subota, travnja 25, 2020

...vigili custodia...


Subota prije nedjelje Dobrog Pastira posvećena je Blaženoj Djevici Mariji pod naslovom Majke Božanskog Pastira (litanije). Pobožnost koja je nastala među kapucinima prihvatile su i druge franjevačke grane, posebno alkantarinci, a kako pokazuje donja sličica, i reformati. Tiskana je sedam godina prije Lavove unije.


Strjelovite molitve Presvetoj Mariji
pod naslovom 
Nebeske Pastirice
koja se časti u crkvi
otaca reformata u Parmi

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja nježno ljubiš svoje ovčice, ljubi i mene. Zdravo Marijo...

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja od paklenoga vuka braniš svoje ovčice, brani i mene. Zdravo Marijo...

Nebeska Pastirice, Presveta Marijo, koja si tolikim svojim ovčicama isprosila vječno spasenje, isprosi ga i meni. Zdravo Marijo...

℣. Moli za nas Sveta Bogorodice.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Bože, koji nepogrješivom Providnošću čitavim svijetom kraljuješ i upravljaš; podaj nama slugama svojim da po zagovoru Marije vazda Djevice, koja nas s budnom skrbi napasa, budemo oslobođeni od neprijatelja i, plodovima tvoje slatkoće nasićeni, sigurni prispijemo u vječnu domovinu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

nedjelja, travnja 12, 2020

Et ecce terræmotus factus est magnus (Mt 28,2)

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs! Slavimo ga u okolnostima suspenzije javnih misa, ispovijedanja i zajedničkih pobožnosti zbog pošasti koronavirusa.

O nevjerojatnom stanju u kojem se nalazimo piše R. de Mattei.

"Uskrs 2020. po svojoj će iznimnosti ući u povijest, kao i onaj dan u veljači 2013. kada je Benedikt XVI. najavio svoje odreknuće od pontifikata. Čini se da misteriozna nit povezuje ta dva događaja. Spaja ih isti osjećaj praznine. 

Benedikt XVI. formalnopravno se odrekao petrovske službe ne objasnivši legitimne moralne motive koji bi mogli baciti svjetlo na taj ekstremni čin. Papa Franjo, sa svoje strane, pravno se drži te službe, ali je ne izvršava i čak se čini da se želi lišiti najvišeg naslova koji nosi, Namjesnika Kristova, koji je u zadnjem izdanju 'Papinskoga godišnjaka' otisnut kao povijesna titula, a ne konstitutivna. Ako se Benedikt XVI. pravno odrekao juridičkog izvršavanja namjesništva Kristova, gotovo se čini da se papa Franjo odrekao moralnoga izvršavanja svoje misije. Obustava vjerskih ceremonija diljem svijeta, pogođenim koronavirusom, izgleda da je simbolički, ali realni, izraz situacije bez presedana u kojoj je božanska Providnost pastirima oduzela puk koji su napustili.

Ne znamo koje će biti političke, ekonomske i socijalne posljedice koronavirusa, ali možemo očitati njegove posljedice na Crkvu danas. Čini se da je podignut veo: čas je praznine, stada koje je lišeno svojih pastira'. Trg sv. Petra, prazan na Cvjetnicu, bit će prazan i na Uskrs. 'Sveti Otac' - priopćio je Vatikan - 'celebrirat će obrede Velikoga tjedna bez puka, zbog izvanredne situacije koja je nastala širenjem pandemije virusa COVID-19'.

'Natura abhors a vacuum' ('natura abhorret a vacuo'), kaže 'philosophia perennis'. U vrijeme duhovne praznine duše onih koji imaju vjere instinktivno se okreću Onoj koja nikada nije prazna - jer je ispunjena svim milostima - Blaženoj Djevici Mariji. Samo u njoj duša može pronaći duhovnu i moralnu puninu koju sada više ne nude Trg sv. Petra i bezbrojne zatvorene crkve. Internetski prijenos mise može zadovoljiti oči, ali ne ispunjava dušu. Papa Franjo umjesto da promiče čašćenje i pobožnost prema Mariji, i nju želi lišiti naslova koji joj pripadaju. Papa je 12. prosinca 2019. eliminirao mogućnost novih marijanskih dogma, poput one o Mariji suotkupiteljici, izjavivši: 'kad dolaze priče prema kojima bi se trebalo proglasiti ovo ili ono, ovu ili onu dogmu, nemojmo se gubiti u budalaštinama'. Ponovio je 3. travnja 2020. da Gospa 'nije tražila da bude kvaziotkupiteljica ili suotkupiteljica. Ne. Samo je jedan Otkupitelj. Ona je samo učenica i majka'. 

Te su riječi bile izrečene na vigiliju Velikoga tjedna, vrijeme kada je Gospa ispunila svoju misiju kao suotkupiteljica i posrednica svih milosti. Papa Benedikt XV. ovako je to objasnio: 'Onako kako je patila i gotovo umrla sa svojim trpećim i umirućim Sinom, tako se za spasenje ljudi odrekla svojih majčinskih prava na svoga Sina i žrtvovala ga da ublaži božansku pravdu, pa se s pravom može reći da je s Kristom otkupila ljudski rod. Očito se zato sve različite milosti iz blaga otkupljenja dijele i po rukama Žalosne Gospe' (Apostolsko pismo 'Inter sodalitia', 22. ožujka 1918.).

Prema nekim teolozima, riječ suotkupiteljica apsorbira riječ posrednica; prema nekima drugima, kao što je Manfred Hauke, pojam univerzalno posredništvo Marijino ima sveobuhvatnije značenje od pojma suotkupiteljstvo, uključujući njegov sadržaj ('Introduzione alla Mariologia', Eupress FTL, Lugano, 2008., str. 275 - 277). Integrira 'silazni' aspekt, po kojem milosti dolaze ljudima, s 'uzlaznim' aspektom izraženim u suotkupljenju, preko kojega se Gospa sjedinjuje s Kristovom žrtvom. Ta su dva naslova svakako komplementarna, kako poučava msgr. Brunero Gherardini u svojoj knjizi 'La corredentrice nel mistero di Cristo e della Chiesa' (Viverein, Roma, 1998.), i povezana su s naslovom kraljica neba i zemlje.

Trebamo li nastaviti? Sveti Bernard kaže: 'De Maria numquam satis' ('Sermo de Nativitate Mariae, Patrologia Latina, vol. 183, col. 437D) i sv. Alfonz Marija de Liguori tvrdi: 'Kada jedno mišljenje na neki način časti Svetu Djevicu, ima čvrst temelj i nema ništa protivnoga ni protiv vjere, niti protiv crkvenih dekreta, niti protiv istine, odbaciti ga ili mu se protiviti, jer bi i protivno mišljenje također moglo biti istinito, ukazuje na malu pobožnost prema Majci Božjoj. Ja ne želim biti pribrojen tim malo pobožnima, niti bih želio da im bude pribrojen moj čitatelj, nego želim biti pribrojen među one koji potpuno i čvrsto vjeruju sve što se bez zablude može vjerovati o veličinama Marijinim' ('Le glorie di Maria, Cap. V, § 1).

Marijini su pobožnici duhovna obitelj koja svoj prototip i zaštitnika ima u sv. Ivanu Evanđelistu, ljubljenom učeniku, koji je od Isusa na Kalvariji primio neizmjernu baštinu. Sve je sažeto u Isusovim riječima kad je na križu 'videći svoju majku i učenika kojega je ljubio, rekao svojoj majci: 'Ženo, evo ti sina' i obrativši se svetom Ivanu: 'Evo ti majke' (Iv 19, 26-27). Tim je riječima Isus ustanovio božansku i nerazrješivu vezu ne samo između Presvete Marije i sv. Ivana, koji je predstavljao ljudski rod, nego između nje i svih duša koje nasljeduju primjer Ivanove vjere i vjernosti. Sveti je Ivan uzor onih koji u času izdaje i odricanja ostaju vjerni Isusu, po Mariji. 'Bog Duh Sveti želi u njoj i po njoj oblikovati izabrane i govori joj: 'In electis meis mitte radices' (Sir 24, 12), piše sv. Ljudevit Grignion Montfortski ('Rasprava o pravoj pobožnosti prema Svetoj Djevici', br. 34), uvjeravajući nas da će njezini pobožnici primiti čvrstu i nepokolebljivu vjeru po kojoj će biti postojani i ustrajni usred oluja (isto, br. 214).

Plinio Corrêa de Oliveira pokazao je kako je marijanska pobožnost - ne vanjska i nestalna, već čvrsta i ustrajna - odlučujući faktor u sukobu između revolucije i kontrarevolucije koji će se sve više pojačavati u mračnim vremenima koja nas očekuju. Marija, sveopća posrednica, zapravo je kanal kojim prolaze sve milosti i u obilju će padati na one koji joj se mole i za nju se bore ('Revolucija i kontrarevolucija', tal. prijevod, Sugarco, Milano, 2009., str. 319 - 332).

Veliki arhiđakon Évreuxa Henri-Marie Boudon, na čijoj se duhovnosti formirao sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski, pisao je da u javnim nevoljama, poput ratova i pošasti, pokazujemo na druge, a trebali bismo kriviti same sebe i svoje grijehe: 'Bog nas udara s ciljem da ga kontempliramo, a mi, umjesto toga, ne dižemo oči sa stvorenja' ('La dévotion aux saints anges', Clovis, Condé-su-Noireau, 1998, str. 265).

U ove nemirne dane ne zamarajmo se tražeći ljudsku ruku iza pandemije. Budimo zadovoljni time da vidimo Božju ruku. A budući da je Gospa - osim što je suotkupiteljica i posrednica - također kraljica svijeta, ne zaboravimo da joj je Bog dodijelio zadaću da intervenira u povijesti suprotstavljajući se djelovanju demona. Zato je Marija jedino utočište kada Gospodin bičuje čovječanstvo. Od nje svoju snagu crpi onaj koji ne napušta svoj položaj, nego ostaje na bojištu da se bori u posljednjoj bitci: onoj za trijumf njezina Bezgrješnoga Srca."

Izvor: CORRISPONDENZA ROMANA
Slike: splendor, Sr. Veronica

četvrtak, travnja 02, 2020

Ordinavit in me charitatem (Can 2,4)


U ovo vrijeme pošasti, osim internetskih prijenosa sv. misa, Gospina krunica mnogima je najčešći pratitelj u duhovnom životu. Na današnji blagdan sv. Franje Paulskog prenosim dvije crtice o ovom velikom pokorniku i krunici.

"U duhovnosti Franje Paulskog velik je dio imala pobožnost prema Majci Božjoj. Odbivši iz poniznosti svećeničko ređenje koje mu je predložio papa, zatražio je i dobio samo ovlast da može blagoslivljati krunice. Blagoslovio ih je i podijelio vrlo mnogo tijekom svoga dugoga života.


Čudotvorčeva krunica danas se čuva u njegovu svetištu u Pauli. Ima 63 zrna podijeljena u šest dijelova od kojih svaki sadrži devet zrna. Pet velikih zrna stoji između tih dijelova i na kraju, kod križa koji nedostaje, nalaze se tri zrna, i još jedno prazno mjesto koje dade pretpostaviti postojanje daljnjega zrna koje je izgubljeno."*


Nakon osnutka minimâ (1, 2, 3), i neke su pobožne žene u Španjolskoj zatražile od sv. Franje Paulskog da i one uđu u ovaj red kako bi se posvetile molitvi i pokori. Utemeljitelj im je napisao pismo, prihvatio njihovu molbu i poslao im naputke za život. Osim toga, svetac je svakoj od njih poslao i krunicu. *

Slike: splendor (1), YouTube/Svetište sv. Franje Paulskoga (2, 3 - screenshot)

Quis es tu?

Ovako je izgledala stranica Papinskoga godišnjaka s imenom vladajućeg prvosvećenika prošle godine:


Odgovarajuća stranica u tek tiskanom Papinskom godišnjaku izgleda ovako:


JURAJ MARIO BERGOGLIO

rođen u Buenos Airesu 17. prosinca 1936., zaređen za svećenika u Družbi Isusovoj 13. prosinca 1969., izabran za naslovnu Crkvu u Auci 20. svibnja 1992. i posvećen 27. lipnja 1992.; promaknut u koadjutora Buenos Airesa 3. lipnja 1997., kao koadjutor naslijedio 28. veljače 1998. Kreiran i obznanjen kardinalom na konzistoriju 21. veljače 2001.

Slijedili su u Rimu 2013.

Njegov izbor za pontifikat: 13. ožujka

svečani početak Njegove službe kao
Pastira sveopće Crkve: 19. ožujka

___

Povijesni naslovi:

NAMJESNIK ISUSA KRISTA

NASLJEDNIK PRVAKA APOSTOLSKOGA
VRHOVNI SVEĆENIK SVEOPĆE CRKVE
PRIMAS ITALIJE
NADBISKUP I METROPOLIT RIMSKE PROVINCIJE
SUVEREN DRŽAVE VATIKANSKOGA GRADA

SLUGA SLUGU BOŽJIH

Dok je prije naslov NAMJESNIK ISUSA KRISTA zauzimao prvo i glavno mjesto, danas je odbačen u povijesne titule i sitno naveden u donjem dijelu. Ime Jurja Bergoglija, pak, pisano velikim tiskanim slovima, krasi početak stranice. 

O ovom bizarnom slučaju socijalnog distanciranja - do kojeg je vjerojatno došlo žarom kojeg dodvorice, ali sasvim na liniji koju možemo jasno pratiti otpočetka ovog pontifikata - čitamo kod M. Tosattija:

Prema njemu, otpraviti naslov Namjesnik Isusa Krista među povijesne, znači zapravo relativizaciju, "nešto što zapravo pripada davnim vremenima i što može, a i ne mora, imati značenja za današnji svijet.

I to bi bilo u skladu s hipotezama i teorijama koje su se godinama širile među isusovcima, a posebno na Sveučilištu Gregoriana, nadahnutima Karlom Rahnerom, koje su baš te papinske atribute smještale u prošla stoljeća, i u biti stavljale u sumnju njihovo značenje u svijetu i u suvremenoj Crkvi. Na taj se način implicitno niječe teološka vrijednost te definicije...


Ali ako i ne damo za pravo takvom tipu interpretacija, čini se da je sadašnji raspored [naslovâ] plod izvanrednog napora u dodvoravanju".

Izvor i slike: STILVM CVRIÆ