nedjelja, prosinca 01, 2019

appropinquat redemptio vestra (Lc 21,28)


Litanije za sveto vrijeme došašća

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Isuse, vječna Riječi Očeva,
Isuse, u Starom zavjetu obećani Mesijo,
Isuse, čežnjo kraljeva,
Isuse, željo svih naroda,
Isuse, Spasitelju kojega je Otac na svijet poslao,
Isuse, koji si bio začet po Duhu Svetom,
Isuse, iščekivanje brjegova vječnih,
Isuse, cvijete korijena Jesejeva,
Isuse, Bože koji si postao čovjekom,
Isuse, spase i ufanje naše,
Isuse, zvijezdo koja od Jakova izlaziš,
Isuse, vezo između Boga i ljudi,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine
Milostiv budi, usliši nas Gospodine

Od svakoga grijeha, oslobodi nas Gospodine
Od okorjela i zabludjela srca,
Od svake zlobe srca,
Od svake grješne prigode,
Od smrti nesretne,
Po dolasku svomu,
Po Začeću svojemu prečistomu,
Po otajstvu Utjelovljenja svojega,
Po poniznosti svoje Presvete Majke,
Po očuvanju od grijeha Tvoje Presvete Majke,
Na Dan sudnji,

Mi, siromašni grješnici, Tebe molimo, usliši nas
Da se svake bezbožnosti i svjetovnoga duha odreknemo,
Da razborito, pobožno i pravedno na ovom svijetu živimo,
Da Ti u sebi dostojan stan pripravimo,
Da svaku goru i brježuljak uznositosti u nama poniziš,
Da doline malodušnosti u nama svojom milošću ispuniš,
Da krive puteve naših zlih nagnuća ispraviš,
Da svoju moćnu ruku nad nama zaštitnički držiš,
Da nas potrebite svojim dobrima obogatiš,
Da sva naša djela k sebi upraviš,
Da nas baštinicima svojega Kraljevstva učiniš,
Da se na duhovan način u našim srcima rodiš,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Oče naš.

Molitva

Probudi, Gospodine, srca naša da priprave puteve jedinorođenomu Sinu Tvojemu, kako bi duše naše po milošću dolaska Njegova očišćene, beskrajnomu veličanstvu Tvojemu to dostojnije mogle služiti.


Bože, koji nam daješ da u ovim danima zaufanom radošću očekujemo svoje otkupljenje, podaj nam da Tvojega jedinorođenoga Sina, kojega kao Otkupitelja kličući primamo, jednoć kao budućega Suca s utješnom sigurnošću dočekamo. Koji s Tobom živi i kraljuje uvijeke. Amen.

Izvor: Vollständigstes katholisches Litaneienbuch, Einsiedeln, 1859.
Slike: splendor

Nema komentara:

Objavi komentar