četvrtak, kolovoza 04, 2016

Veritas

Obitelj svetog Dominika nije malobrojna u svijetu Tradicije. Među ženskim redovničkim zajednicama u okrilju Papinskog povjerenstva Ecclesia Dei, dominikanke Duha Svetoga (1, 2) kojih ima oko 120, po brojnosti dolaze odmah nakon benediktinskih koludrica. 

dominikanke Duha Svetoga

Vrlo su brojne i dominikanke povezane s Piovim bratstvom. Ne brojeći dominikanske koludrice, sestara iz Fanjeauxa ima više od 200, onih od Saint-Préa 180, a čak je i na Novom Zelandu nastala nova dominikanska zajednica školskih sestara koja ima 27 redovnica.Za sve njih da u ovo vrijeme teške konfuzije nastave pod zaštitom i po primjeru svoga utemeljitelja vojevati za Veritas:

Litanije svetog oca Dominika

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
O, veliki oče Dominiče,
Svjetlo Katoličke Crkve,
Sjaju i svjetiljko svijeta,
Propovjedniče milostî,
Ružo strpljivosti,
Evanđeoski čovječe,
Učitelju istine,
Uzore čednosti,
Primjere umjerenosti,
Plamteća bakljo ljubavi,
Zrcalo svih krjeposti,
Navjestitelju svetog evanđelja,
Nebeski propovjedniče,
Soli zemlje,
Pobjedniče nad krivovjerjima,
Tješitelju ožalošćenih,
Utočište grješnika,
Pomoćniče nevoljnika,
Vjerni oče siromahâ,
Žarko sunce svijeta,
Punino božanske milosti,
Duhovni cvijete ugodna mirisa,
Građanine i stanovniče neba,
Vođo i oče Reda propovjednika,
Da i mi prispijemo u blaženstvo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

℣. Moli za nas sveti oče Dominiče.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Pomolimo se.
Dopusti, molimo, svemogući Bože, da zaštita blaženoga Dominika, Tvoga priznavatelja, oslobodi nas koje tišti breme naših grijeha. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Geistliche Rose, Augsburg, 1841.
Slike: Sancrucensis (1), WIKIMEDIA COMMONS (2, 3, 4)

utorak, kolovoza 02, 2016

Doctor Zelantiſſimus

"Onaj tko moli taj se spašava."
(sv. Alfonz Liguorski)


Na molbu rektora prekoalpskih redemptorista, biskup aberdenski je 18. svibnja 2016. dao konačno odobrenje njihovim konstitucijama nakon probnog razdoblja. Dekret će se nalaziti u svim budućim izdanjima ustanova Sinova Presvetog Otkupitelja (1). Njihovu radost zbog ovoga važnog događaja upotpunila je još beatifikacija utemeljiteljice koludrica Reda Presvetog Otkupitelja, majke Marije Celeste


Preporučimo te dvije tradicijske ustanove liguorijanske duhovnosti njihovu utemeljitelju koji je bio "glasoviti moralni teolog i učitelj duhovnoga života za sve, napose za obične ljude" (Benedikt XVI., 30. ožujka 2011.) i kojeg je papa Pio XII. proglasio "zaštitnikom svih ispovjednika i moralnih teologa".


Litanije sv. Alfonza Liguorskoga

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Djevice Bezgrješna, moli za nas
Sveti Alfonze, uzore pobožnosti od najranijeg djetinjstva,
Sveti Alfonze, do smrti od smrtnoga grijeha očuvani,
Sveti Alfonze, preziratelju bogatstava i svjetovnih taština,
Sveti Alfonze, koji si neprestano slijedio volju Božju,
Sveti Alfonze, blagom kršćanskoga uboštva bogati,
Sveti Alfonze, uzore strpljivosti u patnjama,
Sveti Alfonze, uzore predanosti u volju Božju,
Sveti Alfonze, koji si za spasenjem duša žeđao,
Sveti Alfonze, koji si se borio protiv krivovjerjâ,
Sveti Alfonze, branitelju katoličke vjere,
Sveti Alfonze, stalno zauzeti navješćivanjem evanđelja siromasima,
Sveti Alfonze, nježni tješitelju ožalošćenih,
Sveti Alfonze, u umijeću obraćanja grješnika iskusni,
Sveti Alfonze, mudri voditelju na putu savršenstva,
Sveti Alfonze, koji si svima postao sve da svi postignu blaženstvo,
Sveti Alfonze, novi uresu svete vjere,
Sveti Alfonze, gorljivi branitelju duhovnoga odgoja,
Sveti Alfonze, gorljivi revnitelju za Svetu Stolicu,
Sveti Alfonze, budni pastiru povjerena ti stada,
Sveti Alfonze, neprestano za opće dobro Crkve zabrinuti,
Sveti Alfonze, časti svećenikâ i biskupâ,
Sveti Alfonze, živi uzore svih krjeposti,
Sveti Alfonze, pobožni štovatelju djetinjstva Isusova,
Sveti Alfonze, koji si kod svete misne žrtve ljubavlju gorio,
Sveti Alfonze, gorljivi klanjatelju Isuskrstu u Presvetom Sakramentu,
Sveti Alfonze, koji si pun boli razmatrao muku Isusovu,
Sveti Alfonze, gorljivi štovatelju Preblažene Djevice Marije,
Sveti Alfonze, koji si za propovijedanja ukazanjima Preblažene Djevice Marije usrećen bio,
Sveti Alfonze, anđele životom i vladanjem,
Sveti Alfonze, patrijarše po svojoj natpastirskoj brižljivosti za puk Božji,
Sveti Alfonze, po daru čudesa i proroštva slavni,
Sveti Alfonze, apostole po svom radu i uspjehu,
Sveti Alfonze, mučeniče po strogosti svoga života,
Sveti Alfonze, ispovjedatelju po svojim svetim djelima,
Sveti Alfonze, dušom i tijelom djevičanski,
Sveti Alfonze, utemeljitelju Kongregacije Presvetog Otkupitelja,
Sveti Alfonze, uzore misionara,
Sveti Alfonze, naš nježni oče i zaštitniče,
Sveti Alfonze Marijo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

℣. Moli za nas sv. Alfonze Marijo.
℞. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.Pomolimo se.

Bože, koji si po blaženom Alfonzu Mariji priznavatelju i biskupu raspaljenom revnošću za duše obogatio svoju Crkvu novim potomstvom, molimo, da poučeni njegovim spasonosnim opomenama i ojačani njegovim primjerom, uzmognemo sretno doći k Tebi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Vollständiges Betrachtungs- und Gebetbuch von dem heiligen Alphons von Liguori, Aachen, 1840. (archive.org)
Slike: scuolaecclesiamater.org, Transalpine Redemptoristssalemcatholic.org, WIKIMEDIA COMMONS

ponedjeljak, kolovoza 01, 2016

Misionari sv. Ivana Krstitelja

Prošloga mjeseca doznali smo za osnutak jedne personalne župe i za jednu redovničku zajednicu u nastajanju (RORATE CÆLI). I jedno i drugo plod je motuproprija Summorum Pontificum pape Benedikta XVI.

Misionare sv. Ivana Krstitelja pokrenula su dvojica svećenika Kongregacije misionara milosrđa koju je osnovao Ivan Krstitelj Rauzan, svećenik koji je proživio Francusku revoluciju i ostatak života se borio protiv njenih strašnih posljedica. Rođen je u Bordeauxu, 5. prosinca 1757. Školovao se najprije kod isusovaca, a nakon završene teologije postao je svećenik, 25. svibnja 1782.

Budući da nije htio pristupiti zaprisegnutom kleru, otišao je u izbjeglištvo. Najprije u Belgiju, a zatim preko Münstera i Düsseldorfa sve do Berlina. U Francusku se vratio nakon puča iz 1799. Uz potporu nadbiskupâ Bordeauxa i Lyona pokrenuo je s kasnijim biskupom Karlom de Forbinom-Jansonom družbu svećenika koja si je za cilj postavila unutarnje misije- obnoviti vjeru među francuskim narodom. Tako je 1808. u Lyonu prvi put nastala Družba francuskih misija. Djelovanje im je onemogućio Napoleon I. zbog neuspjeha Pariškog koncila iz 1811. i sukoba s Pijom VII. Kad je pao Napoleon i na vlast 1814. došao Ljudevit XVIII., Rauzan je postao kraljev kapelan i ubrzo se po drugi put uspostavlja njegova družba. Misionari su 1816. dobili hodočasničko mjesto Mont-Valérien i održavali misije širom Francuske. Utemeljitelj je osnovao i jednu žensku redovničku zajednicu; Kongregaciju svete Klotilde.

Ponovo su raspršeni i završili u egzilu za vrijeme revolucije iz 1830. Utemeljitelj je u Rimu ostao do 1833. i tu ga je papa Grgur XVI. ohrabrio da osnuje novu družbu. Dobila je ime Kongregacija svećenika milosrđa pod naslovom Blažene Djevice Marije u Njenu Bezgrješnom Začeću. Papinsko pismo potvrde s konstitucijama dobili su 18. veljače 1834. Od 15. ožujka iste godine bili su pod nadležnošću Kongregacije za širenje vjere. Oci milosrđa nosili su (i nose) reverendu svjetovnih svećenika s raspelom. Danas imaju i značku s prizorom povratka izgubljenog sina.

Utemeljitelj je umro 5. rujna 1847. godine. Na grobu mu stoji napisano:

Ovdje počiva
u nadi blaženog uskrsnuća
Ivan Krstitelj Rauzan.
Svećenik, svete teologije doktor,
generalni vikar Biskupije Bordeaux,
utemeljitelj i prvi prepošt
generalni
Družbe svećenika milosrđa pod naslovom
BDM u Njenu Bezgrješnom Začeću.
Pun dana preminu u Parizu, V. rujna MDCCCXLVII.


Zbog dobrote ocem nazvani (2 Mak 14,37)

U ustima njegovim bio je zakon istine, na usnama njegovim nije se našla prijevara. U miru je i poštenju išao preda mnom i mnoge je odvratio od grijeha. (Mal 2, 6)

Zajednica je ponovo stradala zbog proturedovničkih zakona Treće Republike iz 1880. kad su protjerani redovnici. Matičnu kuću su zadržali u Parizu sve do zakona iz 1905. o razdvajanju Crkve i države. Tada su prešli u Belgiju, a danas su američka zajednica. Od družbe svećenika postali su prava redovnička kongregacija 1961. sa zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti.  Sjedište im je u Auburnu gdje su 2008. otvorili novu crkvu posvećenu Božanskom Milosrđu.

Prije pet godina su dvojica njihovih članova izrazila želju da obavljaju apostolat u duhu motuproprija Summorum Pontificum. U zajednici su im savjetovali da si pronađu biskupa koji bi ih bio voljan prihvatiti i tako su pronašli msgr. R. J. Foysa. Primio je tu dvojicu otaca- S. Collinsa i S. Kopczynskog- i omogućio im tradicionalni apostolat u personalnoj župi Gospe Lurdske, dekretom od 24. lipnja 2016. Upravo traje prikupljanje sredstava za preuređenje nakoć luteranske crkve u katoličku. Planiraju urediti i lurdsku spilju kao molitveni kutak gdje će se u svako doba vjernici moći pomoliti i zapaliti svijeću. 


Misionari sv. Ivana Krstitelja kao i Kongregacija svećenika milosrđa za svog utemeljitelja drže oca Ivana Krstitelja Rauzana. Oni koji žele pristupiti ovim tradicijskim misionarima moraju računati na puno tradicionalniji i discipliniraniji život i na isključivu uporabu starijih liturgijskih knjiga. Uvelike su orijentirani na izvorne statute oca Rauzana. Zbog nastojanja bezbožne revolucije koja proteklih stoljeća nastoji svrgnuti Krista s njegova mjesta, traže kandidate kontrarevolucionare koji bi prema primjeru i načinu sv. Ivana Krstitelja i oca Rauzana radili za spasenje svih ljudi, da se sve obnovi u Kristu Kralju.

Otac Rauzan narav pravog misionara nalazi u Poslanici Filipljanima i predlaže taj uzor svojim svećenicima: "Uostalom braćo, što god je istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, [...] - to nek vam je na srcu!" (Fil 4,8).

Slike: MSJBRORATE CÆLI