srijeda, prosinca 25, 2019

Lux in tenebris

Betlehemsko Djetešce Isuse, klanjam Ti se i ljubim Te.
(50 dana oprosta, Lav XIII.)


Misijska molitva Djetetu Isusu

Božanski Spasitelju Isuse Kriste, Ti si Betlehemsko Djetešce koje je na svijet donijelo beskrajno mnogo radosti. Zahvaljujemo Ti što si nas iz poganstva pozvao k pravoj vjeri! Dok si ležao u jaslama dao si da na nebu zasja zvijezda po kojoj si s Istoka pozvao Mudrace. Ne daj da ta zvijezda ikada zađe; ne, neka snažno svijetli među narodima zemlje da bi pogani vidjeli Tvoje Lice i živjeli u Tvome svjetlu! Pošalji glasnike svoga svjetla u poganski svijet koji Te još čeka i rastjeraj svu tminu! Neka svi ljudi rasvijetljeni Tvojim svjetlom spoznaju pravoga Boga i motre radosni dan spasenja, koji je odsjaj vječnoga svjetla u koje nas sve milostivo povedi. Amen.

Izvor: Die auswärtigen Missionen
Slika: WIKIMEDIA COMMONS

nedjelja, prosinca 08, 2019

Bjelja od snijega

"Sav se naš program i sav naš ideal definitivno nalazi u tomu da se učinimo jednostavnima i malenima na rukama Marijinim, do njezina majčinskoga Srca. Kako lijepo, ali - po meni - i kako teško! Treba potpuno zaboraviti sama sebe, odvojiti se od svake stvari, odreći se svake osobne točke gledišta, tako da nas ne vodi ništa drugo osim duha Marijina, ruke Marijine i da se izgubimo u toj božanskoj posudi za taljenje. Da se toliko uzdignemo iznad sebe, tako da svaku stvar gledamo Marijinim pogledom, da ljubimo i vidimo sve Srcem i voljom Marijinom. Naši udarci krila bit će Ave, koje trebamo ponavljati što je više moguće."

Riječi su to sluge Božjega Anzelma Trèvesa, Zajednice misionara oblata Bezgrješne, koji je Ave Maria ponavljao bezbroj puta. Molio je ružarij na latinskom, grčkom, talijanskom i francuskom. I za svetu se misu, koju je poput sv. Pija iz Pietrelcine služio u 4 sata ujutro, pripravljao dugom molitvom krunice (usp. knjižicu S. Manellija, Sveta krunica i sveci). 


S krunicom su ga viđali i na ulici. Sve je poticao da hodajući siju Zdravomarije. Ovaj sluga Božji čvrsto je vjerovao u marijanizaciju s ciljem kristijanizacije:

"Želim se sakriti pod veo Marijin, blizu Srca One koja je bjelja od snijega i povući se od svega drugoga što nije dobro, da me Marija ovije velom i potpuno posjeduje. U Majčinu Srcu naučit ćemo nasljedovati krotko i ponizno Srce Isusovo, pronaći ćemo unutarnju vatru koja će nas očistiti, osloboditi od tolikoga tereta, tako da se i za nas ostvari svakodnevni svećenički poticaj: Gore srca!"


nedjelja, prosinca 01, 2019

appropinquat redemptio vestra (Lc 21,28)


Litanije za sveto vrijeme došašća

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Isuse, vječna Riječi Očeva,
Isuse, u Starom zavjetu obećani Mesijo,
Isuse, čežnjo kraljeva,
Isuse, željo svih naroda,
Isuse, Spasitelju kojega je Otac na svijet poslao,
Isuse, koji si bio začet po Duhu Svetom,
Isuse, iščekivanje brjegova vječnih,
Isuse, cvijete korijena Jesejeva,
Isuse, Bože koji si postao čovjekom,
Isuse, spase i ufanje naše,
Isuse, zvijezdo koja od Jakova izlaziš,
Isuse, vezo između Boga i ljudi,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine
Milostiv budi, usliši nas Gospodine

Od svakoga grijeha, oslobodi nas Gospodine
Od okorjela i zabludjela srca,
Od svake zlobe srca,
Od svake grješne prigode,
Od smrti nesretne,
Po dolasku svomu,
Po Začeću svojemu prečistomu,
Po otajstvu Utjelovljenja svojega,
Po poniznosti svoje Presvete Majke,
Po očuvanju od grijeha Tvoje Presvete Majke,
Na Dan sudnji,

Mi, siromašni grješnici, Tebe molimo, usliši nas
Da se svake bezbožnosti i svjetovnoga duha odreknemo,
Da razborito, pobožno i pravedno na ovom svijetu živimo,
Da Ti u sebi dostojan stan pripravimo,
Da svaku goru i brježuljak uznositosti u nama poniziš,
Da doline malodušnosti u nama svojom milošću ispuniš,
Da krive puteve naših zlih nagnuća ispraviš,
Da svoju moćnu ruku nad nama zaštitnički držiš,
Da nas potrebite svojim dobrima obogatiš,
Da sva naša djela k sebi upraviš,
Da nas baštinicima svojega Kraljevstva učiniš,
Da se na duhovan način u našim srcima rodiš,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Oče naš.

Molitva

Probudi, Gospodine, srca naša da priprave puteve jedinorođenomu Sinu Tvojemu, kako bi duše naše po milošću dolaska Njegova očišćene, beskrajnomu veličanstvu Tvojemu to dostojnije mogle služiti.


Bože, koji nam daješ da u ovim danima zaufanom radošću očekujemo svoje otkupljenje, podaj nam da Tvojega jedinorođenoga Sina, kojega kao Otkupitelja kličući primamo, jednoć kao budućega Suca s utješnom sigurnošću dočekamo. Koji s Tobom živi i kraljuje uvijeke. Amen.

Izvor: Vollständigstes katholisches Litaneienbuch, Einsiedeln, 1859.
Slike: splendor