subota, siječnja 21, 2012

Krunica Gospodnja

Vjerojatno ste u nekim molitvenicima naišli na Isusovu krunicu. Obično se u nekoliko riječi kaže da se radi o krunici koja se sastoji od jednoga Vjerovanja, trideset i tri Oče naša (na spomen trideset i tri Isusove godine) i pet Zdravo Marija (na čast Isusovih Pet Rana). Nedavno sam naišao i na otajstva koja se mogu razmatrati prilikom njenog moljenja što mi je bio poticaj da malo istražim njen nastanak. Saznao sam da je upravo danas, 21. siječnja, 490 godina od smrti onoga koji ju je ustanovio, blaženoga Mihaela Pinija iz Firence.

Blaženi Mihael (1440./'45.-21.II.1522.) je u mladosti bio omiljeni dvorjanin Lovre de' Medicija. Uočivši njegovu sklonost prema redovništvu, a kako bi ga zadržao na dvoru, gospodar mu je dopustio da postane svećenik. Međutim, nakon jednoga posjeta Camaldoliju, odlučio je 1502. ući u taj red. Doskora je poželio postati rekluz iliti zatvornik- mogućnost koja još postoji, a kako danas izgleda možete pogledati na stranici kamaldulaca montekoronina. Poglavari su mu to dopustili najprije na jednu godinu, a zatim za stalno. Usprkos toj povučenosti, glas se o njemu širio jer je bio obdaren i darom proroštva. Juliju de' Mediciju i Aleksandru Farneseu je prorekao da će postati pape (Klement VII. odnosno Pavao III.).

Blaženik se odlikovao velikom pobožnošću prema Blaženoj Djevici Mariji i svakodnevno je molio njezinu krunicu. Jednom je za vrijeme molitve čuo Isusov glas koji je ga je pozvao da tako razmišlja i o Njemu. Odazvao se toj želji i tako je nastala Isusova krunica. Prvu je napravio svojim rukama. O njegovu životu još možete saznati primjerice na sljedećim mjestima: 1, 2, 3, a slike možete pogledati ovdje: 1, 2, 3, 4 itd.

Nekada su kamaldulci, bilo članovi Benediktinske konfederacije bilo pustinjaci kamaldulci od Brda Korone, nosili Krunicu Gospodnju o pojasu svoga habita kao što se može vidjeti na ovoj slici iz Camaldolija ili pak na ovim slikama iz 1934. poljskih kamaldulaca montekoronina (1, 2, 3). Kako se, vjerojatno, interes, osobito konfederiranih kamaldulaca 'širio', ostala je izgleda samo izložak. Ukoliko je tražite na njihovim stranicama, morat ćete se dobro potruditi. Pronašao sam je samo kod poljskih koludrica kamaldulki, a molitvu bl. Mihaelu na stranici prijatelja pustinjakâ iz Garfagnane o kojima članak postoji ovdje, a povezani su s kamaldulcima montekoroninima.

Ova je krunica, čini se, u nekim hrvatskim krajevima duboko ukorijenjena. Iako se za nju često ne čuje, mogu se naći neki članci poput ovoga o Crkvenom društvu 'Pokornik' gdje je stalna pobožnost (str. 28), u istom je broju reportaža o jednoj trećoredici koja je također moli (str. 32), zatim se ista krunica spominje i u jednom stručnom članku objavljenom u Crkvi u svijetu.

O popularnosti ove krunice govore i dodijeljeni oprosti raznih papa. Prvi je bio Lav X., 1516., koji je i osobno poznavao bl. Mihaela, zatim, Grgur XIII. 1573., Siksto V. 1589., Klement X. 1674., Benedikt XIII. 1727., Lav XII. 1824. Najdarežljiviji je, da tako kažem, bio papa Klement X. koji je breveom 'De salute Dominici gregis', 20. srpnja 1674. predvidio najviše njih. Evo nekih:

I. Tko ovu krunicu moli doista raskajan i ispovjeđen, ili barem ima čvrstu nakanu da se ispovjedi, dobiva svaki put 200 godina oprosta.

II. Onaj tko se ispovjedio i pričestio te uza se nosi ovu krunicu, i moli je ponedjeljkom, srijedom i petkom, kao i na zapovijedane svetkovine, dobiva oprost od 150 godina.

III. Tko je moli četiri puta tjedno može izabrati jednom godišnje bilo koji dan na koji će se ispovjediti i pričestiti, i moleći je toga dana dobiva potpuni oprost.

IV. Onaj tko je moli svakoga dana u mjesecu može jedanput mjesečno dobiti potpuni oprost moleći je skrušen, nakon što se ispovjedio i pričestio, za uzvišenje Svete crkve, mir i slogu među kršćanskim vladarima, iskorijenjenje raskolâ i krivovjerjâ.

V. Tko pogine u borbi protiv nevjernika, krivovjernika ili neprijatelja Svete crkve, a molio je ovu krunicu triput tjedno, dobiva, ako je raskajan zbog svojih grijeha i ako je zamolio Boga za oproštenje, potpuni oprost ukoliko je na dan pogibije ili prethodnoga dana izmolio ovu krunicu.

VI. Potpuni oprost i otpuštenje svih svojih grijeha dobiva na čas smrti onaj koji, skrušen i ispovjeđen, makar srcem ako ne može ustima, zazove Presveto Ime Isusovo; ukoliko je barem jednom izmolio navedenu krunicu tijekom svoje bolesti s nakanom da zadobije ovaj oprost. Na dan ozdravljenja, pak, može dobiti 200 godina oprosta.

VII. Onaj tko nosi uza se ovu krunicu i zazove Presveto Ime Isusovo, nakon što je učinio ispit savjesti i pokajao se za svoje grijehe, može dobiti oprost od dvadeset dana ako izmoli tri Očenaša i tri Zdravomarije za dobrobit Svete crkve.

VIII. Dvadeset godina oprosta dobiva onaj tko, nakon što je ispitao svoju savjest i ispovjedio se, moli za porast svete vjere katoličke, iskorijenjenje krivovjerja i za uzvišenje Svete crkve.

IX. Tko nosi uza se ovu krunicu, može dobiti oprost od deset godina moleći tri Očenaša i tri Zdravomarije, kad god učini neko duhovno ili vremenito dobro djelo na čast našega Gospodina Isusa Krista, Blažene Djevice Marije ili kojega sveca, ili pak za dobro bližnjega.

itd.

Apostolska pokorničarna je 13. travnja 1935. izdala dokument kojim se zamjenjuju svi dotadašnji oprosti i vrijede tri koja je odobrio papa Pio XI. svima koji mole Isusovu krunicu koju su blagoslovili kamaldulci ili ovlašteni svećenici: I. djelomični onima koji je mole skrušenim srcem, II. potpuni jedanput na mjesec, uz uobičajene uvjete, ako se moli cijeli mjesec, III. u času smrti potpuni oprost onima koji su je u životu često molili, ako su se ispovjedili i pričestili ili barem iskreno pokajali za grijehe i zazvali Presveto Ime Isusovo ustima, a u nemoći srcem, i primaju strpljivo smrt kao pokoru za grijehe.

Od vremena pape Pavla VI. praksa oprosta se izmijenila, a niti blagoslov krunice više nije pridržan samo kamaldulcima, nego je može blagosloviti svaki svećenik.

Iz raznih izvora, navedenih na koncu, slobodno sam preveo tri načina na koja se ova krunica može moliti, a treći malo preuredio iz dva navedena izvora. Nijedan, od njih nije obvezatan, a pogotovo ne ove uvodne i zaključne molitve. Cilj je bio olakšati razmatranje otajstava iz života Spasiteljeva.

U novije su se vrijeme pojavile mnoge krunice kojima i ne znamo pravo podrijetlo; mislim da je red da ne zaboravimo ovu koja ima tradiciju u našem narodu, a nadam se i da će do 500. obljetnice smrti bl. Mihaela Pinija na njenoj popularizaciji poraditi i sami kamaldulci.

I. način u kojem se razmatra cijeli Isusov zemaljski život

Krunica Gospodnja

Započeti djelom skrušenja

Najslađi moj Gospodine Isuse Kriste! Kada razmišljam o tomu da si Ti, Bog, iz milosrđa prema mojoj bijedi sišao na zemlju i postao čovjekom da mene otkupiš, podnoseći toliku muku i na koncu mučeničku smrt na križu, srce mi se potrese i ispuni neograničenim osjećajem ljubavi i zahvalnosti prema Tebi, te trpi najveću patnju i beskrajnu tugu što sam Te toliko puta svojim grijesima uvrijedio i ražalostio. Ljubim Te, ah, ljubim Te Isuse moj svim srcem, svom dušom svojom i želim Te ljubiti kroza svu vječnost. Iz ljubavi prema Tebi opraštam svima koji su me uvrijedili na bilo koji način i odlučujem od sada ljubiti bez iznimke sve ljude te svima sve opraštati. Žalim, ah, gorko žalim zbog svih grijeha mojih i htio bih cijeloga života žaliti i okajavati ih. Zbog Tvojeg se milosrđa, Bože moj i Gospodine, nadam da ćeš me spasiti i stoga me prosvijetli, te probudi u meni svete osjećaje da pobožno molim ovu krunicu koja neka bude uvodom i početkom mojega iskrenog obraćenja. O Isuse, budi mi milostiv! O Marijo, zagovaraj me. Amen.

PRVI DIO
Skroviti život Isusov kroz trideset godina

Navještenje sv. Gabrijela Arkanđela Blaženoj Djevici Mariji./ Zdravo Marijo...

1. Sin je Božji postao čovjekom i rodio se od Marije Djevice u Betlehemskoj štalici./ Oče naš...
2. Anđeli pjevaju na nebesima: Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje./ Oče naš...
3. Pastiri, poučeni od anđela, klanjaju se kod jaslica./ Oče naš...
4. Osmoga dana ga obrezaše i nadjenuše mu ime Isus./ Oče naš...
5. Dođoše kralji s istoka i donesoše Isusu dare: tamjan, zlato i smirnu. Pokloniše mu se i Bogu hvalu dadoše./ Oče naš...
6. Sijedi starac Šimu u hramu Božjem prima Isusa na ruke i proročkim duhom ga proglašava Spasiteljem svijeta./ Oče naš...
7. Sveti Josip bježi s Isusom i Marijom u Egipat da izbjegne srdžbu kralja Heroda opakoga, koji hoće pogubiti malenoga Isusa./ Oče naš...
8. Opaki kralj Herod ubija Nevinu dječicu./ Oče naš...
9. Poslije smrti opakoga kralja Heroda, sveti Josip se s Isusom i Marijom vraća u domovinu./ Oče naš...
10. Dvanaestogodišnji dječak Isus poučava u Hramu učitelje i pismoznance./ Oče naš...

Slava Ocu... (ili Pokoj vječni... kad se moli za vjerne mrtve)

DRUGI DIO
Javni život Isusov kroz tri godine

Gospodin Isus bio je poslušan svojoj Presvetoj Majci i sv. Josipu./ Zdravo Marijo...

1. Sv. Ivan Krstitelj na Jordanu krsti Isusa. Ukaza se Duh Sveti u liku goluba i ču se glas s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!"/ Oče naš...
2. Isus posti u pustinji četrdeset dana i pobjeđuje napasnika./ Oče naš...
3. Izvršava i poučava svom svetom zakonu za život vječni./ Oče naš...
4. Poziva svoje učenike koji sve ostavljaju i polaze za Njim./ Oče naš...
5. Isusovo prvo čudo u Kani Galilejskoj. Pretvara vodu u vino./ Oče naš...
6. Liječi bolesne, ozdravlja hrome, slijepima daje vid, gluhima sluh, uskrisuje mrtve./ Oče naš...
7. Obraća grješnike i grješnice te im grijehe oprašta./ Oče naš...
8. Židovi ga progone do smrti, ali ih ne kažnjava, nego im dobrotom uzvraća./ Oče naš...
9. Isusovo preobraženje na gori Taboru u nazočnosti svetih Petra, Jakova i Ivana./ Oče naš...
10. Isusov slavni ulazak u Jeruzalem na magarcu. Izgoni trgovce iz Hrama./ Oče naš...

Slava Ocu...(Pokoj vječni... kad se moli za vjerne mrtve)

TREĆI DIO
Pregorka muka Gospodinova

Isus se oprašta od svoje Presvete Majke prije nego što odlazi u smrt za naše spasenje./ Zdravo Marijo...

1. Isusova Posljednja večera. Pere noge apostolima./ Oče naš...
2. Isus ustanovljuje Presveti Sakrament./ Oče naš...
3. Dok moli u Getsemanskom vrtu znoji se krvavim znojem./ Oče naš...
4. Juda poljupcem izdaje Isusa./ Oče naš...
5. Isus je lažno optužen, šamaran i vrijeđan./ Oče naš...
6. Nježno gleda Petra nakon što ga je triput zatajio, i obraća ga./ Oče naš...
7. Isusa bičuju s najvećom okrutnošću./ Oče naš...
8. Okrunjen je trnovom krunom, pokazaše ga Židovima koji povikaše: "Ukoni! Ukloni! Raspni ga!"/ Oče naš...
9. Osuđen na smrt, uz velike boli za nas nosi preteški križ na Kalvariju./ Oče naš...
10. Razapeše ga među dvojicom razbojnika i nakon tri sata agonije otvoriše mu kopljem sveta prsa njegova iz kojih potekoše krv i voda./ Oče naš...

Slava Ocu... (ili Pokoj vječni... kad se moli za vjerne mrtve)

ČETVRTI DIO
Uskrsnuće i uzašašće Gospodinovo

Isus treći dan ustaje od mrtvih i ukazuje se svojoj Presvetoj Majci./ Zdravo Marijo...

1. Isus se očituje trima Marijama i šalje ih učenicima./ Oče naš...
2. Ukazuje se učenicima i pokazuje im svoje presvete rane te dopušta Tomi da ih dotakne./ Oče naš...
3. Četrdeseti dan nakon uskrsnuća, blagoslovi svoju Presvetu Majku i učenike svoje te uzađe na nebo./ Oče naš...

Molimo Presvetu Djevicu da i nama izmoli blagoslov svoga Božanskoga Sina, sada i na čas smrti naše./ Zdravo Marijo...

Slava Ocu... (ili Pokoj vječni ako se moli za vjerne mrtve)

Na čast sv. apostolima, moleći ih da posreduju za nas./ Vjerujem u Boga...

Gospodine Isuse Kriste, ti si za otkup svijeta htio da se rodiš, da te obrežu, da te Židovi odbace, izdajnik te Juda izda cjelovom, vežu te okovima, kao nevino janje povedu na žrtvovanje i nedostojno te pokažu pred Anom, Kajfom, Pilatom i Herodom, da te optuže lažni svjedoci, da te biju zaušnicama, popljuju pljuvačkom, izbičuju bičevima, okrune trnjem, udaraju trskom, pokrivaju Ti lice, da te zlostavljaju pogrdama, svlače odijelo, čavlima pribiju na križ, na križu uzdignu, stave među razbojnike, napoje žuči i octom te kopljem rane. Ti Gospodine, po ovim svojim presvetim mukama, kojih se ja nedostojan spominjem, i po svojem svetom križu i smrti svojoj, od paklenih muka oslobodi me*, i dostoj se tamo me odvesti kamo si odveo razbojnika s Tobom razapeta. Koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
(* kad se moli za umirućega: i ovoga slugu Tvojega N. umirućega...)

Molitva Presvetoj Majci Božjoj
Preblažena, Presveta Majko Božja i naša Majko, Utočište grješnika i jedina naša nado. Prinosim ti sa samim sobom ovu krunicu i najnježnije te, sa suzama, molim da je primiš i prikažeš Gospodinu Isusu te mi isprosiš Njegov blagoslov. Amen.

II. način u kojem se razmatra muka Gospodinova

Djelo skrušenja


Najslađi moj Gospodine Isuse Kriste! Kada razmišljam o tomu da si Ti, Bog, iz milosrđa prema mojoj bijedi sišao na zemlju i postao čovjekom da mene otkupiš, podnoseći toliku muku u na koncu mučeničku smrt na križu, srce mi se potrese i ispuni neograničenim osjećajem ljubavi i zahvalnosti prema Tebi, te trpi najveću patnju i beskrajnu tugu što sam Te toliko puta mojim grijesima uvrijedio i ražalostio. Ljubim Te, ah, ljubim Te Isuse moj svim srcem, svom dušom svojom i želim Te ljubiti kroza svu vječnost. Iz ljubavi prema Tebi opraštam svima koji su me uvrijedili na bilo koji način i odlučujem od sada ljubiti bez iznimke sve ljude te svima sve opraštati. Žalim, ah, gorko žalim zbog svih grijeha mojih i htio bih cijeloga života žaliti i okajavati ih. Zbog Tvojeg se milosrđa, Bože moj i Gospodine, nadam da ćeš me spasiti i stoga me prosvijetli, te probudi u meni svete osjećaje da pobožno molim ovu krunicu koja neka bude uvodom i početkom mojega iskrenog obraćenja. O Isuse, budi mi milostiv! O Marijo, zagovaraj me. Amen.

PRVI DIO

Gospodin Isus odlazi u smrt, oprašta se od svoje Presvete Majke, blagoslivlja je i od nje prima blagoslov./ Zdravo Marijo...

1. Isusova Posljednja večera, pere apostolima noge./ Oče naš...
2. Ustanovljuje Presveti Sakrament./ Oče naš...
3. Moli u Getsemaniju, znoji se krvavim znojem./ Oče naš...
4. Poljupcem Ga Juda izdaje. Isus je uhićen i vezan./ Oče naš...
5. Napuštaju Ga učenici./ Oče naš...
6. Odveden Ani, Isusa pljuskaju./ Oče naš...
7. Pred Kajfom Ga optužuju lažni svjedoci./ Oče naš...
8. Osuđen na smrt./ Oče naš...
9. Petar Ga tripu zatajuje./ Oče naš...
10. Rugaju Mu se, vrijeđaju Ga i pljuskaju./ Oče naš...

Slava Ocu ili Pokoj vječni

DRUGI DIO

Presveta Majka zna sve što se zbiva s Gospodinom Isusom, neopisivo tuguje i ide u susret svom Preljubljenom Sinu./ Zdravo Marijo...

1. Optužen pred Pilatom da zavodi narod./ Oče naš...
2. Pilat ne nalazi na Njemu krivnje, šalje Ga Herodu./ Oče naš...
3. Herod Ga ismijava, oblači u bijelu haljinu i vraća Pilatu./ Oče naš...
4. Svjetina radije bira da se pusti Baraba, ubojica i razbojnik, negoli Isus./ Oče naš...
5. Isusa svlače i bičuju na stupu./ Oče naš...
6. Krune Ga trnovom krunom./ Oče naš...
7. Narod viče: "Raspni, raspni ga!"/ Oče naš...
8. Pilat Ga na zahtjevanje Židova osuđuje na smrt./ Oče naš...
9. Uzima križ na svoja ramena./ Oče naš...
10. Nosi križ pod čijim teretom triput pada, prima pomoć Šimuna Cirenca./ Oče naš...

Slava Ocu ili Pokoj vječni

TREĆI DIO

Izmučeni Isus susreće svoju Prežalosnu Majku./ Zdravo Marijo...

1. Na Kalvariji mu nude vino pomiješano sa žuči; "I kad okusi ne htje piti."/ Oče naš...
2. Lišen odjeće, što mu zadaje nove rane i tugu./ Oče naš...
3. Razapet na križ, na koji su mu oštrim čavlima prikovali ruke i noge./ Oče naš...
4. Podignut na križ među dvama razbojnicima./ Oče naš...
5. Moli Oca za one koji ga raspinju./ Oče naš...
6. Vojnici međusobno dijele Njegove haljine, a za nešivenu bacaju kocku./ Oče naš...
7. Po Pilatovu nalogu na križ je pribijen natpis: "Isus Nazarećanin, kralj židovski."/ Oče naš...
8. Vrijeđaju ga Židovi i zli razbojnik./ Oče naš...
9. Obraćenom dobrom razbojniku obećava raj./ Oče naš...
10. Nazočnost Presvete Majke mu povećava boli./ Oče naš...

Slava Ocu ili Pokoj vječni

ČETVRTI DIO

Isus u osobi sv. Ivana Presvetoj Majci svojoj, prepunoj žalosti, povjerava sve vjerne./ Zdravo Marijo...

1. "Žedan sam."/ Oče naš...
2. Čim preda svoju Presvetu Dušu u ruke Očeve, zemlja se potrese./ Oče naš...
3. Probodoše mu bok "i odmah poteče krv i voda."/ Oče naš...

Koplje koje je probolo Srce Gospodina Isusa, probolo je i Dušu Presvete Majke Njegove./ Zdravo Marijo...

Slava Ocu ili Pokoj vječni

Na čast svetim apostolima: Vjerujem u Boga ...

Gospodine Isuse Kriste, ti si za otkup svijeta htio da se rodiš, da te obrežu, da te Židovi odbace, izdajnik te Juda izda cjelovom, vežu te okovima, kao nevino janje povedu na žrtvovanje i nedostojno te pokažu pred Anom, Kajfom, Pilatom i Herodom, da te optuže lažni svjedoci, da te biju zaušnicama, popljuju pljuvačkom, izbičuju bičevima, okrune trnjem, udaraju trskom, pokrivaju Ti lice, da te zlostavljaju pogrdama, svlače odijelo, čavlima pribiju na križ, na križu uzdignu, stave među razbojnike, napoje žuči i octom te kopljem rane. Ti Gospodine, po ovim svojim presvetim mukama, kojih se ja nedostojan spominjem, i po svojem svetom križu i smrti svojoj, od paklenih muka oslobodi me*, i dostoj se tamo me odvesti kamo si odveo razbojnika s Tobom razapeta. Koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
(* kad se moli za umirućega: i ovoga slugu Tvojega N. umirućega...)

Molitva Presvetoj Majci Božjoj
Preblažena, Presveta Majko Božja i naša Majko, Utočište grješnika i jedina naša nado. Prinosim ti sa samim sobom ovu krunicu i najnježnije te, sa suzama, molim da je primiš i prikažeš Gospodinu Isusu te mi isprosiš Njegov blagoslov. Amen.

III. kratki način u kojem se prije svakog dijela spomenu otajstva iz života Isusova

PRVI DIO

Klanjam Ti se Gospodine moj Isuse Kriste, pravi Bože i pravi čovječe. Utjelovio si se u prečistoj utobi Blažene Djevice Marije; rođen si u štalici; poklonili su Ti se mudraci; bio si obrezan; Herod te progonio; morao si bježati u Egipat; vratio si se u Nazaret; u Hramu poučavao učitelje i pismoznance gdje su te nakon tri dana pronašli Tvoja Presveta Majka i sveti Josip, koji su te žalosni tražili.

Jedna Zdravomarija, deset Očenaša, jedanput Slava Ocu (Pokoj vječni kad se moli za vjerne mrtve)

DRUGI DIO

Klanjam Ti se Gospodine moj Isuse Kriste, pravi Bože i pravi čovječe. Bio si poslušan i podložan svojoj Presvetoj Majci i svome poočimu svetom Josipu u Nazaretu; s trideset godina krstio Te sv. Ivan Krstitelj na Jordanu; postio si četrdeset dana zaredom, iskušavao Te zloduh u pustinji, ali Ti si ga slavno pobijedio; propovijedao si u Judeji; činio svakovrsna čudesa da olakšaš potrebitima, prosvijetliš i utješiš grješnike, pokažeš put u nebo umornima i potlačenima.

Jedna Zdravomarija, deset Očenaša, jedanput Slava Ocu (Pokoj vječni kad se moli za vjerne mrtve)

TREĆI DIO

Klanjam Ti se Gospodine moj Isuse Kriste, pravi Bože i pravi čovječe. Nevjerni Židovi- pismoznanci, farizeji i svećenici Sinagoge zavidjeli su Ti, klevetali te, vrijeđali i progonili; u dvorani Posljednje večere si ponizno oprao noge apostolima i ustanovio Presvetu Euharistiju; krvlju si se znojio u Getsemaniju, anđeo Te tješio; Juda Te izdao, ostali učenici napustili, vojnici vezali i vukli Te nevina pred Anu i Kajfu, optuživali različitim klevetama, udarali pljuskama i zlostavljali; Herod Te ismijao; Pilat Te proglasio nevinim, no, izbičevao, trnjem okrunio i na smrt na križu osudio te među dva razbojnika razapeo; bio si strahovito žedan od žuči; neprijatelji su Ti se rugali; vapio si Ocu; dali su ti ocat; pred očima svoje predrage Majke si izdahnuo; nakon smrti su ti bok kopljem probili i potekla je krv i voda.

Jedna Zdravomarija, deset Očenaša, jedanput Slava Ocu (Pokoj vječni kad se moli za vjerne mrtve)

ČETVRTI DIO

Klanjam Ti se Gospodine moj Isuse Kriste, pravi Bože i pravi čovječe. U grob si bio sahranjen; sašao nad pakao; nakon tri dana uskrsnuo; ukazao se svojoj Presvetoj Majci i svojim učenicima; Petru podijelio prvenstvo; poslao apostole svim narodima; nakon četrdeset dana uzašao na nebo odakle ćeš doći suditi žive i mrtve.

Dvije Zdravomarije, tri Očenaša, jedanput Slava Ocu (Pokoj vječni kad se moli za vjerne mrtve) i Vjerujem u Boga...
Sastavljeno prema: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Slike: Corona del..., benedictus.pun.pl, Rimski obrednik, Zagreb, 1929.

2 komentara:

  1. Sjajan post, hvala na trudu.

    OdgovoriIzbriši
  2. Drago mi je da ti se sviđa. Još dva filma o pustinjacima kamaldulcima montekoroninima: stari film oblačenja kandidata i od prošle godine molitva u koru.

    OdgovoriIzbriši