petak, ožujka 25, 2016

Tada ćete upoznati (Iv 8,28)

Slovenski svećenik i bloger A. Vončina u svom postu iz siječnja pita čitatelje jesu li se kad zapitali o natpisu koji se nalazi na Spasiteljevu križu. 

"Na našim je križevima to obično četveroslov INRI; latinska kratica. Bog je, kako čitamo u Starom zavjetu, svoj savez sklopio s izraelskim narodom i objavio Mojsiju, kako stoji u Izl 20, 2: 'Ja sam GOSPODIN, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva'. Riječ 'Gospodin' nije tek tako napisana velikim slovima, jer radi se o poznatom četveroslovu יהוה, 'YHWH', što se može izgovoriti na više načina, najčešće 'Jahve'. Zdesna nalijevo imamo slova: 'yod-he-waw-he'.


U Ivanovu evanđelju čitamo: 'Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: 'Isus Nazarećanin, kralj židovski.' Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: 'Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.'' Pilat odgovori: 'Što napisah, napisah!' [Iv 19, 16-22]'

Sveti Ivan, apostol i evanđelist, zaustavlja se na naizgled nebitnim detaljima:
"1. da je natpis čitalo dosta Židova zato što je mjesto Isusova raspinjanja bilo blizu samoga grada, 2. da su se židovski prvaci obratili Pilatu da promijeni natpis i 3. Pilat koji to odbija.

[...]

Veliki francuski glumac, komičar, snimatelj i pisac, inače i stručnjak za hebrejski, Henri Tisot, obratio se raznim rabinima da bi doznao kakav je točno bio prijevod Pilatova natpisa. O tom pitanju piše u knjizi 'Ève, la femme: l'injustice de tous les temps'. Tisot je tako otkrio da na hebrejskom gramatički treba pisati: 'Isus, Nazarećanin i kralj Židova'. Hebrejskim slovima dobijemo:  ישוע הנוצרי ומלך היהודים. Tko zna hebrejski shvatit će da treba čitati zdesna nalijevo, za nas sve ostale koji ne znamo hebrejski na latinici piše: 'Yshu Hnotsri Wmlk Hyhudim'. Ako još dodamo samoglasnike, rečenica izgleda ovako: 'Yeshua Hanotsari Wemelek Hayehudim'. Ako napravimo kraticu kao s latinskim natpisom, dobijemo na hebrejskom: יהוה ili 'YHWH' (na grčkom bi bilo kako i vidimo na ikonama INBI).Sada vidimo zašto je evanđelist Ivan toliko usredotočen na specifične detalje. Židovi su vidjeli čovjeka kojega su dali razapeti i koji je tijekom svoga zemaljskog života tvrdio da je Sin Božji, kako nad sobom ima napisano Božje ime, taj četveroslov koji se nije smio izgovarati, nego bi ga mogao samo jedanput godišnje izgovoriti veliki svećenik kada bi stupio u Svetinju nad svetinjama, i nitko drugi! Kako bi mogli prihvatiti da bi nad Isusom, svima naočigled, ostalo napisano 'YHWH'? Zato su govorili Pilatu da promijeni natpis. Tako i Pilatova rečenica: 'Što napisah, napisah', koju mu Ivan stavlja u usta, zvuči prilično drugačije i dublje, jer se radi o ispunjenju Isusove riječi, pa i o proročanstvu. U Iv 8, 28 Isus, naime, kaže: 'Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja Jesam'. Dakako, Isus s tim uzdizanjem misli na svoje razapinjanje jer je bio 'uzdignut na križ', 'Ja Jesam' kad se ponavlja u evanđeljima ukazuje na židovski tetragram, stoga na Božje ime koje je bilo objavljeno Mojsiju u Izl 3, 14: ''JA SAM KOJI JESAM', reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: 'Ovako kaži Izraelcima: 'JA JESAM' posla me k vama.' Tako Isus potvrđuje da je Bog što također, znao ili ne znao, svojim natpisom tvrdi i Poncije Pilat."

Još o Titulusu možete doznati u komentarima na postu Chiesa e post concilio.

Izvor: Vončotov portal (prema losai.eu)
Slike: WIKIMEDIA COMMONS, Arma Christi

Nema komentara:

Objavi komentar