četvrtak, listopada 17, 2013

25

O Svećeničkom bratstvu svetog Petra ovdje smo mogli više puta čitati kratke vijest, a ovog tjedna kad se svečano obilježava se 25. obljetnica njegova postojanja, podsjetit ćemo se na još neke podatke. Izravan prijenos sv. mise iz njihove župne crkve u Rimu, Ss. Trinità dei Pellegrini, moći ćete pratiti na LiveMass.net, 18. listopada u 11.30. Služit će je generalni poglavar Bratstva don J. Berg. Istoga dana bit će i prijenos Večernje te blagoslova Presvetim Sakramentom u 16.30. Priložio sam i letak koji prikazuje program proslave u Austriji.


Petrovo bratstvo je družba apostolskog života papinskog prava. Svećenici ove tradicijske zajednice bez polaganja redovničkih zavjeta sudjeluju u misijskom poslanju Crkve. Zadaća im je dvojaka; ponajprije izgradnja i posvećenje svećenika u okviru tradicionalne rimske liturgije, a zatim i dušobrižnička djelatnost u službi Crkve.

Do osnutka Bratstva došlo je 18. srpnja 1988. u cistercitskoj opatiji Hauterive. Pokretači bratstva su dvanaestorica svećenika i nekoliko sjemeništaraca Piova bratstva koji se nisu slagali s odlukom msgr. Lefebvrea da četvoricu svojih svećenika posveti za biskupe. Ubrzo nakon osnutka, zahvaljujući ponajprije pomoći tada kardinala Ratzingera, ali i msgr. J. Stimpflea, augsburškog biskupa, nastanili su se u marijanskom hodočasničkom mjestašcu Wigratzbadu. Ova svećenička zajednica prosječne životne dobi članova od 37 godina, broji više od 226 svećenika i 150 sjemeništaraca koji studiraju u dva sjemeništa; u Wigratzbadu mladići francuskog i njemačkog jezika te u Dentonu anglofoni kandidati. Među onima koji su ove godine započeli svoju formaciju nalazi se i jedan Hrvat.

Nakon propedeutičke godine koja služi kao duhovna priprava, slijede dvije godine studija filozofije i četiri teologije. Odgojitelji nastoje formirati kandidate u ozračju života molitve, studija, zajedničkog života i osobne stege, brinući se da sjemeništarci steknu ljudsku zrelost te da steknu duh evanđelja u bliskom zajedništvu s Kristom. Duhovni je život usredotočen na svetoj misnoj žrtvi svih vremena. Nakon svršetka studija novi svećenici djeluju širom svijeta njegujući liturgijske i duhovne tradicije rimskog obreda preko personalnih župa i raznih drugih apostolskih djela. Bratstvo je nazočno u Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, Austriji, SAD-u, Italiji, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nigeriji, Kolumbiji, Australiji, Meksiku, Irskoj, Poljskoj, Beninu i Nizozemskoj. Na blogu Toma Blizanac (i brat Marko) više smo puta mogli doznati o radu don Ante Sumića, hrvatskog svećenika Petrova bratstva (1, 2, 3).

Važni datumi koje ističu na svojoj mrežnoj stranci su sljedeći:

"- 18. srpnja 1988. utemeljenje zajednice kao družbe apostolskog života
- 10. rujna 1988. predsjednik Papinskog povjerenstva 'Ecclesia Dei', A. kard. Mayer OSB, u ime bl. Ivana Pavla II. objavljuje dekret kojim se Bratstvu priznaje korištenje liturgijskih knjiga na snazi 1962.; misala, rituala, pontifikala i rimskog brevijara
- srpanj 1988. privatna audijencija kod bl. Ivana Pavla II. i kard. Ratzingera

- 18. listopada 1988. dekret Svete Stolice kojim ustanovljuje Bratstvo kao družbu papinskog prava
- Uskrs, 1990. Kardinal Ratzinger pohodio matičnu kuću Bratstva u Wigratzbadu i služio tradicionalnu svetu misu
- 1995. Bratstvu povjerena prva personalna župa
- 12. rujna 1999. bl. Ivan Pavao II. blagoslovio kamene temeljce i raspela za sjemeništa Petrova bratstva u Europi i u Americi
- 8. listopada 1999. i 20. listopada 2001., govor poglavara Bratstva na Biskupskoj sinodi u Rimu
- prosinac 2000., lipanj 2002., lipanj 2005., svibanj 2008., kard. Castrillón Hoyos, predsjednik Povjerenstva Ecclesia Dei i prefekt Kongregacije za kler pohodio Wigratzbad kako bi blagoslovio Svećeničko sjemenište sv. Petra i zaredio svećenike za Petrovo bratstvo
- 29. lipnja 2003. konačna potvrda konstitucija Bratstva
- 22. veljače 2007. utemeljenje Bratovštine svetog Petra, udruge vjernika koji se osjećaju povezanima s Bratstvom te žele podupirati apostolat Petrova bratstva molitvom i žrtvom
- ožujak 2008. Svećeničko bratstvo sv. Petra dobilo personalnu župu Presvetog Trojstva u Rimu
- 6. srpnja 2009. privatna audijencija kod pape Benedikta XVI."
(izvor)


Među ove nadnevke treba uvrstiti i onaj kada je za vrijeme pape Benedikta XVI., 2010. god., jedan svećenik Bratstva prvi put postao suradnikom u Rimskoj kuriji; u Papinskom povjerenstvu Ecclesia Dei.


Duhovnost Bratstva lijepo opisuju sljedeći odlomci iz njihovih konstitucija:

"b) Duh
2. Misna žrtva u središtu je duhovnosti i apostolata Bratstva sv. Petra. Članovi zajednice žive u uvjerenju da cjelokupna djelotvornost njihova apostolata proistječe iz žrtve našega Gospodina koju dnevno prinose.

3. Bratstvo je također posebno pod zaštitom Velikog Svećenika Isusa Krista čija je čitava egzistencija bila i ostaje svećenička, te za kojega je žrtva na križu bila razlogom njegova utjelovljenja.

4. Isto je tako pod zaštitom Marijinom, Majkom Svećenika 'per excellentiam' i tako majkom svih svećenika u kojima oblikuje svoga Sina. Otkriva im duboke razloge njihova celibata koji je preduvjet za razvoj njihova svećeništva.


5. Bratstvo se isto tako stavlja pod zaštitu svetog apostola Petra (usp. Mt. 26, 19). Članovi zajednice su svećenici i stoga ne zaboravljaju da je Božanski Otkupitelj, kako bi nastavio djelo spasenja čovječanstva koje je izvršio na križu, prenio svoju snagu Crkvi za koju je htio da tako sudjeluje u Njegovu jedinstvenom i vječnom svećeništvu (vidi Pio XII., Menti nostrae, 23. IX. 1950.; AAS 42 [1950.], str. 659).

6. Utemeljeno u duhu i apostolskom pismu motupropriju 'Ecclesia Dei adflicta', pape Ivana Pavla II. (2. srpnja 1988.), Svećeničko bratstvo sv. Petra ispovijeda svoju vjernost Papi koji je, prema riječima Prvoga vatikanskog koncila (Pastor aeternus), 'Nasljednik sv. Petra, apostolskoga prvaka, vikar Kristov, glava cijele Crkve, otac i učitelj svih kršćana' (usp. II. vatikanski koncil, 'Lumen gentium', br. 22). 'Svi članovi imaju dužnost pokoravati se Vrhovnom svećeniku kao svom najvišem poglavaru' (usp. kan. 590 §2)."
(izvor)


Kao zadnju novost navodim blog wigratzbadskog sjemeništa koji vijesti iz sjemenišne svakodnevice dopunjuje lijepim fotografijama. Malo je poznato da je sam Wigratzbad Gospino proštenište Augsburške nadbiskupije, i to novijeg datuma. Začetci su mu u vizijama i trudu pobožne mještanke  Antonie Rädler (1890.-1991.) koja je pretkazala sljedeće: Ovdje će nastati svećeničko sjemenište i doći će sjemeništarci iz Rima. Tako stoji u propovijedi biskupa Stimpflea. Kad je biskup saznao da je dovršen hodočasnički dom, javio je bl. Ivanu Pavlu II. preko kardinala Mayera, OSB da Svećeničko bratstvo sv. Petra može naći svoje mjesto u Wigratzbadu jer ne zna bolje mjesto od molitvene oaze Marije od Pobjede.


Dakako, već smo vidjeli u raznim ranijim slučajevima da se štošta promijeni dolaskom novog biskupa. Tako je nasljednik msgr. Stimpflea novom upravitelju ovog molitvenog mjesta dao kao centralnu zadaću da to svetište odvoji od Petrova bratstva. I sadašnji je biskup istom upravitelju na odlasku ubrojio u posebnu zaslugu što je uspio razviti molitveno mjesto kao hodočasničko stjecište i istodobno ga 'odvojiti od Petrova bratstva'. Usprkos tomu što je Bratstvo uspješno potisnuto iz hodočastilišta postojala je i suradnja pa bivši upravitelj ističe: Naučio sam posve cijeniti patre kao ljude Božje. Iako izvanredni obred nikada nisam osjećao kao osobni poziv, uvijek sam imao veliko poštovanje za njihov rad bogat blagoslovom.

Kako je općenito u Crkvi tradicionalna sveta misa motuproprijem Summorum Pontificum pape Benedikta XVI. doživjela novi polet, tako se dogodilo i u Wigratzbadu na zadovoljstvo hodočasnika.


Podsjećam još na post o Bratovštini sv. Petra, osnovanoj kako bi se laicima omogućilo još čvršće povezivanje s poslanjem Svećeničkog bratstva sv. Petra. Internetske stranice ove pobožne bratovštine za sve vjernike postoje na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Slike: 1. Sveta misa svih vremena, 4. theratzingerforum, 5.ORBIS CATHOLICVS, 6. FSSP WIGRATZBAD, 7. i 8. ORBIS CATHOLICVS, 9. New Liturgical Movement, 10. fssp.com

Broj komentara: 5:

 1. Iznimno sam zahvalan Gospodinu na FSSP, pratim njihov rad već duže vrijeme i imam samo riječi pohvale. Nadam se da ih neće zadesiti sudbina FFI i da će biti sačuvani od bilo kakve reforme.
  Isto tako se dana njihovom dolasku na ove prostore, prije SSPX.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Dobro je da dragi Bog ne ispunjava sve naše želje.

   Fidelis

   Izbriši
 2. Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim." (Iv 19,7)

  OdgovoriIzbriši
 3. Jedni, drugi i treći su sinovi Katoličke Crkve!
  Svatko ima svoje poslanje.
  >Mnogo je darova a jedan je Duh<, kako je naglasio
  apostol naroda - sv. Pavao!
  Zar je grijeh u Crkvi obdržavati Tradicionalnu latinsku Misu?
  Što Katoličku Crkvu čini općom u vremenu i prostoru, kroz cijelu njezinu povijest, sadašnjost i budućnost?
  Treba li nam uistinu jedan novi pomiritelj poput sv.
  Bernarda od Clairveauxa unatoč i nekim njegovim slabostima, da bi počeli konkretno rješavati razmirice?
  Bojim se kako se previše uzdajemo u svoje snage a ne u
  silu Božju.
  Ljubite se međusobno bratskom ljubavlju u Gospodinu kako bi svijet uzvjerovao i spasio se. Ljubav je ključ!
  Božja esencija je Ljubav!
  Tako da svi možemo uzviknuti: mi vjerujemo i znamo -
  Gospodnja smo svojina! +

  brat Atanazije (contra mundi)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Dakako. Premda Franjevci Bezgrješne i Bratstvo sv.Petra nemaju istu karizmu, istu povijest: Franjevci su se Bezgrješne polagano, uz pomoć Benedikta XVI. i veliki uzor FSSPX-a uspinjali prema Tradiciji. I to vrlo uspješno.
   Bratstvo se sv.Petra ipak malo brže i uspješnije udaljavalo od Tradicije. Govorkalo se da bi se pater Bisig mogao vratiti u FSSPX. Ne vjerujem, ali bi bio lijep završetak cijele storije.

   Fidelis

   Izbriši