srijeda, travnja 06, 2011

Sjene

Predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, K. kard. Koch, sudjelovao je predavanjem Liturgija kao slavlje kršćanskog života na simpoziju Liturgija Crkve, koji je od 4. do 6. travnja priredio Institut kardinal W. Kasper Filozofsko-teološke visoke škole Vallendar. Cilj simpozija je bio dati teološki doprinos najnovijoj diskusiji o liturgijskoj reformi.

Kardinal Koch je istaknuo potrebu novog liturgijskog pokreta koji bi morao biti u stanju prikazati s jedne strane, pozitivne plodove razvoja liturgije nakon II. vatikanskog koncila, a s druge strane, korigirati naličje [Schattenseiten- sjenovite strane]. Smatra da je pogrješno promatrati liturgijsku reformu Pavla VI. kao konačni oblik liturgije. Naprotiv, i ona treba obnovu. Iznio je primjedbu da Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium do danas nije potpuno prihvaćena. Novi liturgijski pokret bi trebao omogućiti da urodi pravo nasljeđe Koncila.

Prema: gloria.tv, kath.net

Nema komentara:

Objavi komentar