petak, listopada 08, 2021

VIRGO REMEDIATRIX

Red Presvetog Trojstva, koji je osnovan za otkup kršćanskih sužanja iz saracenske vlasti, danas slavi blagdan svoje zaštitnice, Gospe od Dobroga Lijeka. Dok slavimo 450. obljetnicu Lepantske bitke, vrijedno je spomenuti da je Gospa od Lijeka zaziv kojim su se vitezovi iz Valencije prije samog okršaja obratili Presvetoj Djevici. Nakon bitke je potkralj Mihael de Moncada trinitarskom samostanu u Valenciji, u zahvalu Gospi, darovao 200 zlatnih dobla te Ali-pašinu zlatnu halju i jedan svileni barjak kao ratne trofeje (v. 1, 2).

℣. In omni tribulatione, necessitate et angustia.
℞. Remedium da nobis, semper Virgo Maria.

Oremus.
Mater Dei Sanctissima, rogamus te per tristitiam, quam habuisti in illis horis, in quibus Filius tuus Dominus noster Jesus Christus jacuit in sepulchro, et per gaudium, quod habuisti in Resurrectione ejus, ut Remedium impetres nobis, et convertas tribulationes, infirmitates et necessitates nostras in gaudium et salutem; ut semper te benedicamus, per Jesum Christum Salvatorem nostrum, qui est benedictus et gloriosus in saecula saeculorum. ℞. Amen.

℣. U svakoj nevolji, potrebi i tjeskobi.
℞. Lijek nam daj, vazda Djevice Marijo.

Pomolimo se.
Presveta Bogorodice, molimo te po tvojoj žalosti koju si imala u onim časovima kada je Sin tvoj Gospodin naš Isus Krist počivao u grobu, i po radosti koju si imala u uskrsnuću Njegovu, da nam lijek zadobiješ te obratiš nevolje, bolesti i potrebe naše u radost i zdravlje, da te zauvijek blagoslivljamo po Isusu Kristu Spasitelju našemu koji je blagoslovljen i slavan u vijeke vjekova. ℞. Amen.

Izvor: Repositori Obert UdL, Devoto novenario, Libro de los milagros
Slike: Exornos Florales, Twitter.com/MartosCofrade