nedjelja, lipnja 13, 2021

Križ na kamenu

 

Ovaj križ učini sveti
Antun svojom
rukom dok je bio redovnik
u samostanu
svetog Vinka
de
Fora u ovomu gradu

Svima su nam bliski prikazi sv. Antuna Padovanskog kao franjevca, ali u Portugalu, Španjolskoj i u raznim kongregacijama regularnih kanonika antunovska je ikonografija puno bogatija. Prvenstveno je to prikaz sv. Antuna u odjeći neke od kongregacija redokanonika sv. Augustina (ovdje), ali može se pronaći i sv. Antun kao ministrant, npr. u katedralama Lisabona, Cordobe i drugdje.

U nastavku o pouzdanju sv. Antuna u znak našega spasenja.

Predaja kaže da je na kraju svoga djetinjstva bio izloženiji nekim snažnim napadima požude: "Za jedne od tih prilika, kad ga je napao zloduh dok je molio, Fernando se trčeći niz korske stube sjetio u prolasku načiniti prstom znak križa na mramornom zidu kao obranu pred tim đavolskim napadom." (Aloysio Gomes da Silva, O grande Taumaturgo de Portugal Santo António de Lisboa: sua vida mortal, 1899, p. 34/35)

Mnogo kasnije ušao je u samostan svetoga Vinka de Fora i uzeo habit redokanonika sv. Augustina. I ovdje je čudesno ponovio čudo, fra Fernando je "prstom u pet kamenova utisnuo pet križeva (...). Po tom se prstu vidjela veličina gorostasa krjeposti jer je na neplodnoj tvrdoći kamena ostavio plodno zasađeno drvo života.

Prema/screenshot: Mensagiero do santo António

Nema komentara:

Objavi komentar