četvrtak, veljače 09, 2012

Jakože bě iskoni

Prije skoro dvije godine sam pronašao molitvenik u kojem se nalazi ministriranje na glagoljaškoj tradicionalnoj misi. Na stranici Tradicionalne latinske mise nalazi se još Rimski misal na staroslavenskom, latiničnim pismom, jedan rad o glagoljaškoj misi, kao i tekst staroslavenske mise prema novom misalu.
Danas bih vam ukazao na još jednu vrijednu knjigu koju možete preuzeti ovdje. Riječ je o staroslavenskoj početnici Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig, svećenika Ivana Berčića, iz šezdesetih godina XIX. st. Prikladna je za sve one koji žele usvojiti osnove glagoljice. Nakon križnice s glagoljskim slovima, na sedam stranica slijede vježbe čitanja s napomenama i pouka o pisanju brojeva, jer glagoljska slova imaju i brojevnu vrijednost. Zatim, počevši od znaka svetoga križa, slijede osnovne molitve, psalmi, himni, Lauretanske litanije, Tebe Boga hvalimo i Kako se služi S. Misa, ništa latinicom, nego sve glagoljicom. Ako se ikada bude opet tiskao staroslavenski misal za tradicionalnu misu, glasujem za glagoljicu.

Transliterirao sam nekoliko molitava:

1. Krštjanski znamen

V ime Otca, i Sina, i Duha Svetago. Amen.

(Vesperal, Vrbnik, 1999. ima: Va ime...)

2. Gospodnja molitva

Otče naš, iže jesi na nebeseh, sveti se ime tvoje. Pridi carstvije* tvoje. Budi volja tvoja jako na nebesi i na zemlji.
Hlěb naš vsedanni dažd** nam danas. I otpusti nam dlgi naše jakože i mi otpušćajem dlžnikom našim. I ne vavedi nas v napast: na izbavi nas ot neprijazni. Amen.

(Vesperal: *cěsarstvo, **daj,)

3. Anđeoski pozdrav

Raduj se Marije, blagoděti plna, Gospod s toboju, blagoslovljena ti v ženah i blagoslovljen plod črěva tvojego, Jisus.
Svetaja Marije mati Božija, moli za nas grěšniki nině i v čas smrti našeje. Amen.

(Vesperal: Zdrava Marije, milosti plna, Gospod s toboju. Blažena ti jesi v ženah i blagoslovljen plod črěva tvojego Isus.)

4. Trojičina pohvala

Slava Otcu, i Sinu i Duhu Svetumu: Jakože bě iskoni, i nině, i prisno, i v věki věkov. Amen.

(Vesperal: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu: Jakože bě iskoni i nině i vsagda i va věki věk. Amen.)

Slike: Bukvar

Nema komentara:

Objavi komentar