ponedjeljak, prosinca 02, 2013

Praktično

Rektor Svetišta Gospina bogomaterinstva i prior karmela u Concesi, Giorgio M. Faré, redovničkim imenom Juraj Marija od Presvetog Lica, objavio je knjigu s praktičnim naputcima za služenje svete mise prema redovitom i prema izvanrednom obliku rimskog obreda.

"[...] predgovor je napisao A. kard. Cañizares Llovera, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu. Uvod u temu napisao je poznati liturgičar don N. Bux, donedavno konzultor Službe za papinske liturgije."

Otac Giorgio "iznosi didaktički tekst bogat slikama i skicama koji služi konkretnoj pouci celebracije i ministriranju u obama oblicima rimskog obreda. Svezak namijenjen svakom svećeničkom kandidatu, svećeniku i ministrantu.

Dio knjige posvećen izvanrednom obliku rimskog obreda predstavlja tihu misu- 'missa lecta'. Pisac to objašnjava time što ona treba poslužiti onima koji prvi put dolaze u izravan dodir sa starim obredom, i koji iz temelja trebaju naučiti celebraciju i ministriranje.

Onaj dio koji je namijenjen redovitom obliku, naprotiv, obrađuje svečanu misu kod koje je celebrant okružen s više ministranata, i možda đakonom, gdje se rabi kađenje.

Jasne i prijegledne skice i fotografije precizno i vrlo razumljivo ilustriraju objašnjenja."

Sadržaj knjige La Santa Messa nelle due forme del Rito Romano - Celebrare, servire e comprendere, može se pogledati ovdje.

Izvor: katholisches.info

Nema komentara:

Objavi komentar