utorak, ožujka 08, 2011

Stubama ljubavi

Na Strmcu kod Nove Gradiške se u svibnju (1, 2) otvara prva katolička bolnica u Hrvatskoj pod okriljem Bolničkoga reda sv. Ivana od Boga- Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo, kratica OH. Nosit će ime sv. Rafaela Arkanđela. Ni činjenica da dogradnju i gradnju financiraju sama milosrdna braća, nije pomogla da ne upadnu u zamršene i međusobno proturječne zakonske i birokratske odredbe (3), tako da se posao otegnuo na gotovo šest godina. Za razliku od ostalih redova nazočnih u Hrvatskoj posebnost je milosrdne braće da nisu klerički red. Postoji dosta preglednih članaka koji nas upoznaju s ovim redom kao i intervjua s priorom samostana i provincijalom novoosnovane hrvatske Provincije sv. Ambrozija Bolničkog reda milosrdne braće (npr. 4, 5). Tako će nakon 93 godine ovaj red započeti ponovo svoju djelatnost u Hrvatskoj.

Možda je najviše promicanju reda kod nas pridonijela izdavačka kuća U pravi trenutak koja je objavila niz knjiga preko kojih se može upoznati povijest i duhovnost reda. To su romansirana biografija sv. Ivana od Boga koju je napisao W. Hünermann, Prosjak iz Granade, UPT, Đakovo, 2001., zatim životopis koji je napisao W. Nigg, Sveti Ivan od Boga, UPT, Đakovo, 2003., uopće prva biografija svetog utemeljitelja F. de Castra, Povijest života i svetih djela Ivana od Boga, UPT, Đakovo, 2005. te životopis koji je napisao milosrdni brat V. A. Riesco Álvarez, I Bog postade bratom ljudima. Život i poslanje svetog Ivana od Boga, UPT, Đakovo, 2005., kao i knjige o sv. Rikardu Pampuriju- F. Cavazza, Sveti Rikard Pampuri. Život, čudesa, štovanje, UPT, Đakovo, 2003., M. Soroldoni, Ulomci nade, UPT, Đakovo, 2004., letak s devetnicom sv. Rikardu i knjižica Devetnica u čast sv. Rikarda zaštitnika bolesnika, UPT, Đakovo, 2009. Godine 2007. isti je izdavač objavio i knjigu o mučenicima Bolničkoga reda- Svjedoci milosrđa. Milosrdna braća u Španjolskom građanskom ratu (1936.-1939.).

Sluga Božji papa Pio XII. o sv. Ivanu od Boga kaže da je bio najsjajniji primjer izvanredne pokore i prezira samoga sebe, promatranja božanskih stvari, krajnjeg siromaštva i savršene poslušnosti, bio je najčistije zrcalo ljubavi za dobro duša i bolesnih tjelesa (6). Kako osim jedne kratke molitve nisam pronašao na hrvatskom drugih molitava na čast ovom izuzetnom svecu od lošeg drveta koji je ipak stubama ljubavi dospio do slave oltara (W. Nigg), preveo sam ove njegove litanije. Primjer njegova obraćenja i njegov današnji spomen, samo dan prije ovogodišnje Pepelnice, dobar su uvod u korizmu.


Litanije sv. Ivana od Boga

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas
Sveti Ivane, koji si od djetinjstva iskazivao blagost nesretnicima,
Sveti Ivane, vjerni radniče od mladosti svoje,
Sveti Ivane, koji si razumio siromahe i potrebite,
Sveti Ivane od Boga, koji si to ime primio iz Gospodinovih usta,
Sveti Ivane, mužu milosrđa, zavjetovan za sva dobra djela,
Sveti Ivane, kojemu je Bog povjerio siromašne i malene,
Sveti Ivane, koji si se razdavao slobodno i radosno,
Sveti Ivane, koji si oslobađao siromahe i spašavao one koji oskudijevaju,
Sveti Ivane, noge hromima,
Sveti Ivane, oči slijepima,
Sveti Ivane, oče potrebitima,
Sveti Ivane, pomoćniče siročadi,
Sveti Ivane, zaštitniče djevica i udovica,
Sveti Ivane, utješitelju nesretnih,
Sveti Ivane, zagovorniče potlačenih,
Sveti Ivane, liječniče u svim tegobama,
Sveti Ivane, radosti bolesnika,
Sveti Ivane, utjeho umirućih,
Sveti Ivane, utočište bijednika,
Sveti Ivane, žaru milosrđa,
Sveti Ivane, ljubitelju čistoće,
Sveti Ivane, krotka i ponizna srca,
Sveti Ivane, mučeniče željom,
Sveti Ivane, uzore strpljivosti,
Sveti Ivane, žrtvo pokore,
Sveti Ivane, pobjedniče nad zlodusima,
Sveti Ivane, koji si zavrijedio osobitu pomoć Blažene Djevice Marije i svetog Ivana Evanđelista,
Sveti Ivane, kojega je arkanđeo Rafael često posjećivao i pomagao,
Sveti Ivane, koji si na koljenima izdahnuo držeći raspelo,
Sveti Ivane, na dan sudnji,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste koji si udijelio blaženom Ivanu od Boga, našem patrijarhu i Tvojemu vjernom sluzi, tako obilno milosrđe prema siromasima, da se sav posvetio njihovu posluživanju postavši im otac; udijeli da možemo služiti Tvojim trpećim udovima takovim milosrđem da zadobijemo nagradu biti s Tobom, našom Božanskom Glavom, ujedinjeni na nebesima. Koji s Ocem živiš i kraljuješ u jedinstvu Duha Svetoga po sve vijeke vjekova. Amen.

O slavni sveti Ivane od Boga, pun sućuti i blagosti za nesretnike! Ti koji si kao nagradu za svoje milosrđe zavrijedio posluživati Isusa Krista pod prilikom hodočasnika, zadobij nam milost da u našemu bližnjem uvijek vidimo Isusa Krista, tako da budemo dostojni primiti vječno blaženstvo obećano onima koji služe Božanskom Gospodaru u bolesnima. Amen.

Izvor: CatholicCulture.org
Slika: Wikimedia Commons

Nema komentara:

Objavi komentar