Do kraja života živio je pod strogim redarstvenim nadzorom, a živio je upravo životom 'tipičnog' mučenika komunizma. Rođen je 1920. u katoličkoj obitelji i pohađao je katoličku školu. Biskup Alexandre Derouineau koji ga je 1946. zaredio, morao je 1952., nakon što su komunisti preuzeli vlast, napustiti zemlju.

Služio je najprije u stolnoj crkvi svoje biskupije, no, 1953. je za vrijeme maoističkoga progona morao službeno napustiti svoju pastoralnu službu, i postao je uzgajivač kunića i kokoši. U podzemlju je nastavio djelovati kao svećenik i skrbiti o skrivenim kršćanima.

O. L. Džanga su uhitili 1958. za vrijeme komunističke kampanje 'protiv reakcionara' i sljedeće godine osudili na dvadeset godina. Pod ciničnim sloganom 'preodgoj radom', do 1982. je bio na prisilnom radu u koncentracijskim logorima. Država ga je tek 1987. priznala za svećenika, tako da je mogao javno djelovati kao dušobrižnik.

Mjesna crkva u Junanu danas broji oko 60 000 katolika od kojih veliki dio pripada etničkim manjinama. Biskupska je katedra od izgona msgr. Derouineaua 1952. službeno prazna, jer država sprječava Rim da postavi biskupa. Komunistički je režim 1962. ustoličio, bez Papina pristanka i priznanja, sebi odanoga biskupa, K. Lingdžonga, koji je uzurpirao biskupsku katedru do svoje smrti 1992. godine. Od 2006. biskupsku katedru je uzurpirao M. Jinglin. Sveta Stolica je u vakantne biskupije imenovala podzemne biskupe koji su neprestano izloženi progonima."

Izvor i slika: katholisches.info

Nema komentara:

Objavi komentar