nedjelja, srpnja 18, 2021

Nije satira

U čitavoj ovoj žalosnoj situaciji s novim motuproprijem o tradicionalnoj misi ima i komičnih elemenata. Prvo mjesto biskupa čuvara tradicije (čitaj tamničara) po Franjinu ukusu zasigurno ide biskupu Mayagüeza iz Portorika. Koncilski biskup toliko je upućen u katoličku tradiciju koja bi trebao čuvati da je zabranio ne samo sve tradicionalne mise, ne samo nastajanje novih skupina vjernika predanih drevnom rimskom obredu, nego nastavlja do bizarnosti:


"Budući da je Sveti [Otac] odredio, citiramo: "donosim čvrstu odluku da ukinem sve norme, upute, dopuštenja i običaje koji prethode sadašnjem motupropriju, i izjavljujem da su liturgijske knjige koje su objavili sveti pape Pavao VI. i Ivan Pavao II., u skladu s dekretima Drugoga vatikanskog koncila, jedini izraz zakona molitve rimskog obreda" (Pismo biskupima, naglašavanje naše), i budući da "liturgijski čini nisu privatni čini, nego slavlja Crkve koja je 'sakrament jedinstva'" (SC 26), propisujem da svi svećenici Biskupije Mayagüez, pa i kad celebriraju privatno i bez naroda, rabe Rimski misal prema  II. vatikanskom. K tomu, propisujem da se u našim euharistijskim celebracijama, s narodom ili bez naroda, rabi gotička kazula, izbjegavajući uporabu rimske kazule, bireta, plašta, oltarnika od lana, humeralnih velova, bursa za korporale, manipula i drugih ornamenata vlastitih tom obredu."

Tako naređujem i propisujem za čitavu našu Biskupiju Mayagüez.

U Mayagüezu, Portoriko, 17. srpnja 2021." 

Izvor: Messainlatino.it

Nema komentara:

Objavi komentar