nedjelja, lipnja 15, 2014

TRISAGIVM ANGELICVM

Uz svetkovinu Presvetog Trojstva podsjetio bih na kod nas malo poznatu pobožnost Anđeoskog trisagija, spomenutu usput u postu o sv. Feliksu Valezijskom i o. Mihaelu Ferreru koji joj je bio gorljiv promicatelj. Na hrvatskom se ta pobožnost spominje u pismima prelata Opusa Dei. Na primjer:

- u lipnju 2010. god.: "Kako smo molili 'Trisagium Angelicum' u danima prije Presvetoga Trojstva? Jesmo li bili kao jeka anđelima koji bez prestanka hvale Presveto Trojstvo? A nastavljamo li nakon što je prošao blagdan težiti za tim da se obraćamo svakoj od božanskih Osoba, razlikujući ih bez razdvajanja?" 

- lipanj 2012. god.: "Slijedeći drevni običaj u Crkvi sveti Josemaría je savjetovao da se ova tri dana u Centrima Djela moli 'Trisagium Angelicum', što nas pokreće na prisnu molitvu hvale, djela zahvale i slave koju anđeli i blažene duše neprestano upravljaju Jednom i Trojedinom Bogu. Mi koji smo to molili dok smo fizički mogli pratiti našega Oca, primjećivali smo njegovu radost dok je u deseticama hvalio tri božanske Osobe. 

'Tibi laus, Tibi gloria, Tibi gratiarum actio in saecula sempiterna, o Beata Trinitas!' Tako ćemo zazivati Boga kroz ovo trodnevlje i upravljajući molitvu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Tebi hvala, tebi slava, tebi zahvala u vijeke vjekova, o Presveto Trojstvo! Tako se pridružujemo pjevanju u Nebu dok ponavljamo: 'Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercítuum…'; Svet, Svet, Svet Gospodin Bog nad vojskama. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. 

Upravo kada ponovno počinje obično liturgijsko vrijeme, vrlo je znakovito da nas Crkva poziva da uzdignemo srce, glas i pogled prema Presvetom Trojstvu. To bi trebali činiti svi ljudi već ovdje na zemlji, jer stvoreni smo kako bismo upoznali i ljubili Boga sada i zatim uz Njega bili sretni u vječnosti." 

- isto tako 2014."Slijedeći veliku tradicionalnu pobožnost u Crkvi sveti Josemaría je pozivao na pripremu blagdana Presvetoga Trojstva, u nedjelju nakon Duhova, uz trodnevnicu klanjanja i zahvale, na 'Trisagium angelicum: tibi laus, tibi glória, tibi gratiárum áctio in saecula sempitérna, o beáta Trínitas!'[1]: tebi hvala, tebi slava, tebi zahvala u vijeke vjekova, o Presveto Trojstvo!"

Trisagion je dobio ime po tom trostrukom zazivu svet (τρίς+ἅγιον) a u svetu misu ga je uveo papa sv. Siksto I.


"U Starome zavjetu on je bio definicijom Presvetog Trojstva jer je, kako se govorilo: 'Svet je Bog Otac, Svet je Bog Sin, Svet je Bog Duh Sveti', ali kako bi se to znalo, trebalo je znati čitati, dobro poznavati Pisma te, prema tome i biti učen. Tako je Rimski Prvosvećenik to prenio svim vjernicima uvodeći ovaj himan u svetu Misu neposredno prije posvećenja i transsupstancijacije.

Sve Crkve, kojoj god liturgiji pripadaju, koji god obred slijede, imaju ovaj Trishagion koji je anđeoska pjesma koju je čuo Izaija kada je imao nebesko viđenje i nakon njega sveti Ivan kako sam Apostol pripovijeda u Otkrivenju (4,8). Tvrdi Dom Prosper Guéranger (1805.-1875.), veliki benediktinski opat Solesmesa: 'Što kažu dakle Anđeli? 'Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.' Slave Božju svetost. Ali kako je slave? Na najsavršeniji način: porabe superlativ, govoreći tri puta u slijedu da je Bog uistinu svet.(…) Zašto na Boga primjenjujemo trostruku tvrdnju svetosti? Jer je svetost glavna među božanskim savršenostima: Bog je svet po biti' (P. Guéranger, La Santa Messa, De Vita contemplativa-Francescane dell'Immacolata, Città di Castello 2008., str.103).

Trishagion pronalazimo u Te Deum-u: 'Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth' ('Svet, Svet, Svet, Gospodin Bog nad Vojskama'): vojske koje stoje pod naredbama Svevišnjega ne trebaju se ničega bojati jer će se svi ratovi, sve kušnje i sve prepreke moći pobijediti zahvaljujući njihovom Bogu. Objašnjava opat Guéranger: 'Dakle, Bog je svet i jak, toliko jak koliko i svet i toliko svet koliko i jak' (Ivi, str.104)". (C. Siccardi prema Christus Rex)

U Šarićevu prijevodu Svetog pisma spomenuto viđenje Izaije proroka glasi ovako: 

"U godini smrti kralja Uzije vidjeh Svemogućega gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skut je njegov ispunjavao hram.

Serafi su stajali pred njim. Svaki je imao šest krila. Dvjema je zaklanjao lice svoje, dvjema noge svoje, a dvjema se lebdeći držao.

Jedan je vikao drugome: 'Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove'" (Iz 6, 1-3).

Rimski su prvosvećenici taj zaziv od davnina obdarili oprostima u obliku: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercituum: Plena est terra gloria tua: Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto (Svet, Svet, Svet, Gospodin Bog nad vojskama, puna je zemlja slave tvoje. Slava Ocu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu.).

Pobožnost svetog trisagija našla je privilegirano mjesto u Redu Presvetog Trojstva i otkupa robova koji je kao jednu od svojih glavnih zadaća prema riječima o. M. Ferrera preuzeo: "prositi i veličati klanjanja dostojno Trojstvo poput anđelâ na zemlji". U njihovim je samostanima to postala dnevna nabožna vježba koja se običnim danima recitirala, a o blagdanima pjevala. Upravo su joj trinitarci dali oblik svojevrsne krunice i gorljivo je širili, tako da je i danas popularna osobito po zemljama španjolskog jezika.

Oblik ove pobožnosti je vrlo jednostavan. Tri su dijela koja započinju Očenašom (i Zdravomarijom) i devet puta se u svakom dijelu moli: "Tebi hvala, tebi slava, tebi zahvala u vijeke vjekova, o Presveto Trojstvo!". Odgovara se: "Svet, svet, svet Gospodin Bog nad vojskama. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave". Takav je raspored uobičajen od XIX. st., ali se još uvijek moli i na stariji način, tako da je prvi stih: "Svet, Svet, Svet, Gospodin Bog nad vojskama, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave"- a odgovor je: "Slava Ocu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu". Ovaj drugi način možemo čuti na priloženoj snimci vrlo svečanog, pjevanog trisagija na svetkovinu Presvetog Trojstva (izvor):


℣. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria.
℞. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.

Tu su samo isječci, ali na portalu Gloria.tv možete ga pogledati i poslušati u cijelosti, također u okviru euharistijskoga klanjanja.

Izabrao sam sljedeći najkraći način ove molitve s odobrenjem Nadbiskupskog ordinarijata u Beču iz 1958. godine- odatle ovi navedeni oprosti u danima i godinama. Latinski je u zagradama.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. 
[In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.]

℣. Otvori Gospodine usne moje. [Domine, labia mea aperies.]
℞. I usta će moja navješćivati hvalu Tvoju. [Et os meum annuntiabit laudem tuam.]

℣. Bože u pomoć mi priteci. [Deus in adiutorium meum intende.]
℞. Gospodine pohiti da mi pomogneš. [Domine, ad adiuvandum me festina.] (500 dana oprosta svaki put)

℣. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. [Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.] 
℞. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. [Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.]

PRVI DIO

℣. Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni. [Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis.]
℞. Smiluj nam se. [Miserere nobis.] (500 dana oprosta svaki put)

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
[Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat  voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et  dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos  inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.]

POTOM DEVET PUTA:

℣. Tebi hvala, Tebi slava, Tebi zahvala u vijeke vjekova, o Presveto Trojstvo! [Tibi laus, Tibi gloria, Tibi gratiarum actio in saecula sempiterna, O Beata Trinitas.] (500 dana oprosta svaki put)
℞. Svet, Svet, Svet Gospodin Bog nad vojskama. Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. [Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum. Pleni sunt coeli et terra gloria tua.] (500 dana oprosta svaki put)

NAKON DEVET PUTA:

℣. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. [Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.] 
℞. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. [Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.]

DRUGI I TREĆI DIO
moli se jednako kao i prvi. Počne se sa "V. Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni." itd.

Kad se završi treći dio, moli se:

Tebe Bože nerođeni Oče, Tebe jedinorođeni Sine, Tebe Duše Sveti Tješitelju; sveto i nerazdjeljivo Trojstvo, ispovijedamo, hvalimo i blagoslivljamo svim srcem i ustima. 
[Te Deum Patrem ingenitum, te Filium unigenitum, te Spiritum Sanctum Paraclitum, sanctam et individuam Trinitatem, toto corde et ore confitemur, laudamus, atque benedicimus.] (500 dana oprosta svaki put)

℣. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. [Benedicimus Patrem, et Filium cum Sancto Spiritu.]
℞. Hvalimo i uzvisujmo ga uvijeke. [Laudemus et superexaltemus eum in saecula.]

Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si slugama svojim u ispovijedanju prave vjere dao da spoznaju slavu vječnoga Trojstva, i u mogućstvu veličanstva da se klanjaju jedinstvu: molimo da se čvrstoćom iste vjere vazda od svih protivština obranimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 
[Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei,  aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem:  quaesumus, ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis. Per Christum Dominum nostrum.] (5 godina oprosta svaki put)

Oslobodi nas, spasi nas, oživi nas, Presveto Trojstvo! [Libera nos, salva nos, vivifica nos, O Beata Trinitas!]

Izvor: HEILIGE GEBETE UND ANDACHTEN
Slike: TLM u HrvatskojLaicato Trinitario

Na usluzi Google Books nalazi se dosta knjižica iz prethodnih stoljeća o ovoj pobožnosti. Malo sam slobodnije preveo način kako se trisagij molio u crkvi obuvenih trinitaraca u Palmi na Mallorci s kratkim razmišljanjima prije svakog dijela:

TRISAGIJ ILITI KRUNICA 
PRESVETOG
TROJSTVA
koja se moli na čast i slavu
toli divnog otajstva
u samostanu 
Duha Svetoga u Palmi

Po znaku itd. [radi se o proširenoj verziji znaka svetog križa: Per signum Sanctae Crucis de inimicis nostris libera nos, Domine Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dakle: Po znaku svetog križa od neprijatelja naših oslobodi nas Gospodine Bože naš. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.]

Da budemo dostojni pratiti devet korova anđeoskih u pjesmama pohvale kojima neprestano slave Presveto Trojstvo, učinimo najprije čin kajanja govoreći ustima i srcem: Gospodine moj Isuse Kriste... [molitva nije navedena do kraja. Vjerojatno ovako nešto.]


℣. Domine labia mea aperies.
℞. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

℣. Deus in adjutorium meum intende.
℞. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, & c.

Uvodna molitva
Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni, oslobodi nas Gospodine od svakog zla i smiluj se nama koji želimo hvaliti Presveto Jedinstvo tvoje biti i klanjati se Trojstvu tvojih Osoba i zahvaliti Ti za dobročinstva koja si nam učinio, a nismo ih zaslužili.

Prvo dobročinstvo
koje smo primili od Presvetoga Trojstva je dobročinstvo stvaranja koje pripada svemoći Oca nebeskoga, koji nas je stvorio na sliku i sličnost divnom Trojstvu, da ga ljubimo i da mu služimo na ovom svijetu te da se radujemo Njegovoj slavi u nebu. U spomen i u zahvalu za to dobročinstvo, molimo jedan Očenaš, jednu Zdravomariju i devet puta trisagij serafina.

Trisagij
℣. Svet, Svet, Svet Gospodin Bog nad vojskama. Puna je zemlja Tvoje slave.
℞. Slava Ocu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu.

Drugo dobročinstvo
koje smo primili od Presvetoga Trojstva je dobročinstvo otkupljenja koje pripada mudrosti Sina Božjega, koji se utjelovio u prečistoj utrobi Djevice Marije, i postavši čovjekom, otkupio naše duše od robovanja zloduhu svojom Predragocjenom Krvlju. U spomen i u zahvalu itd.

Treće dobročinstvo
koje smo primili od Presvetoga Trojstva je dobročinstvo poziva koje pripada ljubavi Duha Svetoga, koji poziva svijet svojim božanskim nadahnućima i milostima da ponovo zadobijemo prijateljstvo Božje i ljepotu naših duša. U spomen itd.

Prinos
O vrhovno Trojstvo! Bože vječni i Gospodine Svemogući! Kao Tvoji sluge koji smo djelo tako božanskih ruku, molili smo trisagij tvojih božanskih pohvala koji neprestano i ne umarajući se pjeva devet korova anđeoskih. Tebi ih prinosimo božanski Oče zato što si nas stvorio i očuvao; daj da se uvijek sjećamo Tvojih dobročinstava. Tebi, božanski Sine što si nas otkupio i poučio evanđelju; daj da vjerujemo sve čemu nas uči vjera, da želimo umrijeti zbog nje i za nju ako hoćeš. Tebi, Duše Sveti jer si nas posvetio; učini moju volju po sebi, i da iznad svega izbjegava grijeh. Prinosimo Ti također sve trenutke našega života, i želimo umrijeti da Ti damo veću slavu. I, Tebi, Marijo Presveta, Majko naša, Kćeri božanskoga Oca, Majko Sina Božjega i Zaručnice Duha Svetoga koja si od prvoga trenutka svoga Bezgrješnog Začeća bila hram i svetište Presvetoga Trojstva. Moli za sve one koji su štovatelji tako divnoga otajstva, i za duše onih pokojnih koji su htjeli biti pokopani u Tvom svetom škapularu, za koje također prikazujemo naše molitve, molimo za cijelu Crkvu. Velika Gospođo [nečitljivo, op. splendor] [...]."

Antifona
Tebe Bože nerođeni Oče, Tebe jedinorođeni Sine, Tebe Duše Sveti Tješitelju; sveto i nerazdjeljivo Trojstvo, ispovijedamo, hvalimo i blagoslivljamo svim srcem i ustima: tebi slava uvijeke.

℣. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom.
℞. Hvalimo i uzvisujmo ga uvijeke.

Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si slugama svojim u ispovijedanju prave vjere dao da spoznaju slavu vječnoga Trojstva, i u mogućstvu veličanstva da se klanjaju jedinstvu: molimo da se čvrstoćom iste vjere vazda od svih protivština obranimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Trisagi o Corona de la Santissima Trinidat, s. l., 1705.
Slike: cerfroid.fr, Meditaciones Trinitarias

Ova je pobožnost našla svoje mjesto i kod drugih crkvenih redova. Bili su joj privrženi sveti Ezekijel Moreno, službenica Božja Monika od Isusa (oboje augustinci rekolekti, vidi životopise), zatim sveta Joakima de Vedruna, a sveti Antun M. Claret i sam je lijepo oblikovao trisagij u svojim molitvenicima (1, 2), kao i kapucin blaženi Didak Josip iz Cádiza (3), spomenut ovdje u svezi s pobožnošću prema Majci Božanskog Pastira. Vjerne su mu i koludrice Reda Duha Svetoga zbog riječi njihova utemeljitelja bl. Gvidona: "Kult Uzvišenom Trojstvu neka bude tvoja glavna zadaća među svim zadaćama" (4).

Prakticiraju ga članovi brojnih trinitarskih bratovština, a svakodnevno je također u programu kostarikanske Radio Marije.

Broj komentara: 9:

 1. Imam jedno pitanje? Odakle ovaj prijevod na latinski jezik?

  Mislim da bi umjesto: Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis! trebalo ići Sancte Deus, Sancte forits, Sancte Immortalis, miserere nobis!? Ovo su sve zazivi - to su vokativi, a nastavak za vokativ singulara muškog roda (v.sg.m.r.) je -e! Imenica Deus je iznimka pa V. sg. ne glasi Dee već Deus (kao i nominativ sg.).

  Vivus fons

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mozda ovo moze biti od pomoci. Ne mogu bas reci da kuzim sve o cemu se tamo pise, ali u prvom komentaru se spominje upravo ovaj primjer.

   Izbriši
  2. Bok,
   evo latinskog: 1, 2, 3 (4).

   A ovdje imaš baš to Sancte Deus...

   Hvala Toma na primjerima!

   Izbriši
  3. Hvala na primjerima, samo mi nije jasno zašto je to tako! Nadam se da ću ubrzo saznati, pa vam javim...

   Vivus fons

   Izbriši
  4. Evo ovako!

   Imenica theos u svim Svetopisamskim knjigama koje su pisane izvorno hebrejskim jezikom pa su prevedene na grčki, u vokativu stoji kao theos iako bi po pravilima grčke gramatike trebalo biti thee. U deuterokanonskim knjigama, izvorno pisanima grčkim i u Novom zavjetu, kao i u nekim manjim rukopisima, javlja se vokativ thee. Očito je onda i ovaj latinski prijevod doslovno s grčkog. Doduše, imenica deus ima iznimno vokativ sg. Deus, a pridjev bi trebao biti Sancte, ali se izvorno držalo grčkog prijevoda s hebrejskog.

   Vivus fons!

   Izbriši
 2. Istina! Baš gledam u rječnik (HORVAT-ŽEPIĆ) i piše da imenica janje stvarno glasi agnus, -i, m. To je također II. deklinacija te bi po pravilima v.sg. trebao glasiti Agne! Druga bi stvar bila da je imenica agnus,-us, m. što je IV. deklinacija u kojoj su N. G. i V. sg. jednaki! Pitat ću jedno osobu, možda je drugačije u eklezijalnom latinskom..

  Hvala Toma Blizanac na pomoći!

  Vivus fons

  OdgovoriIzbriši
 3. Kako je divno kad dobijemo blago koje obogacuje dusu i srce krijepi . Hvalavam

  OdgovoriIzbriši
 4. Povodom petogodišnjice bloga, nek vam Bog podari ono što vam je potrebno u životu da uspijete izvršiti Njegovu svetu volju.

  OdgovoriIzbriši