ponedjeljak, studenoga 25, 2013

Kontrapunkt

Povijest Drugoga vatikanskog koncila tzv. Bolonjske škole temeljna je lektira koja Koncil tumači u progresističkom smislu. Danas je vodi prof. Melloni koji je u ime te škole pozdravljao papu Franju kao pravog papu Koncila, papu koji daje prednost pastoralu pred naukom, a malo govori o Koncilu jer ga provodi- dakako, u smislu Bolonjske škole.

S. Magister u svom komentaru piše da je pristaše te struje sigurno iznenadilo nedavno objavljeno pismo pape Franje msgr. A. Marchettu, u kojem ga naziva najboljim interpretom II. vatikanskog koncila. Nadbiskup Marchetto je nakon ređenja s 29 godina stupio u diplomatsku službu Svete Stolice. Blaženi Ivan Pavao II. imenovao ga je tajnikom Papinskog vijeća za migrante. Na toj je dužnosti ostao samo do svoje 70. godine. Ranije je otišao u mirovinu kako bi se mogao posvetiti proučavanju zadnjeg koncila. Bivši vikar grada Rima i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, C. kard. Ruini, nazvao je brojne publikacije msgr. Marchetta o Koncilu, kontrapunktom spomenutoj progresističkoj interpretaciji (u Njemačkoj je pod predsjedanjem kard. Lehmana Njemačka biskupska konferencija platila tiskanje toga petosveščanog niza koji Koncil tumači kao raskid s prošlošću). Nadbiskup Marchetto, dakle, zastupa interpretacijsku liniju pape u miru Benedikta XVI.-obnove u kontinuitetu jednog subjekta Crkve- zato ga pristalice Bolonjske škole, čiji je nepokolebljiv i oštar kritičar, nazivaju crnom beštijom. Važno je napomenuti da je uvelike rehabilitirao djelo švicarskog teologa R. Amerija, Iota unum.

Papa je pismo msgr. A. Marchettu napisao povodom predstavljanja zbornika u kojem su radovi dvadeset i šestorice glasovitih auktora u čast djela nadbiskupa Marchetta, a objavljeno je 12. studenoga. Izdavač je vatikanska nakladnička kuća.

"Dragi msgr. Marchetto,

Želim Vam ovim retcima izraziti blizinu i pridružiti se predstavljanju knjige 'Primato pontificio ed episcopato. Dal primo millenio al Concilio ecumenico Vaticano II'
[Papinski primat i biskupstvo. Od prvog tisućljeća do II. vatikanskog ekumenskog koncila]. Molim Vas da me tamo smatrate nazočnim u duhu.

Tematika knjige je hommage ljubavi koji prinosite Crkvi, lojalne te istodobno poetične ljubavi. Lojalnost i poezija nisu objekti trgovine: ne mogu se ni kupiti ni prodati, one su krjeposti ukorijenjene u srcu sina koji Crkvu osjeća kao Majku; ili, da budem jasniji i izrazim se prisnim ignacijanskim 'tonom', kao 'Svetu hijerarhijsku Majku Crkvu'.

Tu ste ljubav pokazali na mnogo načina, uključujući ispravak pogrješke ili nepreciznosti s moje strane- na čemu sam Vam od srca zahvalan- no, prvenstveno se pokazala u svoj čistoći u studijama o II. vatikanskom koncilu.

Jednom sam Vam rekao, dragi msgr. Marchetto, a danas to želim ponoviti, da Vas držim najboljim hermeneutičarom II. vatikanskog koncila. Znam da je to Božji dar, ali također znam da ste ga učinili plodonosnim.

Zahvalan sam Vam za sve dobro koje ste nam učinili svojim svjedočanstvom ljubavi prema Crkvi, i molim Gospodina da Vas obilato nagradi.

Molim Vas da se ne zaboravite moliti za mene. Neka Vas Isus blagoslovi, a Presveta Djevica čuva.

Bratski,
Franjo

Vatikan, 7. listopada 2013."


Izvor: Settimo Cielo, katholisches.info

Nema komentara:

Objavi komentar