ponedjeljak, listopada 08, 2012

Quaerere Deum

Odavno smo se upoznali s njemačkim cistercitima strožijega opsluživanja ili trapistima koji su se vratili starom ususu i klasičnoj sv. misi. Sličan se proces od prošle godine odvija i u južnočeškoj opatiji Vyšší Brod, ali ovaj put kod cistercita općega opsluživanja. Tako je taj samostan postao jedino mjesto u Biskupiji České Budějovice gdje vjernici mogu svakoga dana pribivati tradicionalnoj svetoj misi.

Samostan je utemeljen 1259. god., sedam je stoljeća bilo središtem vjere, kulture i znanja toga područja. Njegovi su monasi uvelike zaslužni što je taj prostor nakon Husitskih ratova, a onda i Tridesetogodišnjeg rata ostao katoličkim. Budući da su se bavili i školstvom, izbjegli su udaru Josipa II. protiv kontemplativaca.

Zemljopisni položaj samostana imao je snažnu ulogu u životu samostanske zajednice. Nakon I. svjetskog rata pripao je Čehoslovačkoj Republici, a otegotna je okolnost opatiji bila ta što su njeni monasi bili većinom Nijemci. U vrijeme II. svjetskog rata opatija je, pak, pripala Njemačkoj, a novi su vlastodršci opata Tecelina, zbog njegova lojalnoga stava prema Čehoslovačkoj, uhitili i osudili na zatvor, a koludre mobilizirali ili rastjerali te ukinuli samostan. Usprkos tomu, nakon svršetka rata smatrani su neprijateljima i izdajnicima. Otkada su 1948. vlast preuzeli komunisti, stanje se pogoršalo. Opat je dobio rok od sedam godina da napusti samostan, češki cisterciti su internirani, a samostan 1950. ukinut i pretvoren u vojarnu, dok su njemački monasi našli smještaj u raznim austrijskim i bavarskim samostanima.

Nakon pada komunizma dvojica preostalih monaha iz Vyššeg Broda ili Hohenfurta, koji su još bili u snazi, vratili su se 1990. u Češku iako još nisu mogli živjeti u samostanu, tako da su stanovali kod sestre jednoga od monaha. Uz pomoć austrijske subraće i dobročinitelja započeli su s obnovom cistercitskog života pa su već 1994. mogli primiti četvoricu novaka.

"[...] Svetu misu za vjernike služe u redovitom i u izvanrednom obliku rimskog obreda. Sama samostanska zajednica se od jeseni 2011. vratila tradicionalnoj korskoj molitvi i časoslovu cistercita, a misu služe u izvanrednom obliku. Kod oživljenja klasičnog oficija pomogla im je njemačka opatija Mariawald." (katholisches.info)

Opatijska crkva se obnavlja pa se svete mise služe u kapeli Sv. Ane ili pak u tzv. zimskoj kapeli. Osim u vrijeme navedeno na sljedećoj slici, tradicionalna misa se služi i o većim blagdanima u terminu koji ne zahtijeva tako rano ustajanje, kao što je bilo na blagdan sv. Vjenceslava (1).  


Koludri ustaju u 3.45, odnosno u 4.15, korska molitva započinje vigilijom u 4.15 (4.30). Slijedi meditacija i jutarnje pohvale u 6.15 za kojima slijedi sveta misa. Doručak je u 7.45, pa prvi čas u 8.15, onda kapitul na kojem se čita Pravilo sv. Benedikta. Radi se od 9.00 dok zvono ne oglasi kraj rada u 11.45 i pripremu za podnevnu molitvu trećeg i šestog časa i molitvu za mrtve. Slijedi ručak i odmor, a od 14.00 do 17.00 opet rad koji u 14.45 prekida molitva devetog časa. Nakon posla je lectio divina. Večernja je u 18.00, tiho klanjanje i večera s rekreacijom. Zadnja molitva dana je u 19.45, kompletorij, s molitvom Salve Regina, blagoslovom i velikom noćnom šutnjom sve do jutra.

Internetska stranica samostana dostupna je na češkom, njemačkom, engleskom i poljskom jeziku, a važniji se događaji redovito najavljuju i o njima se ukratko izvješćuje. Među glavne događaje ove godine spada pokretanje male hidroelektrane (2, 3). Struju prodaju javnoj mreži, a kapacitet je dovoljan za 60-80 kućanstava.  Svečano je bilo i na Veliku Gospu ove godine kada je brat Bernard Marija položio monaške zavjete. Virtualno možete razgledati okoliš samostana te filozofsku i teološku knjižnicu. 

Panno Maria Nanebevzatá, patronko cisterciáckého řádu, oroduj za nás!

Sv. Václave, vévodo české země, oroduj za nás!


Svatý Benedikte, oroduj za nás!

Sv. Bernarde, oroduj za nás!

Slika: WIKIMEDIA COMMONS

Nema komentara:

Objavi komentar